Jezus Leeft

Jezus Leeft is een politieke partij waar de leefregels van Jezus gelden, waar naastenliefde de basis is en die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij. Hoofdpunten zijn Kies voor leven, afscheid van de Europese Unie en een groene en duurzame samenleving.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 was Joop van Ooijen lijsttrekker. JEZUS LEEFT deed mee in de kieskringen Dordrecht, Tilburg, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Lelystad.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

 • stimuleren milieuvriendelijke energie
 • verhoging inkomstenbelasting hogere inkomens
 • verlaging inkomstenbelasting lagere inkomens
 • verdubbeling kinderbijslag
 • geloof in God en Zijn liefde centraal
 • maximaal 500 kinderen op scholengemeenschappen
 • stimuleren en subsidiëren thuisonderwijs
 • instellen hogere boetes rijke mensen
 • boycotten van landen die Christenen vervolgen of landen die de Shariawetgeving hebben
 • strenger immigratiebeleid
 • ontwikkelingshulp gelden alleen naar ontwikkeling natuur

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.