Regeerakkoord 1948

Het programma van 1948 was in belangrijke mate gebaseerd op het programma uit 1946. De belangrijkste punten bleven de heropbouw van Nederland en het verder op orde brengen van de staatsfinanciën.

Overeenkomstig de plannen uit 1946, wordt verder gewerkt aan de opbouw van de sociale zekerheid, waarbij een algemene pensioenvoorziening (volksverzekering tegen ouderdom) prioriteit heeft. Nederland streeft daarnaast naar een Unie met de onafhankelijke Republiek Indonesië, met koningin Juliana als staatshoofd.


Meer over