Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

 • Waar mogelijk en mits economisch verantwoord de belastingtarieven verlagen.
 • Consumentensubsidies op melk verminderen of afschaffen en deze compenseren via loonsverhogingen.
 • De woningsector liberaliseren via meer zelfstandigheid, en huurverhogingen in evenwicht brengen met de woningmarkt.
 • Invoering van de algemene kinderbijslagwet.
 • Vervanging van de armenwet.

2.

Sociaal-cultureel

 • Begin parlementaire behandeling van de Mammoetwet (regeling voortgezet onderwijs).
 • Een regeling voor de voetbaltoto, met een maximum aan het prijzengeld.
 • Meer aandacht voor vorming, vrijetijdsbesteding en sport.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van Nieuw-Guinea handhaven en werken aan de verdere ontwikkeling van het zelfbestuur.
 • Onderzoek doen naar een toename van het aantal beroepsmilitairen en naar een verkorting van de diensttijd.

4.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Het versterken van de positie van zwakkere regio's en het invoeren van een spreidingsbeleid voor overheidsdiensten.
 • De instelling van een nieuwe regeling voor gemeentefinanciën.

5.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over