Koninklijke Boodschap

Standaardtekst waarmee de koning een wetsvoorstel aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Die tekst luidt:

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet [volgt naam en beknopte reden voor de indiening] .

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.