C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn BA

foto C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn BA

Op Curaçao geboren afgevaardigde van de ChristenUnie die in de Tweede Kamer zes jaar met veel overgave uiteenlopende dossiers behandelde. Zij was woordvoerster economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, integratie, volkshuisvesting en Koninkrijksrelaties. Vooral op dat laatstgenoemde terrein speelde zij als delegatielid vaak een actieve rol. Daarnaast was zij lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. Voor zij Kamerlid werd, was zij directeur van een adviesbureau op het gebied van organisatie en personeelsbeleid en daarvoor als ambtenaar adviseur van de gemeente Rotterdam.

ChristenUnie
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cynthia Apolonia (Cynthia)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Willemstad (Curaçao), 9 februari 1956

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/18)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
  • interim transition manager/office manager, Stichting OCaN, van augustus 2016 tot maart 2020
  • directeur/bestuurder Stichting OCaN, vanaf maart 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
  • lid bestuur NINSEE (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis)
  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Kerken voor Kerken, van maart 2013 tot januari 2018

afgeleide functies, presidia etc.
lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 april 2007 tot 22 december 2008

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden Migrantenkerken
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Kindersponserplan te Krimpen aan den IJssel

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
  • Diende in 2012 samen met Mirjam Sterk (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het bevorderen van sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) (33.313)
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.