Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn

foto Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn

Gedurende drie jaar de spraakmakende woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de VVD-Tweede Kamerfractie. Daarvoor was hij als historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht en toen was hij al een bekend publicist en geregeld commentator op het gebied van de buitenlandse politiek op radio en tv. Verdedigde onder meer de inval in Irak. Kwam als Kamerlid enkele keren in problemen door zijn onbevangen openhartigheid en toen hij 'uit de school klapte' over een bezoek aan de koningin bleek zijn positie onhoudbaar.

VVD
in de periode 2006-2009: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Arend Johannes (Arend Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amstelveen (gem. Nieuwer-Amstel), 27 september 1959

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • Volt, vanaf 2021

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 19 november 2009
 • consultant 'geopolitieke strategieën' Arend Jan Boekestijn, vanaf januari 2010
 • docent internationale betrekkingen, University College Utrecht, vanaf januari 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • lid commissie Vrede en Veiligheid van de AIV, vanaf 2015
 • lid verantwoordingsorgaan ABP, vanaf juli 2018

vorige (2/7)
 • universitair docent, Universiteit Utrecht
 • columnist weekblad "Elsevier", van januari 2010 tot april 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • In november 2008 ontstond rond zijn persoon een relletje, nadat beelden van een (buiten zijn medeweten opgenomen) gesprek van hem met de historicus Maarten van Rossum waren vertoond waarop hij zich laatdunkend uitliet over fractievoorzitter Mark Rutte. Hij zei het schokkend te vinden dat Rutte geen ideeën had.
 • Maakte in maart 2009 zijn excuses, nadat hij via Twitter in een discussie over dictators zich denigrerend over Chinezen had uitgelaten. Hij schatte het aantal slachtoffers van het bewind van Mao op 40 miljoen. Toen anderen meldden dat dit aantal te laag was, schreef hij "ja ik zie wel eens een spleetoog over het hoofd, het zijn er zoveel!".
 • Verliet in november 2009 de Tweede Kamer, nadat hij tegen de afspraken in aan RTL mededelingen had gedaan over uitlatingen van de koningin tijdens een bezoek van een Kamerdelegatie. Hij bood kort daarop zijn excuses aan de koningin en aan zijn collega's aan en maakte tevens zijn vrijwillige vertrek bekend.

uit de privésfeer
In de zomer van 2016 presenteerde hij het programma Succesvol Nederland op RTL7

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.