Dr. J. (Hans) Linthorst Homan

foto Dr. J. (Hans) Linthorst Homan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Telg uit een bekend Drents regentengeslacht, die in 1937 Commissaris van de Koningin in Groningen werd. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat en later burgemeester van Vledder. Werd vooral bekend als lid van het Driemanschap dat in 1940 leiding gaf aan de Nederlandse Unie. Aanhanger van 'vernieuwing' van de Nederlandse samenleving via het doorbreken van de bestaande verzuiling. Goede bedoelingen leidden echter al spoedig tot te grote toegeeflijkheid jegens de Duitse bezetter. Na de opheffing van de Unie in 1941 in de jaren 1942-1944 gijzelaar in Sint-Michielsgestel. Keerde na de oorlog niet terug als Commissaris, maar kreeg later wel ambtelijke en diplomatieke functies.

in de periode 1937-1967: lid Hoge Autoriteit EGKS, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes (Hans)

geboorteplaats en -datum
Assen, 17 februari 1903

overlijdensplaats en -datum
Rome (Italië), 6 november 1986

2.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • burgemeester van Vledder, van 1 februari 1932 tot 1 juni 1937
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 1 juni 1937 tot 9 augustus 1941 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1937; in 1941 ontslagen door de bezetter en eervol ontslag bij K.B. van 13 oktober 1947, met terugwerkende kracht tot 15 april 1945)
 • directeur Europese integratie, directoraat-generaal Buitenlandse Economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1952 tot januari 1958
 • Permanent Vertegenwoordiger bij de EEG en de EGKS, van januari 1958 tot 15 december 1962
 • lid Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), van 15 december 1962 tot 1 juli 1967
 • vertegenwoordiger van de EEG (Europese Economische Gemeenschappen) te Londen, van 1 september 1968 tot 1 september 1971

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, vanaf 13 juli 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, tot 20 april 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/26)

 • lid commissie inzake exportbevordering, 1951
 • voorzitter NOC (Nederlands Olympisch Comité), van 19 december 1951 tot 24 januari 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Kreeg in 1947 met terugwerkende kracht eervol ontslag, nadat zijn terugkeer als Commissaris in 1945 was tegengehouden. Hem werd een tegemoetkomende houding verweten en zijn uitlating over de wenselijkheid van een 3-2 overwinning voor de Duitsers werd hem kwalijk genomen.
 • Zette zich na de oorlog sterk in voor Europese integratie en had een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het Plan-Beyen in 1952
 • Speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van de Verdragen van Rome over Europese integratie in maart 1957

uit de privésfeer
 • Negen achtereenvolgende generaties van zijn familie waren Statenleden van Drenthe, waarna er enkele generaties Commissarissen der Koningin leverden
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Wassenaar
 • Tijdens zijn voorzitterschap van het Nederlands Olympisch Comité werd besloten tot de boycot van de Olympische Spelen in Melbourne (1956) vanwege de Russische inval in Hongarije.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", deel IV, tweede deel, 516-519
 • A.E. Kersten, "Linthorst Homan, Johannes (1903-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 383
 • Levensbericht in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986/87, 103-109
 • Ned. Patriciaat, 1964

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.