Dr. K. (Khadija) Arib

foto Dr. K. (Khadija) Arib
bron: Flickr / Partij van de Arbeid

Khadija Arib (1960) was vanaf 19 mei 1998 tot 4 november 2022, met een onderbreking van 30 november 2006 tot 1 maart 2007, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 13 januari 2016 tot 7 april 2021 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. Mevrouw Arib is van Marokkaanse afkomst en kwam op haar vijftiende naar Nederland. Zij was voor zij Kamerlid werd onder meer waarnemend hoofd en senior-beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg van de gemeente Amsterdam. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met gezondheidszorg, medisch-ethische vraagstukken, bestrijding van mensenhandel en zedenwetgeving. Zij was voorzitter van de algemene commissie voor Jeugdzorg en gedurende korte tijd van de tijdelijke commissie corona.

PvdA
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Khadija (Khadija)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hedami (Marokko), 10 oktober 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 4 november 2022
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2015 tot 13 januari 2016
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 januari 2016 tot 7 april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht OLVG-ziekenhuis te Amsterdam, vanaf 1 januari 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, vanaf 1 januari 2022

vorige (2/21)
 • voorzitter curatorium Internationaal Perscentrum "Nieuwspoort", van januari 2016 tot maart 2021
 • lid Raad van Advies Carnegiestichting, van januari 2016 tot 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter werkgroep viering 100 jaar kiesrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2018 tot 2020
 • voorzitter Tijdelijke Commissie Corona (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 juli 2022 tot 4 oktober 2022

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling "Vrienden van theater 'de Roode Bioscoop'", vanaf 13 maart 2013
 • lid Comité van Aanbeveling 100 jaar Kiesrecht, van augustus 2017 tot 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Nam in 2022 de verdediging over van het in 2016 door Albert de Vries ingediende initiatiefwetsvoorstel bestrijding krimpproblematiek in (34.520)
 • Was tussen 7 juli 2022 en 4 november 2022 voorzitter van de tijdelijke commissie corona, die de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie voorbereidde. Zij vertrok uit de Kamer toen de werkzaamheden van deze commissie nog niet waren afgerond.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/13)
 • Het presidium van de Tweede Kamer kondigde op 28 september 2022 een onderzoek naar haar interne functioneren als Kamervoorzitter in de periode 2016-2021. Dat gebeurde op basis van (anonieme) bronnen die haar betichtten voor een onveilige werksituatie te hebben gezorgd. Zij gaf aan het onderzoek op basis anonieme brieven bij haar als een 'dolkstoot' was binnengekomen. Voordat zij op de hoogte was gesteld, was het presidiumbesluit uitgelekt. In het presidium zat ook haar fractiegenoot Henk Nijboer, die aangaf achter het besluit te staan.
 • Enkele fracties stelden (ultimatief) vragen aan het presidium over de gang van zaken, maar de PvdA-fractie ondertekende die niet. Dat laatste zag Arib als een gebrek aan vertrouwen van haar eigen fractie, waarop zij haar vertrek uit de Kamer aankondigde. PvdA-fractievoorzitter Kuiken liet weten de vragen juist vanwege de zuiverheid niet te hebben meeondertekend.
 • Vertrok op 4 november 2022 uit de Tweede Kamer, zonder afscheidsspeech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

uit de privésfeer
 • Haar ouders waren werkzaam in een wasserij in Schiedam. Haar vader overleed in 1980.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en 2021 nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst. Kreeg in 2017 48.440 en in 2021 52.493 stemmen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 24 januari 2020.