Ch. Nepveu

foto Ch. Nepveu

Officier en vertrouweling van de koningen Willem I en Willem II. Werd in 1848 in het tijdelijke kabinet-Schimmelpenninck minister van Oorlog. Koos als enige uiteindelijk de zijde van Schimmelpenninck bij de discussies over de Grondwetsherziening en trad samen met de premier af. Als lid van de Dubbele Kamer tegenstander van de liberale Grondwetsherziening.

ultraconservatief (vóór 1848), conservatief
in de periode 1848: buitengewoon lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Charles

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zeist, 5 oktober 1791

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 6 oktober 1871

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • tijdelijk minister van Oorlog, van 25 maart 1848 tot 17 mei 1848
 • belast met het beheer van de Generale Staf, van 25 maart 1848 tot mei 1848
 • Chef van de Generale Staf en voorzitter Comité van Defensie, van mei 1848 tot 7 december 1867
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor de provincie Utrecht)

ambtstitel
 • minister van staat, van 7 december 1867 tot 6 oktober 1871

officiersrangen (2/7)
 • generaal-majoor, van 1841 tot april 1844
 • luitenant-generaal, 1852

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • adjudant in buitengewone dienst van koning Willem II en koning Willem III, van 8 oktober 1840 tot 6 oktober 1871
 • voorzitter Speciale Commissie over het Militair Onderwijs, van 1852 tot 1867

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken II (de Koning), III (Staten-Generaal), XI (Waterstaat) en XII (additionele artikelen). Stemde tegen deze hoofdstukken.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • lid geheime missie naar Londen om maatregelen te beramen tegen verbreiding Parijse Juli-revolutie (met De Constant Rebecque, augustus 1830)
 • Maakte als adjudant van koning Willem II diverse reizen naar buitenlandse hoven
 • Koos in 1848, als enige, in de ministerraad de zijde van Schimmelpenninck bij het conflict over de Grondwetsherziening. Hij diende samen met Schimmelpenninck op 12 mei zijn ontslag in.

uit de privésfeer (3/6)
 • Streed in 1815 bij Waterloo
 • Was in augustus 1831 tijdens Tiendaagse Veldtocht belast met de leiding van het hoofdkwartier van het veldleger
 • Trok zich in 1844 terug op zijn landgoed 'Berg en Daal' in Amersfoort, vanwege een conflict met minister List

predicaten/adellijke titels
 • baron, 27 juli 1849

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.