G.H. Uhlenbeck

foto G.H. Uhlenbeck
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

De nogal zwakke minister van Koloniën in het tweede kabinet-Thorbecke. Werd minister nadat A.J. Duymaer van Twist en J. Loudon daarvoor hadden bedankt. Slaagde er niet in een hervorming van het cultuurstelsel tot stand te brengen, maar wist wel de slavernij in Suriname en West-Indië af te schaffen. Was voor hij minister werd in Nederlands-Indië genie-officier en ambtenaar bij het Gouvernement. Werd door de Eerste Kamer ten val gebracht.

liberaal
in de periode 1862-1863: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerhard Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Colombo (Ceylon), 17 februari 1815

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 mei 1888

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • directeur, directie Burgerlijke Openbare Werken te Buitenzorg, van 1 februari 1856 tot 1 maart 1861 (eervol ontslag op verzoek)
 • ambteloos, van 1 maart 1861 tot 1 februari 1862
 • minister van Koloniën, van 1 februari 1862 tot 3 januari 1863

officiersrangen (2/5)
 • majoor der genie, van 24 oktober 1850 tot 11 september 1854
 • luitenant-kolonel, van 11 september 1854 tot januari 1856

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Raad van Toezicht spoorwegdiensten, van 15 oktober 1864 tot 2 mei 1888
 • directeur Weduwen- en wezenfonds voor civiele ambtenaren in Nederlands-Indië

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, vanaf april 1863

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1862 wetten tot afschaffing van de slavernij in West-Indië en Suriname tot stand. In Suriname werd voor maximaal tien jaar staatstoezicht op de vrijgemaakte slaven ingesteld. Zij werden bovendien verplicht een contract te sluiten over het verrichten van plantage-arbeid. De onteigende slavenhouders werden van staatswege schadeloos gesteld en vrije kolonisatie werd via premies aangemoedigd.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad af nadat de Eerste Kamer de begroting van Nederlands-Indië op 29 december 1862 met 30 tegen 4 stemmen had verworpen. In de Tweede Kamer was de begroting met 37 tegen 32 stemmen aangenomen, waarbij conservatieven en antirevolutionairen en vier liberalen tegen stemden. Hij bood op 3 januari 1863 zijn ontslag aan.

uit de privésfeer
 • Drie van zijn broers waren marineofficier, zijn jongste broer was officier bij het Nederlands-Indische Leger
 • Zijn vader was civiel ingenieur, burgemeester van Voorburg en groothandelaar te Colombo (Ceylon)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.