H.H. (Henk) Wemmers

foto H.H. (Henk) Wemmers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Sympathisant van de CHU en vertegenwoordiger van de zogenaamde 'derde macht' naast PvdA en KVP in het tweede kabinet-Drees. Zoon van een Rotterdamse politieofficier. Was voor hij minister van Verkeer en Waterstaat werd directeur bij de Staatsmijnen. Bracht als minister wettelijke regelingen in het Staatsblad voor het goederenvervoer over de weg en via de binnenvaart. Na zijn ministerschap keerde hij terug naar de Staatsmijnen en daarna werd hij voorzitter van de organisatie van protestants-christelijke werkgevers.

partijloze c.h.
in de periode 1951-1952: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Hermanus (Henk)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 1 oktober 1897

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 juni 1983

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • partijloos, tot 1962
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 1962

verwante partij
CHU (voor zijn ministerschap)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/15)

 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 15 maart 1951 tot 2 september 1952
 • directeur commerciële aangelegenheden, N.V. Nederlandse Staatsmijnen te Heerlen, van 2 september 1952 tot 1 april 1953
 • directeur-voorzitter (sinds 1 juni 1959 titel: president-directeur) N.V. Nederlandse Staatsmijnen, van 1 april 1953 tot 1 november 1962
 • voorzitter VPCW (Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland), van 1 juni 1962 tot 1 januari 1969 (VPCW gefuseerd met het NKWV, Nederlands Katholiek Werkgeversverbond, tot NCW)
 • vicevoorzitter NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), van 1 januari 1969 tot 10 december 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/28)

 • vicevoorzitter Federatie Katholieke en Protestants-Christelijke Werkgeversverbonden, van 1 mei 1969 tot 10 december 1970
 • adviseur Perscombinatie, tot 1978

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • beschermheer Harmonie "Sint Gerlachus" Oirsbeek
 • erevoorzitter Koninklijke Schutterij "Sint Lambertus" te Oirsbeek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1951 de Wet Autovervoer Goederen (Stb. 342) tot stand, waardoor zowel voor het beroepsvervoer als voor het eigen vervoer een vergunningenstelsel van kracht wordt. De vergunningverlening geschiedt door de Commissie Vergunningen Goederenvervoer en de Rijksinspecteur van het Verkeer. Bij eigen-vervoer is lidmaatschap van een eigen-vervoersorganisatie verplicht. Het wetsvoorstel was in 1947 ingediend door minister Vos. (635)
 • Bracht in 1951 de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart (Stb. 472) tot stand. Deze wet kende eveneens een vergunningstelsel en een regeling voor eigen-vervoer. Het wetsvoorstel was ingediend door zijn voorganger Spitzen. (1776)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In 1951 en 1952 werd in Limburg (omgeving Oirsbeek) in augustus door diverse clubs gevoetbald om de Minister Wemmers-beker

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • V. Stokman, scriptie basisdoctoraal, RU Leiden (1982)
 • P.G.T.W. van Griensven, "Waterstaat in woelig water; vervoer in gestructureerde banen", in: J.J.M. Ramakers (ed.), "Het kabinet-Drees II 1951-1952, 286-288
 • G.C.P. Linssen, "Hendrik Hermanus Wemmers(1897-1983), Bruggenbouwer tussen protestanten en katholieken", in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (ed.), "Geloof in eigen zaak, Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw", (2006), 327
 • Wie is dat? 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.