Dr. F.J.Th. (Theo) Rutten

foto Dr. F.J.Th. (Theo) Rutten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen

Katholieke hoogleraar psychologie, die in 1948 in het kabinet-Drees I Gielen opvolgde als minister van Onderwijs. Ontvouwde in zijn eerste Onderwijsnota plannen voor een integrale benadering van het voortgezet onderwijs, waarop Cals later zou voortbouwen. Bracht in 1952 een wettelijke regeling voor de opleiding van onderwijzers tot stand. Keerde na zijn periode als minister terug naar de wetenschap. Minister wiens kracht vooral lag in het ontwikkelen van ideeën en het enthousiasmeren van anderen.

KVP
in de periode 1948-1952: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Franciscus Josephus Theodorus (Theo)

geboorteplaats en -datum
Schinnen, 15 september 1899

overlijdensplaats en -datum
Lopik, 21 april 1980

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • hoofdassistent Psychologisch Laboratorium, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1928 tot 1 februari 1932
 • buitengewoon hoogleraar empirische en toegepaste zielkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 februari 1932 tot 1 september 1933
 • hoogleraar empirische en toegepaste zielkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1933 tot 7 augustus 1948
 • rector magnificus Katholieke Universiteit Nijmegen, van september 1941 tot september 1942
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 7 augustus 1948 tot 2 september 1952
 • buitengewoon hoogleraar algemene en empirische psychologie, sociale psychologie en bedrijfspsychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1952 tot 1 oktober 1969

gevangenschap/internering
gevangenschap polizeiliches durchgangslager te Amersfoort (korte tijd)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid commissie van onderzoek wijziging rechtsvorm van de onderneming (commissie-Verdam), van april 1960 tot 1965
 • voorzitter R.K. Centrum "studie en research"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Verbeterde in 1951 de salarispositie van het onderwijzend personeel. De ontwikkeling van hun salaris werd gekoppeld aan die van het overheidspersoneel.
 • Bracht in 1951 de Nota betreffende onderwijsvoorzieningen (eerste Onderwijsnota) uit. Deze nota was als discussienota bedoeld over reorganisatie van het gehele onderwijs, vanaf het kleuteronderwijs tot en met het voorbereidend hoger onderwijs. Gedacht werd aan de indeling kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Er moest betere aansluiting komen van de diverse schooltypen en de selectie van opleidingen diende te worden verbeterd. Onderwijs moest minder intellectualistisch en meer algemeen vormend worden, inclusief technische vorming. In een nota over het technisch onderwijs werd eveneens benadrukt dat gewerkt moest worden aan algemene vorming. (2.233)
 • Diende in 1952 wetsvoorstellen over regeling van het algemeen middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs en een ontwerp-Hogeronderwijswet in (2.594, 2.595 & 2.597)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/5)
 • Bracht in 1950 een wijziging van de Middelbaar-onderwijswet en de Hoger-onderwijswet tot stand, waardoor het mogelijk werd de Middelbare Meisjesscholen onderdeel te laten worden van een Rijks Hogere Burgerschool (1.724)
 • Bracht in 1950 de Tijdelijke Wet Monumentenzorg (Stb. K 23) tot stand. Hierdoor was sloop of verandering van monumenten alleen toegestaan na ministeriële toestemming en werd overtreding hiervan strafbaar gesteld. (1.304)
 • Bracht in 1952 de Kweekschoolwet (Stb. 355) tot stand, die een regeling bevatte voor de vorming van onderwijzers en onderwijzeressen voor het algemeen vormend lager onderwijs en van de bevoegdheden, verbonden aan de akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs. Er komen volledig bevoegde onderwijzers, die ook schoolhoofd mogen worden en onderwijzers. U.l.o. blijft gehandhaafd als vooropleiding voor de kweekschool. De wet voert financiële gelijkstelling in tussen openbare en bijzondere kweekscholen. (1.676)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Geen politieke activiteiten bekend; wel gekandideerd voor de Tweede Kamer door de KVP-kring Limburg in 1946, maar die kandidatuur werd door Rutten niet aanvaard

uit de privésfeer (3/4)
 • Ontkwam tijdens de oorlog als gijzelaar op het laatste moment aan executie, toen bleek dat zij die in mei 1940 in het leger hadden gediend gespaard bleven.
 • Was bevriend met Frans Wijffels en studiegenoot van Jan de Quay
 • In april 1969 werd in de Havenvakschool te Rotterdam een door Wim Verbon vervaardigd borstbeeld onthuld

anekdotes en citaten
 • Trachtte zich in augustus 1948 aan een komend ministerschap te onttrekken door 'onder te duiken' op Schiermonnikoog. Werd echter opgespoord en alsnog minister.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.F.M.C. Aarts, "Rutten, Franciscus Josephus Theodorus (1899-1980)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 480
 • E.J.H. Planken, scriptie basisdoctoraal RU Leiden (1982)
 • R. Abma, "Methodisch zonder confessie. Uit de geschiedenis van de Nijmeegse psychologie" (1983)
 • P.B. van der Heiden, "In de schaduw van de Mammoet. Het onderwijsbeleid van F.J.Th. Rutten (1948-1952), 2004
 • P.B. van der Heiden, "'Ik heb gemeend vooral getuigenis te moeten afleggen van de breedheid van het katholicsime'. De 'politieke geloofsbelijdenis' van minister Rutten", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005, 114

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.