Dr. W.H. (Wim) van den Berge

foto Dr. W.H. (Wim) van den Berge
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Uitermate deskundig fiscalist die staatssecretaris was in het kabinet-Drees III en nadien in het kabinet-De Quay en kabinet-Marijnen. Trad als 18-jarige voorzien van een Zeeuws hbs-diploma in dienst van 's rijks belastingen. Gedurende vele jaren als directeur-generaal, als regeringscommissaris en als staatssecretaris leidinggevend aan de belastingwetgeving. Studeerde universitair naast zijn dagelijkse ambtelijke werk. Stond ook in internationaal overleg zijn mannetje. In vergaderingen van de ministerraad schakelde de minister-president hem vaak in om een besluit exact te formuleren. Ook daarin was hij een meester. Eindigde zijn loopbaan als staatsraad.

partijloos
in de periode 1953-1980: staatssecretaris, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Hendrik (Wim)

geboorteplaats en -datum
Tholen, 19 februari 1905

overlijdensplaats en -datum
Leidschendam, 19 februari 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen (titel: raadadviseur), ministerie van Financiën, van 1 juli 1945 tot 1 januari 1950
 • directeur-generaal Fiscale Zaken in algemene dienst, ministerie van Financiën, van 1 januari 1950 tot 1 februari 1953
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van 2 februari 1953 tot 13 oktober 1956
 • regeringscommissaris voor de belastingen, van 5 november 1956 tot 27 mei 1959
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van 27 mei 1959 tot 14 april 1965
 • lid Raad van State, van 1 juni 1965 tot 1 maart 1980 (benoemd bij K.B. van 24 mei 1965)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/11)

 • adviseur Drs. R.F.M. Lubbers
 • lid curatorium Stichting tot Organisatie van de Federatieve Examens voor Belastingconsulent en Belastingassistent

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Internationale Douaneraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving) (3/11)
 • Bracht in 1964 de Wet op de accijns op minerale oliën (Stb. 207) en de Wet op de accijns van tabaksfabrikaten (Stb. 208) tot stand. Er komt een accijns op petroleum, stookolie, gasolie etc. In de huishouding gebruikte oliën worden echter niet belast. De wet op de tabaksaccijns vervangt een wet uit 1921. Beide wetten sluiten aan op de vernieuwde algemene belastingwetgeving. (7.185 & 7.186)
 • Bracht in 1964 de Rijkswet houdende een belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 425) tot stand, die de onderlinge fiscale territora tussen de rijksdelen afbakent en die dubbele belastingheffing moet voorkomen. Er komt wederzijdse bijstand bij belastingheffing. (7.181)
 • Bracht in 1964 samen met minister Witteveen de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 (Stb. 512), Wet op de Loonbelasting 1964 (Stb. 514) en Wet op de Vermogensbelasting 1964 (Stb. 513) tot stand. Door deze algehele belastingherziening wordt onder meer het afsluiten van levensverzekeringen fiscaal aantrekkelijker. Verder wordt de loonbelastinggrens opgetrokken. De herziening leidt tot belastingverlichting. De wetsvoorstellen waren in 1958 ingediend door minister Hofstra. (5.380)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Weigerde in 1973 het voorzitterschap van de commissie over afsluiting van de Oosterschelde

uit de privésfeer
 • Vader van mr. A.P. van den Berge, dijkgraaf van Delfland

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.