Dr. A. (Arie) van der Hek

foto Dr. A. (Arie) van der Hek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Vooraanstaand en spreekvaardig PvdA-Tweede Kamerlid dat zich vooral bezighield met economische zaken (industrie, handelspolitiek). Behoorde tot Nieuw-Links en was één van de schrijvers van 'Tien over rood'. Na werkzaam te zijn geweest bij het Vorrink-instituut en als ambtenaar op het terrein van ontwikkelingssamenwerking werd hij in 1973 Tweede Kamerlid. Was onder meer voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en enige jaren vicefractievoorzitter. In de Kamer een geducht tegenspeler van VVD-minister Van Aardenne en onvermoeibaar strijder voor het behoud van werkgelegenheid bij de Nederlandse industrie, met name bij de scheepsbouw. Na zijn Kamerlidmaatschap bestuurder in het hoger onderwijs. Promoveerde op 80-jarige leeftijd.

PvdA
in de periode 1973-1987: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Arie (Arie)

geboorteplaats en -datum
Schoonhoven, 12 september 1938

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1956

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 1 september 1987
 • lid Europees Parlement, van 3 juli 1973 tot 17 oktober 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • directeur NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) te Groningen, van 1 september 1987 tot 1 mei 1994
 • voorzitter HBO-raad (belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland), van 1 mei 1994 tot 1 februari 1998
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, van 1 februari 1998 tot 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Commissie van Wijzen WBS (Wiardi Beckmanstichting)

vorige (2/22)
 • voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsmond, van 2006 tot 2008
 • research fellow WBS (Wiardi Beckmanstichting)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid subcommissie uit de vaste commissie voor Rijksuitgaven inzake steunverlening aan individuele bedrijven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 1978 tot maart 1981
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 1 september 1987

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Deed in 1978 samen met Leo Jansen (PPR) het voorstel een parlementaire onderzoek in te stellen naar de effecten van het gedrag van multinationale ondernemingen. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 1980. Er kwam wel een parlementair onderzoek, zonder dat enquêtebevoegdheden.
 • Interpelleerde op 8 november 1979 minister Van Aardenne over de statutenwijziging van de Nehem
 • Interpelleerde op 20 november 1980 minister Van Aardenne over het terbeschikkingstellen van financiële middelen voor rekening en/of risico van de staat aan Estel/Hoogovens b.v.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de kerngroep van Nieuw Links
 • Behoorde in oktober 1977 tot de acht partijbestuursleden die vóór het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden
 • Nam als vicefractievoorzitter in 1982 deel aan het Des Indesberaad over samenwerking tussen PvdA, VVD en D66

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.