L.W.J.K. Thomson

foto L.W.J.K. Thomson
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Vooraanstaande liberale defensiespecialist in de Tweede Kamer aan het begin van de twintigste eeuw. Was officier bij het KNIL en publicist op militair gebied. Pleitbezorger van een volksleger. Gold als officier en als Kamerlid als een, soms wat onstuimige, maar ook krachtdadige en onafhankelijke opposant van de Nederlandse defensiepolitiek. Stemde vaak mee met SDAP en VDB. Stond goed aangeschreven bij de lagere officieren omdat hij pleitte voor grotere democratie bij het leger. Kwam in Albanië om bij een internationale poging om in dat land een stabiel regime te vestigen. Hij was daarmee de eerste Nederlandse militair die tijdens een vredesmissie sneuvelde en werd daardoor een min of meer nationale figuur.

Liberale Unie
in de periode 1905-1913: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lodewijk Willem Johan Karel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorschoten, 11 juni 1869

overlijdensplaats en -datum
Durazzo (Albanië) (ook wel Durres), 15 juni 1914

begraafplaats en -datum
Groningen, Zuiderbegraafplaats, 14 juli 1914

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 21 mei 1913 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • bataljonscommandant te Groningen, vanaf 1912
 • opperbevelhebber Gendarmerie van Albanië, van februari 1914 tot 15 juni 1914 (gesneuveld)

officiersrangen (2/4)
 • kapitein der infanterie, van 2 oktober 1903 tot 12 mei 1913
 • majoor der infanterie, vanaf 12 mei 1913

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

redacteur "Militaire Gids" (blad voor vooruitstrevende militairen), vanaf 1903

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid vaste commissie voor openbare gezondheid (gemeenteraad van 's-Gravenhage), van 5 september 1911 tot 30 augustus 1913
 • lid vaste commissie voor strafverordeningen (gemeenteraad van 's-Gravenhage), van 5 september 1911 tot 30 augustus 1913

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was militair specialist in Tweede Kamer. Vooruitstrevend op defensiegebied.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Militair attaché in de Boerenoorlog aan de kant van de Boeren (om te zien hoe een moderne oorlog tussen blanken zich voltrok)
 • Belast met de spoorwegbewaking tijdens de spoorwegstaking in 1903
 • Organiseerde voor de grote mogendheden een militie in Albanië, om hen zo te verzekeren van een stabiel land

uit de privésfeer (3/7)
 • Zijn stoffelijk overschot werd met de kruiser 'Noord-Brabant' vanuit Albanië overgebracht naar Nederland, waarna op 14 juli 1914 in Amsterdam onder massale belangstelling, en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onder meer koningin, kabinet en parlement, een herdenking werd gehouden. Daarna werd de kist per trein naar Groningen overgebracht, waar de begrafenis plaatsvond.
 • In 1918 werd in Den Haag een standbeeld voor hem opgericht
 • In Groningen staat aan de Hereweg sinds 1919 een borstbeeld van hem; een kopie daarvan staat in Dürres. Op Veteranendag 2014 (28 juni) werd op het Binnenhof een replica van het borstbeeld onthuld.

verkiezingen
 • Versloeg in 1905 F.M. Wibaut (sdap) na herstemming
 • Versloeg in 1909 P.J. Troelstra (sdap) na herstemming. Eindigde in het district Weststellingwerf als derde achter F.W.N. Hugenholtz (sdap) en H.C. Hogerzeil (arp).
 • Werd in 1913 na herstemming verslagen door P.J. Troelstra (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.