Mr. F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel

foto Mr. F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Bekende en populaire katholieke Tweede Kamervoorzitter in de jaren zestig. Hij vervulde dat ambt op vaderlijke wijze met veel (Brabantse) humor, tact en soepelheid. Tijdens zijn voorzitterschap vonden de 'Nacht van Schmelzer' en de discussies over de 'Drie van Breda' plaats. Onder zijn voorzitterschap werd bovendien de werkwijze van de Kamer gemoderniseerd en werd het Kamerwerk dichter bij de burgers gebracht (televisie-uitzendingen, hoorzittingen). Was afkomstig uit een Helmondse ondernemersfamilie. Werd in 1952 in het kabinet-Drees III de eerste minister van Maatschappelijk Werk en keerde in 1956 terug in de Tweede Kamer, waarvan hij namens de KVP eerder al vier jaar deel had uitgemaakt.

KVP
in de periode 1948-1972: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Frans Joseph Frits Maria (Frans-Joseph)

geboorteplaats en -datum
Helmond, 19 december 1906

overlijdensplaats en -datum
Helmond, 2 juni 1993

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/12)

 • lid gemeenteraad van Helmond, van 2 september 1946 tot 9 september 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 15 juli 1952
 • minister van Maatschappelijk Werk, van 9 september 1952 tot 13 oktober 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 3 oktober 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 7 december 1972
 • lid gemeenteraad van Helmond, van 3 september 1958 tot januari 1963
 • voorzitter NKWV (Nederlands Katholiek Werkgeversverbond), van 1 januari 1962 tot 12 juni 1963 (na fusie AKWV en KVW)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 januari 1963 tot 7 december 1972

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 5 mei 1942 tot 23 mei 1942 (ontslagen op medische gronden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/33)

 • lid curatorium Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon
 • voorzitter Raad voor de Casinospelen, van 1 maart 1975 tot 1 juli 1979

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1966 tot 7 december 1972
 • voorzitter Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich tussen 1948 en 1952 en tussen 1956 en 1963 vooral bezig met sociaal-economische zaken (industrie, ondernemingsraden, organisatiewet sociale zekerheid).
 • Was in 1951 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
 • Was in 1960 woordvoerder bij het debat over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Benelux-verdrag

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kreeg als minister onder meer te maken met de opvang van Molukkers en met de opvang van de slachtoffers van de watersnoodramp

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1955 een wijziging van de Armenwet tot stand, waarbij bij in geval van verpleging of verzorging in een inrichting niet de gemeente waarin in de arme zich bevindt, maar die waar hij of zij vandaan komt, de kosten voor de onderstand op zich moet nemen. (3339)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals
 • Schorste op 21 oktober 1969 het debat over justitiebegroting om op de publieke tribune aanwezige ex-gevangenen van Ravensbruck te kalmeren toen mogelijke vrijlating van de Drie van Breda aan de orde kwam. Legde daarover tijdens de vergadering een korte verklaring af.
 • Werd in 1971 herkozen als Kamervoorzitter, hoewel de PvdA de grootste fractie had

uit de privésfeer
 • Toen hij 13 jaar was, overleed zijn moeder

anekdotes en citaten
 • Zei tijdens een ordebebat in de middagvergadering van de Tweede Kamer op 13 oktober 1966 dat het voornemen was om de algemene politieke en financiële beschouwingen zonodig 's nachts voor te zetten en dat het kabinet daartegen geen bezwaar had. Hij zei dat minister-president Cals hem had herinnerd aan de woorden van Gerbrandy, die ooit als fungerende Kamervoorzitter had gezegd: 'Wie flauw valle, valle flauw'. De vergadering duurde uiteindelijk tot 4.40 uur ('Nacht van Schmelzer').

verkiezingen
 • In 1952 nummer 6 op de KVP-kandidatenlijst in de kieskring Den Bosch. Werd niet herkozen.
 • In 1967 en 1971 nummer 2 op de KVP-kandidatenlijsten in Noord-Brabant bij de Tweede Kamerverkiezingen

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, december 1952 (niet aangenomen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A. van Kessel, "Thiel, Frans Joseph Frits Maria van (1906-1993)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.