Mr. L.N. graaf van Randwijck

foto Mr. L.N. graaf van Randwijck
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Ultraconservatieve minister en bestuurder uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Na vrederechter te zijn geweest, werd hij gedeputeerde in Gelderland en Gouverneur van Drenthe en later van Gelderland. Zag als minister van Binnenlandse Zaken een poging om het kiesrecht in de provincies en gemeenten te herzien, mislukken. Korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bleef ook na 1848 nog functies vervullen, met name aan het hof. Als afgevaardigde voor Hoogeveen verzette hij zich tussen 1848 en 1850 tevergeefs tegen de Thorbeckiaanse wetgeving.

conservatief, ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1842-1850: lid Tweede Kamer, minister, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lodewijk Napoleon

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 2 mei 1807

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 december 1891

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (onder Willem II)
 • ultraconservatief (na 1848)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • minister van Binnenlandse Zaken, van 12 oktober 1846 tot 1 januari 1848
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 1 januari 1848 tot 25 maart 1848
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Hoogeveen)
 • Grootmeester der Koningin, van 1 juli 1854 tot 16 juni 1877
 • Grootmeester des Konings, van 16 juni 1877 tot 4 december 1891

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid in buitengewone dienst, Raad van State, van 6 december 1845 tot 1 juli 1862
 • lid Raad van Toezicht Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland, omstreeks 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stemde als Tweede Kamerlid tegen de ontwerp-Kieswet, de ontwerp-Gemeentewet en de ontwerp-Enquêtewet

als bewindspersoon
 • Het door hem in 1847 verdedigde wetsvoorstel inzake het kiesrecht in provincies en gemeenten werd door de Tweede Kamer met 31 tegen 27 stemmen verworpen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in maart 1848 af als minister, nadat de koning buiten de ministers om de Tweede Kamervoorzitter had gevraagd de in de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken

uit de privésfeer
 • Zijn vader kwam op 12 januari 1807 in Leiden om bij het ontploffen van het kruitschip
 • Zijn zoon, A.J. graaf van Randwijck, was secretaris van de Raad van State

verkiezingen
 • Werd bij de algemene verkiezingen in 1848 na herstemming verslagen door M. Dassen. Nadat deze zijn benoeming niet had aangenomen, versloeg hij in januari 1849 G. de Serière na herstemming
 • Werd in 1850 in het district Assen na herstemming verslagen door P. van der Veen

predicaten/adellijke titels
 • graaf, 31 maart 1822

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.