S.T. Land

Liberale marineofficier en Tweede Kamerlid. Zoon van een goud- en zilversmid uit Dokkum. Als Kamerlid voor het 'marine'-district Den Helder sprak hij alleen over aangelegenheden betreffende de zeemacht, zoals over de bouw van schepen, de bezoldiging en pensioenvoorziening van manschappen en officieren en het zeevaartkundig onderwijs. De weigering om hem te bevorderen, leidde in 1891 tot een liberale motie van treurnis tegen de minister van Marine, die daarop aftrad. Overleed op 48-jarige leeftijd.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub
in de periode 1888-1894: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Simon Taco

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 7 november 1845

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 oktober 1894

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Takkiaan, 1894

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van mei 1894 tot 7 oktober 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • commandant Zr.Ms. stoomkanonneerboot "Udur", 1886
 • commandant Zr.Ms. stoomschroefschip "Pontianak" te Soerabaja, van 1887 tot maart 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1888 tot 23 september 1891 (voor het kiesdistrict Den Helder)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 november 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Den Helder)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 7 oktober 1894 (voor het kiesdistrict Den Helder)

officiersrangen (2/3)
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 1 juli 1879 tot 1 oktober 1891 (sinds mei 1888 op non-actief)
 • kapitein-luitenant ter zee, van 1 oktober 1891 tot 7 oktober 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VI (Marine) 1890 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Koninklijke Vereeniging "het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen"

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over marine-aangelegenheden

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verbleef tijdens zijn verkiezing in 1888 nog als marineofficier in de wateren bij Nederlands-Indië
 • In 1891 was een tussentijdse verkiezing nodig, vanwege zijn bevordering tot kapitein-luitenant
 • De weigering van minister Dyserink om Land te bevorderen, leidde, na aanneming van de motie-Viruly Verbrugge, tot het gedwongen aftreden van de minister. Land had een kritisch artikel geschreven, waarvan de minister ten onrechte veronderstelde dat het door Land op de vloot was verspreid. De bevordering was daarom niet doorgegaan.

verkiezingen
 • Versloeg in 1888 in het district Den Helder na herstemming H.W. van Marle (arp)
 • Versloeg in 1891 H.W. van Marle (arp)
 • Versloeg in 1894 de anti-takkiaan J. Timmer (lib.)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.