Mr. E. Fokker

foto Mr. E. Fokker
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bekwame jurist die in 1901 tot de vooruitstrevende liberalen behoorden die overstapten naar de VDB. Zoon van een Zeeuwse koopman. Werd in 1878 griffier van de Staten van Zeeland en bleef dat tot 1892, toen hij Eerste Kamerlid werd. Werd in 1897 in het district Alkmaar tot Tweede Kamerlid gekozen. Was daar een pleitbezorger voor gelijke rechten van de vrouw. Verliet in 1903 de Tweede Kamer om administratief rechter te worden. Was onder meer voorzitter van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en vervulde veel functies op economisch gebied.

liberaal, vrijzinnig-democratische kamerclub, VDB
in de periode 1892-1903: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Eduard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 14 juli 1849

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 juni 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, van 1885 tot februari 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van september 1897 tot maart 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • griffier Staten van Zeeland, van 15 februari 1878 tot 16 juli 1892
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1892 tot 15 september 1896 (voor Zeeland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1897 tot 1 maart 1903 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • voorzitter Centrale Raad van Beroep (voor de ongevallenwet), van 16 april 1903 tot 1 september 1914 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • voorzitter Raad van Commissarissen Stoomvaart Maatschappij "Zeeland"
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek "Fokker"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde in 1893 minister Lely over de marinesluis en marinehaven te Vlissingen
 • Voerde regelmatig het woord in de Tweede Kamer. Sprak over verschillende zaken zoals waterstaat, volkshuisvesting, binnenlands bestuur en militaire zaken.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was koopman, lid van de firma Van Burg en Fokker scheepsreders
 • Oom van Anthony H.G. Fokker, vliegtuigbouwer

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1897 in het district Middelburg na herstemming verslagen door Ch. Lucasse (arp)
 • Versloeg in 1897 in het kiesdistrict Alkmaar jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp) na herstemming; derde kandidaat was oud-minister W. van der Kaay
 • Versloeg in 1901 N. Oosterbaan (arp) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.