Mr. J. (Jacob) Algera

foto Mr. J. (Jacob) Algera
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

ARP-Tweede Kamerlid en minister. Nuchtere en bescheiden Fries, die als minister veel waardering en sympathie genoot. Stond bekend als een harde werker. Was voor hij Tweede Kamerlid werd gedeputeerde van Friesland en in 1945 waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Maakte deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Drees III en -Drees IV. Na de watersnoodramp van 1953 verantwoordelijk voor de plannen tot dijkherstel. Bracht daarna in 1958 de Deltawet tot stand, die uitvoering gaf aan het Deltaplan tot verhoging van dijken en het afsluiten van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegaten. Beëindigde zijn loopbaan als staatsraad.

ARP
in de periode 1937-1966: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob (Jacob)

geboorteplaats en -datum
Wirdum (gem. Leeuwarderadeel), 28 maart 1902

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 december 1966

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 3 september 1935 tot 1 september 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1937 tot 2 september 1952
 • waarnemend burgemeester van Leeuwarden, van 15 april 1945 tot 16 maart 1946
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 18 juni 1946 tot 2 september 1952
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met streekplannen, bibliotheekwezen, cultuur en monumentenzorg) van Friesland, van 18 juni 1946 tot 2 september 1952
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 2 september 1952 tot 10 oktober 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 3 oktober 1956
 • lid Raad van State, van 1 november 1958 tot 8 december 1966 (benoemd bij K.B. van 28 oktober 1958)

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd polizeiliches durchgangslager te Schoorl, van 30 juni 1941 tot 21 augustus 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, van 22 augustus 1941 tot 15 november 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), van 16 november 1941 tot 11 mei 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 11 mei 1942 tot 18 december 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/17)

 • voorzitter College van Directeuren, Vrije Universiteit, van 1 oktober 1960 tot maart 1965
 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Groningen, van oktober 1960 tot 8 december 1966

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • lid afdeling Zaken Overzee (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken en waterstaat van de ARP-Tweede Kamerfractie
 • Was in 1947 woordvoerder van de minderheid van de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 die het geven van inlichtingen over de discussies in de ministerraad beperkt wilde houden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was in 1953 verantwoordelijk voor het in gang zetten van het herstel van de dijken in Zeeland, Westelijk Noord-Brabant en Zuid-Holland na de watersnoodramp. Stelde op 18 februari 1953 de Deltacommissie in.
 • Besloot in 1957 op grond van de financieel-economische situatie af te zien van rijkssteun aan de bouw van de IJ- en Coen-tunnel in Amsterdam
 • Bracht in 1958 een Rijkswegenplan uit, dat onder meer voorzag in aanleg van de A4 tussen Den Haag en Amsterdam met een aquaduct onder de Ringvaart Haarlemmermeer

als bewindspersoon (wetgeving) (3/8)
 • Bracht in 1958 een nieuwe Luchtvaartwet (Stb. 47) tot stand, die ervoor zorgde dat de luchtvaardigheid van vliegtuigen beter kon worden gewaarborgd. De minister van Verkeer en Waterstaat werd belast met de zorg voor de algemene verkeersveiligheid in de lucht. (4.168)
 • Bracht in 1958 samen met minister Hofstra de Deltawet (Stb 246) tot stand. De wet gaf uitvoering aan een door de Deltacommissie in 1955 opgesteld Deltaplan. Dat plan bestond uit de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg en versterking van de hoogwaterkeringen langs de kust ter beveiliging van het land tegen stormvloeden. Het plan voorzag mede in het realiseren van nieuwe wegverbindingen van Rotterdam naar Antwerpen en naar Middelburg en voorts in verbetering van de zoetwaterwinning, aanleg van recreatiegebieden en landwinning. Het wetsvoorstel was in 1955 ingediend. De wet is in 2005 ingetrokken. (4.167)
 • Bracht in 1958 de Wet olieverontreiniging zeewater (Stb. 344) tot stand. De wet geeft uitvoering aan een op 12 mei 1954 in Londen tot stand gekomen internationaal verdrag. (5.071 & 5.072)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Diende 3 oktober 1958, nadat de Deltawet tot stand was gekomen, zijn ontslag in vanwege zijn gezondheid. Had in het jaar voor hij ontslag nam al enkele malen verlof moeten nemen door gezondheidsproblemen.

uit de privésfeer
 • De brug over de Hollandse IJssel nabij de Stormvloedkering van Krimpen aan den IJssel is naar hem genoemd

verkiezingen
 • Was in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen tweede op de ARP-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • C.J. Lammers, "In memoriam Jakob Algera", in: A.R.-staatkunde 36 (1966), 289-290
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat"
 • Wie is dat? 1938, 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.