W.J. (Wilma) Mansveld

foto W.J. (Wilma) Mansveldvergrootglas Wilma Mansveld (1962) was van 5 november 2012 tot en met 28 oktober 2015 staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Zij was in 2011-2012 namens de PvdA gedeputeerde van Groningen, belast met onder meer economische zaken, milieu en klimaat en jeugdzorg. In 2001-2011 was zij secretaris van de sociaal-economische raad Noord-Nederland.

PvdA
in de periode 2012-2015: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Wilma Jacqueline (Wilma)

personalia

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 11 september 1962

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • managementondersteuning, Creatief Vakantieverblijven
 • managementondersteuning, (psychiatrische) ziekenhuizen in Noord-Nederland en Utrecht
 • assistent management, Jaguar Nederland te Utrecht
 • assistent management bij een reclamebureau
 • manager Personeelszaken, Gran Dorado Beheer en Projecten B.V. te Groningen en op hoofdkantoor te Amsterdam, van 1997 tot 2001
 • secretaris SER (Sociaal-Economische Raad) Noord-Nederland, van 2001 tot 2011
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 15 maart 2007 tot 13 april 2011
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, toerisme en recreatie, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, energie en klimaat, jeugdzorg, zeehavens en waterbedrijf) van Groningen, van 13 april 2011 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (onder belast met milieu, luchtvaart en openbaar vervoer), van 5 november 2012 tot 28 oktober 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: milieu; luchtvaart; openbaar vervoer en spoor; het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Voerde in het buitenland de titel minister voor Infrastructuur en Milieu.

partijpolitieke functies

vorige
 • lid Centrum voor Lokaal Bestuur, PvdA
 • vicefractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Groningen
 • fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Groningen, vanaf 2009

nevenfuncties

vorige
 • lid dagelijks bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
 • lid Comité van Toezicht Interreg IV-A
 • lid Comité van Toezicht EPD-2
 • lid IPO-bestuursadviescommissie Regionale Economie en Energie
 • lid tijdelijke IPO-bestuursadviescommissie Jeugdzorg
 • lid Bestuurscommissie Economische Zaken Samenwerkingsverband Noord- Nederland
 • lid bestuurlijk overleg Energie Samenwerkingsverband Noord- Nederland
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Regio Groningen-Assen
 • vaste vertegenwoordiger, aandeelhoudersvergadering Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
 • lid Raad van Toezicht Wateralliantie
 • lid Raad van Advies Energy Academy Europe
 • medevoorzitter Advisory Board Hansa Energy Corridor
 • lid bestuur Stichting Leerstoel Regionale Economie
 • voorzitter bestuur Stichting Groninger bedrijfslocaties
 • lid Stuurgroep Economie Eemsdelta
 • lid Stuurgroep Eemsdelta Green
 • voorzitter Stuurgroep Energieconvenant Groningen
 • lid Stuurgroep Lauwersmeer
 • id Platform Jeugd
 • lid Provinciaal afstemmingsoverleg Jeugd - Passend Onderwijs
 • lid Provinciaal afstemmingsoverleg ketens Jeugd û Justitie
 • voorzitter Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten
 • voorzitter jury Groninger Ondernemersprijs
 • voorzitter Seaports Experience Center
 • lid Stichting GOA Publiek
 • lid Stuurgroep Economie
 • voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Groningen Seaports
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen
 • voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Waterbedrijf Groningen

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o.
 • volwassenenonderwijs te Utrecht, tot 1983

hoger beroepsonderwijs
 • bedrijfseconomie (tweede graads, lerarenopleiding), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, tot 1995

overige opleidingen
 • PD Boekhouden, tot 1989
 • Moderne Bedrijfsadministratie, tot 1990
 • marketing, overheidsuitgaven en HRM, Universiteit van Winnipeg (Manitoba, Canada), 1993 (1 semester)

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Woonde in december 2012 de VN-klimaatconferentie in Doha bij
 • Was in 2013 eerst verantwoordelijke voor het besluit om geen Fyra-treinen meer te laten rijden op de hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam. Dit vanwege de technische mankementen aan de trein. De NS werd gevraagd een alternatief te vinden voor het reizigersvervoer over de HSL.
 • Vaardigde in 2014 het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad uit, dat groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken. In maart 2015 verscheen het besluit over de groei met 45000 vliegbewegingen per jaar in het Staatsblad.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 307) tot stand tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet). De minister krijgt bevoegdheden tot aanwijzing van transportroutes voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor, en van de daarbij behorende plaatsen met risicoplafonds en referentiepunten. (32.862)
 • Bracht in 2013 de Wet lokaal spoor (Stb. 528) tot stand. Deze wet regelt de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen en zorgt voor één geharmoniseerde wettelijke regeling voor alle verschillende lokale en regionale spoorwegen, zoals trams, metro's en light-rail. (33.324)
 • Bracht in 2015 de Wet taken meteorologie en seismologie (Stb. 345) tot stand. Daarmee komen taken op het gebied van meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen als zorgplichten bij het ministerie van I&M. De nieuwe wet is beter uitvoerbaar en flexibeler dan de bestaande Wet op het KNMI, die wordt ingetrokken. Er komt een onderscheid tussen commerciële dienstverlening en algemene basisdiensten. (33.802)
 • Bracht in 2015 een wijziging (Stb. 346) van de Wet personenvervoer 2000 tot stand over regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldiensten in het openbaar vervoer. Hierdoor kan de overheid maatregelen afdwingen als vervoersmaatschappijen problemen rond onder meer in- en uitchecken en concessiegrenzen niet zelf oplossen. (34.042)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2015 bekritiseerd door de Tweede Kamer vanwege (ernstige) financiële problemen bij ProRail, waarvan de Nederlandse staat aandeelhouder is. Een door Barry Madlener (PVV) ingediende motie van wantrouwen werd verworpen met alleen de PVV-fractie vóór.
 • Trad op 28 oktober 2015 af als staatssecretaris, nadat de enquêtecommissie Fyra had geconcludeerd dat zij de Tweede Kamer enkele onjuist en onvolledig had ingelicht over de problemen met de treinverbinding via de HSL-Zuid. Zij wilde een debat over het debacle niet laten belasten door de vraag of zij wel of niet moest aftreden. Zij nam ook de politieke verantwoordelijkheid op zich van de (eventuele) fouten die haar voorgangers hadden gemaakt.

uit de privésfeer
Groeide op in Utrecht en Vianen

woonplaats
Groningen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Bart Zuidervaart, "Dossiervreter gaat problemen met de spoorwegen te lijf. Wilma Mansveld is de grote verrassing binnen het kabinet-Rutte II", Trouw, 22 november 2012
 • Tonny van der Mee, "Harde werker Wilma Mansveld houdt niet van kletspraat", AD, 8 juni 2013
 • Jan Tromp, "Punctuele dame op dossier Gestrande Reiziger", De Volkskrant, 11 juni 2013

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
partner (geregistreerd partnerschap)

kinderen
1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.