Mr. L.F. (Lodewijk) Asscher

foto Mr. L.F. (Lodewijk) Asschervergrootglas Lodewijk Asscher (1974) is sinds 5 november 2012 vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij was in 2006-2012 wethouder van Amsterdam (sinds 2010 was hij belast met financiën, onderwijs en jeugdbeleid). Eerder deed hij onderzoek naar communicatiegrondrechten. In 2010 was hij enige maanden waarnemend burgemeester van Amsterdam.

PvdA
in de periode 2012-heden: minister, viceminister-president

voornamen (roepnaam)

Lodewijk Frans (Lodewijk)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 september 1974

opmerkingen over de naam en/of titel
Is gepromoveerd maar voert de doctorstitel niet

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties

 • onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, tot mei 2002 
 • universitair docent en onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, van 2002 tot 1 januari 2006 
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 26 april 2006 
 • wethouder (van economische zaken, financiën en luchthaven) van Amsterdam, van 26 april 2006 tot 23 maart 2010 
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 11 maart 2010 tot 23 maart 2010 
 • waarnemend burgemeester van Amsterdam, van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 (na het aftreden van M.J. Cohen) 
 • wethouder (van financiën, jeugdzaken, educatie en Project 1012) van Amsterdam, van 7 juli 2010 tot 5 november 2012 
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, vanaf 5 november 2012 

partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Amsterdam, van maart 2004 tot april 2006 
 • voorzitter WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 2010 tot november 2012 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PvdA gemeenteraadsverkiezingen, 2006 en 2010 

nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting Hans Vonk, vanaf 2004 

erefuncties, comité's van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling Stichting "Ly en Dak", vanaf 2009

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Gymnasium "Sorghvliet" te 's-Gravenhage, tot 1992 

academische studie
 • psychologie (propedeuse), Universiteit van Amsterdam, tot 1995 
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, tot 1998 

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, 23 mei 2002 

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 2013 het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid in, waarin onder meer de positie van flexwerkers, het ontslagrecht en de duur van de WW nader worden geregeld 

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 331) van de Remigratiewet tot stand. De regeling voor remigratie op grond van deze wet geldt alleen nog voor de eerste generatie migranten van 55 jaar en ouder met een uitkering en in een uitzichtloze situatie. Verder kan pas na acht jaar verblijf in Nederland en na een periode van één jaar werkloosheid van de wet gebruik worden gemaakt. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (33.085) 
 • Bracht in 2013 een herziening van de Wet arbeid vreemdelingen tot stand. De wet wordt op een aantal punten aangescherpt. Werknemers van buiten de EU krijgen alleen een werkvergunning van het UWV als de werkgever kan aantonen dat er geen geschikte arbeidskrachten zijn binnen de EU. Vergunningen worden voor slechts één jaar verleend. (33.465) 

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn zus Jessica is gepromoveerd psychologe 
 • Zijn vader is advocaat, zijn moeder was hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen. 
 • De dirigent Hans Vonk was zijn oom 

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Communicatiegrondrechten. Een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving" (dissertatie, 2002) 
 • diverse wetenschappelijke publicaties over communicatiegrondrechten 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Pinau, Jildau

kinderen
3 kinderen

familierelaties
Neef (oomzegger) van E. Asscher, Eerste Kamerlid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.