Drs. R. (Ronald) Sörensen

foto Drs. R. (Ronald) Sörensenvergrootglas Ronald Sörensen (1947) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij was tweeëndertig jaar leraar biologie en geschiedenis in het voortgezet onderwijs. In 2002-2011 was hij raadslid voor Leefbaar Rotterdam (en fractievoorzitter) en in 2007-2011 was hij Statenlid in Zuid-Holland voor Leefbaar Zuid-Holland. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig met binnenlandse zaken (Grondwet, gemeenten) en onderwijs.

PVV
in de periode 2011-2015: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

(Ronald)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 4 mei 1947

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (in de jaren zeventig, enkele jaren)
 • Leefbaar Rotterdam, vanaf 2001
 • Leefbaar Zuid-Holland, vanaf 2003
 • Eén NL, 2006
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar geschiedenis en biologie, Openbare Scholengemeenschap "Wolfert van Borselen" te Rotterdam, van 1 februari 1970 tot 1 september 2010 (laatste acht jaar op non-actief)
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 14 maart 2002 tot 9 juni 2011
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 15 maart 2007 tot 10 maart 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid Raad van Advies Leefbaar Rotterdam, vanaf 1 maart 2011

vorige
 • fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, gemeenteraad van Rotterdam, van 7 mei 2002 tot maart 2010

nevenfuncties

vorige
 • docent maatschappijleer, Bestuursacademie (tegenwoordig Haagse Hogeschool)
 • voorzitter PON (Populistische Omroep Nederland), vanaf 20 november 2008

opleiding

lager onderwijs
 • openbare lagere school "Phoenix" te Rotterdam

voortgezet onderwijs
 • h.b.s., "Mathenesser Hogere Burgerschool" te Rotterdam, van 1959 tot 1964

hoger beroepsonderwijs
 • Koningin Wilhelmina Kweekschool te Rotterdam, van 1964 tot 1969
 • acte VO biologie
 • M.O.-geschiedenis en staatsinrichting

academische studie
 • geschiedenis: contemporaine geschiedenis, Universiteit van Utrecht

wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 2001 samen met zijn echtgenote in 2002 Leefbaar Rotterdam op
 • Werd nadat Pim Fortuyn in mei 2002 was vermoord fractievoorzitter en leider van Leefbaar Rotterdam

uit de privésfeer
De familie Sörensen kwam oorspronkelijk uit Noorwegen

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 4 op de kandidatenlijst van Eén NL

woonplaats
Rotterdam

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.