J.A. (John) Jorritsma

foto J.A. (John) Jorritsmavergrootglas John Jorritsma (1956) is sinds 16 mei 2008 Commissaris van de Koning(in) in Fryslân. Hij was burgemeester van Cranendonck en directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Eerder werkte hij in ambtelijke functies bij diverse gemeenten, onder meer als gemeentesecretaris van Loenen en van Sint-Oedenrode. De heer Jorritsma is lid van de VVD.

in de periode 2008-heden: Commissaris van de Koning(in)

voornamen (roepnaam)

Johannes Arnoldus (John)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 16 september 1956

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar afdeling stadontwikkeling, gemeente Amersfoort, van 1976 tot 1979
 • ambtenaar afdeling algemene zaken, gemeente Hoevelaken, van 1979 tot 1981
 • staffunctionaris College van B&W/projectorganisatie, gemeente Leusden, van 1981 tot 1984
 • hoofd afdeling Algemeen Bestuur/Economische Zaken, gemeente Leusden, van 1984 tot 1987
 • gemeeentesecretaris van Loenen aan de Vecht, van 1987 tot 16 september 1991
 • gemeentesecretaris van Sint Oedenrode, van 16 september 1991 tot 1 januari 1997
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1994 tot 1998
 • burgemeester van Cranendonck, van 1 januari 1997 tot 16 september 2002 (gemeente ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Budel en Maarheeze)
 • directeur BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), van september 2002 tot mei 2008 (tevens van Stimulus Venture Capital Fund (SVCF) en BOM bedrijventerreinen B.V.)
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Fryslân, vanaf 16 mei 2008

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur VVD Kamercentrale Gelderland

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting Instandhouding Stadhouderlijke Grafruimten
 • voorzitter Bouwcultuurfonds
 • provisor diverse lenen in Fryslân
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
 • voorzitter algemeen en dagelijks bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
 • voorzitter bestuur SSTNO (Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs)
 • voorzitter Water Alliance
 • voorzitter Raad van Toezicht MLDS (Maag Lever Darm Stichting)
 • voorzitter Raad van Toezicht en Raad van Advies STIRR (Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte)
 • voorzitter Raad van Toezicht HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands)
 • voorzitter Raad van Toezicht Unicef Nederland, vanaf juni 2011
 • lid bestuur Nationaal Restauratiefonds.

vorige
 • lid Raad van Commissarissen "Twice"
 • lid Raad van Commissarissen Startersfonds Zuid-Nederland
 • lid Raad van Commissarissen "'t Laar bedrijventerreinen", Tilburg
 • lid Raad van Toezicht Telos Noord-Brabant
 • lid Raad van Toezicht Nederland Distributieland
 • lid Raad van Toezicht EGA/ERAC te Boxtel
 • lid Programmacommissie ontwikkeling Zuid-Nederland
 • lid bestuur/vicevoorzitter Projecten Innovatie Team Brabant
 • lid bestuur Stichting Incubator 3+
 • lid bestuur Stichting Starterslift
 • lid bestuur Programmacommissie "Pieken in de Delta"
 • voorzitter landelijk overleg Ontwikkelingsmaatschappijen
 • lid interdepartementale klankbordgroep met ministers van VROM en EZ
 • lid bestuur Utrechtse Bestuursacademie
 • voorzitter R.K. Schoolbestuur "Stichting De Molen Beemden" te Veghel
 • voorzitter R.K. Scholengemeenschap "Fioretti" te Veghel
 • voorzitter Sportservice Noord-Brabant
 • voorzitter Asielzoekerscentrum "De Kempense Veste", gemeente Cranendonck
 • vicevoorzitter Socialewerkvoorzieningschap "De Risse"
 • voorzitter Monumentenfonds/NV Brabant
 • lid Raad van Commissarissen AZN (Afvalverbranding Zuid-Nederland)
 • voorzitter Taskforce Noordanus (uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen)
 • voorzitter LOPV (Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers), van 1999 tot 2002
 • directeur (statutair) N.V. BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), van 2002 tot 2008
 • directeur (statutair) SVCF (Stimulus Venture Capital Fund), van 2002 tot 2007
 • directeur (statutair) BOM Bedrijventerreinen B.V., van 2005 tot 2008
 • lid Nieuwe Hanze Interregio
 • lid Comité Nederlandse Veteranendag
 • adviserend lid IPO (Interprovinciaal Overleg)
 • voorzitter "Vrienden van het Medisch Centrum Leeuwarden"
 • voorzitter RCW (Regionaal College Waddengebied)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o. te Amersfoort

hoger beroepsonderwijs
 • publiek recht I en II, Utrechtse Bestuursacademie te Utrecht

overige opleidingen
 • leergang hoger management, ISW (Instituut voor Sociale Wetenschappen)
 • post-doctorale opleidingen en trainingen op het gebied van openbaar bestuur, bestuurlijk leiderschap, financiën en discussietechnieken

wetenswaardigheden

woonplaats
Tytsjerk

overige onderscheidingen en prijzen
 • gouden erepenning, gemeente Sint-Oedenrode
 • gouden erepenning, gemeente Cranendonck
 • commissarispenning, provincie Noord-Brabant
 • onderscheiding "Hertog Jan", provincie Noord-Brabant

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen en 1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.