Drs. E.M.J. (Lilianne) Ploumen

foto Drs. E.M.J. (Lilianne) Ploumenvergrootglas

Drs. Lilianne Ploumen (1962) is sinds 5 november 2012 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte II en is sinds 23 maart 2017 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Zij was van 6 oktober 2007 tot 22 januari 2011 voorzitter van de PvdA. Daarvoor was mevrouw Ploumen onder meer werkzaam bij Plan International, Mama Cash en Cordaid. Bij laatstgenoemde organisatie was zij directeur in de periode 2004-2007. Bij de ledenraadpleging in 2007 over het partijvoorzitterschap versloeg zij Jan Pronk.

PvdA
in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter


voornamen (roepnaam)

Elisabeth Maria Josepha (Lilianne)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 12 juli 1962

partij/stroming

partij(en)
 • GroenLinks
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2003

hoofdfuncties en beroepen

 • sociaal-cultureel werker Clubhuis "'t Vooronder", Rotterdam-Crooswijk, 1983
 • medewerker afdeling statistiek, IPM (Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek), van 1983 tot 1985
 • projectleider onderzoek IPM (Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek), van 1985 tot 1990
 • manager marketing en onderzoek, Foster Parents Plan, Amsterdam, van 1990 tot 1992
 • teamleider kwaliteitsbewaking, Program for Sponsorship Systems, Plan International Headquarters Working, van 1993 tot 1995
 • eigenaar Ploumen Projecten, van 1995 tot 1998 (opdrachten op het gebied van marketingonderzoek en idee-ontwikkeling voor profit en non-profit opdrachtgevers)
 • coördinator Fondswerving "Mama Cash", van 1995 tot 1996 (financiering kleinschalige initiatieven van vrouwen)
 • directeur "Mama Cash", van 1996 tot 2001
 • hoofd kwaliteit en strategie, "Cordaid (Catholic Organisation for Relief and Development Aid)", van 2001 tot juli 2004
 • lid Raad van Bestuur/directeur programma's, "Cordaid", van juli 2004 tot oktober 2007
 • voorzitter PvdA, van 6 oktober 2007 tot 22 januari 2012
 • minister zonder portefeuille, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vanaf 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2013 samen met minister Timmermans de beleidsnota "Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" uit, waarin het voorgenomen beleid wordt geschetst op de terreinen handel en investeringen, (internationale) armoedebestrijding, en de toenemende raakvlakken daartussen. Investerings- en handelsactiviteiten in armere landen die goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid scheppen en gepaard gaan met overdracht van kennis en vaardigheden, worden gestimuleerd. De handel moet meer gericht worden op groeilanden buiten Europa en Noord-Amerika. Hulp wordt gericht op het helpen oplossen van armoedeproblemen in zeven specifieke landen die dat niet zelf kunnen. In een aantal landen wordt steun gegeven bij vergroting van de markttoegang en verbetering van het ondernemersklimaat. Speerpunten blijven voedselzekerheid, water, vrouwenrechten en rechten op gebied van seksualiteit en gezondheid, alsmede veiligheid en rechtsorde. (33.625)
 • Legde in 2013 samen met minister-president Rutte een bezoek aan China af, waaraan ook een handelsdelegatie deelnam. Leidde in 2013 in totaal twaalf handelsmissies.
 • Leidde in 2014 handelsmissies naar Mozambique en Tanzania, Pakistan en Bangladesh, Zuid-Afrika en Angola, India en China en legde diverse werkbezoeken af in Afrika, Azië en Europa
 • Stelde in 2015 extra geld (ca 45 miljoen euro) ter beschikking om landen rond Syrië en Irak te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen
 • Reisde in 2015 naar de Golfregio en het Midden-Oosten, onder meer om een VN-vluchtelingenkamp in Jordanië te bezoeken en ter bevordering van de handel met de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Oman
 • Leidde in 2015 een handelsmissies naar Mexico en Cuba en bezocht samen met minister Schultz van Haegen Bangladesh op een handels- en ontwikkelingsmissie
 • Maakte in 2015 deel uit van de Nederlandse delegatie op de VN-Klimaattop in Parijs
 • Was in 2015 betrokken bij de onderhandelingen op de WTO-top in Nairobi over verstrekking van de handelspositie van ontwikkelingslanden door onder andere snelle afbouw van landbouwsubsidies
 • Verdedigde in 2016 in de Tweede Kamer met succes het kabinetsvoornemen om in te stemmen met ondertekening door de EU van het handelsverdrag met Canada (CETA) (31.985)

wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.