Salarissen politici, ambtelijke top en Koninklijk Huis

De beloning van politici, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis staat volop in de belangstelling. Sommigen stellen dat in het bedrijfsleven veel beter wordt verdiend. Anderen zijn van mening zijn dat het 'zakkenvullers' zijn.

Maar wat verdienen ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis nu werkelijk?


Politieke ambtsdragers

Volksvertegenwoordigers

  • Wat verdient een europarlementariër?

    Het salaris van een Europarlementarier bedraagt per 1 augustus 2015 ca. 98 duizend euro. Daarnaast hebben zij recht op allerlei vergoedingen van kosten die zij als parlementarier maken. Dit zijn bijvoorbeeld onkostenvergoedingen voor de huur van kantoorruimtes, dagen dat zij aanwezig zijn bij vergaderingen en het op en neer reizen.

Koninklijk Huis

  • Wat verdienen de Koning en zijn familie?

    Koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koning Willem-Alexander in 2016 € 5,4 miljoen, waarvan ongeveer € 4,5 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, bijvoorbeeld het gebruik van paleizen en op belastinggebied.