Salarissen politici, ambtelijke top en Koninklijk Huis

De beloning van politici, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis staat volop in de belangstelling. Sommigen stellen dat in het bedrijfsleven veel beter wordt verdiend. Anderen zijn van mening zijn dat het 'zakkenvullers' zijn.

Maar wat verdienen ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis nu werkelijk?


Politieke ambtsdragers

 • Wat verdient de minister-president?

  Het salaris van de minister-president bedraagt in 2016 ca. 157 duizend euro op jaarbasis inclusief vakantiegeld en exclusief eindejaarsuitkering. Daarnaast krijgt hij of zij een vaste onkostenvergoeding (in 2016 € 8386,80 per jaar) en maakt hij of zij aanspraak op een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

 • Wat verdient een minister?

  Het salaris van een minister bedraagt in 2016 ca. 157 duizend euro op jaarbasis inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarnaast krijgt een minister een vaste onkostenvergoeding (in 2016 € 4193,28 per jaar, de vergoeding voor de ministers van Algemene Zaken en van Buitenlandse Zaken is twee keer zo hoog) en maakt aanspraak op een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. De staatssecretarissen van de ministers verdienen minder en krijgen een lagere onkostenvergoeding.

 • Wat verdient een staatssecretaris?

  Het salaris van een staatssecretaris bedraagt in 2016 ruim 146 duizend euro op jaarbasis inclusief vakantiegeld en inclusief eindejaarsuitkering. Daarnaast krijgt een staatssecretaris een vaste onkostenvergoeding (in 2016 € 3489,72 per jaar) en maakt aanspraak op een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

Volksvertegenwoordigers

 • Wat verdient een Eerste Kamerlid?

  Een 'gewoon' Eerste Kamerlid ontvangt in 2012 een bruto vergoeding van ruim 25 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daar komen vervolgens nog wel enkele onkostenvergoedingen bij. De voorzitter van de Eerste Kamer ontvangt een aanzienlijk hoger bedrag.

 • Wat verdient een europarlementariër?

  Het salaris van een Europarlementarier bedraagt per 1 augustus 2015 ca. 98 duizend euro. Daarnaast hebben zij recht op allerlei vergoedingen van kosten die zij als parlementarier maken. Dit zijn bijvoorbeeld onkostenvergoedingen voor de huur van kantoorruimtes, dagen dat zij aanwezig zijn bij vergaderingen en het op en neer reizen.

Koninklijk Huis

 • Wat verdienen de Koning en zijn familie?

  Koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koning Willem-Alexander in 2016 € 5,4 miljoen, waarvan ongeveer € 4,5 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, bijvoorbeeld het gebruik van paleizen en op belastinggebied.