Drs. S.R. (Sietse) Fritsma

foto Drs. S.R. (Sietse) Fritsmavergrootglas Sietse Fritsma (1972) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij was IND-medewerker. De heer Fritsma woont in Den Haag. In de Kamer houdt hij zich met name bezig met sociale zaken en werkgelegenheid (arbeidsmarkt) en met het asiel- en immigratiebeleid. Hij was in 2010 tevens raadslid in Den Haag. Sinds mei 2015 is hij vicefractievoorzitter.

PVV
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Sietse Rindert (Sietse)

personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 31 maart 1972

partij/stroming

partij(en)
PVV (Partij voor de Vrijheid)

hoofdfuncties en beroepen

  • beslismedewerker IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te Rijswijk (Z.H.), van 2000 tot november 2006
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006
  • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 20 januari 2011

activiteiten

als parlementariër
  • Diende in 2007 samen met zijn fractiegenoot Geert Wilders een initiatiefwetsvoorstel over een verbod op het dragen van boerka's of nikaabs in openbare ruimte (31.108)
  • Bracht in 2007 een initiatiefnota uit over het vreemdelingenbeleid ('De immigratieramp van Nederland; vreemd vreemdelingenbeleid) (31.225)
  • Interpelleerde op 19 november 2008 minister Hirsch Ballin over de verstoring van een lampionnenoptocht in Den Haag (31.782)
  • Op zijn verzoek werden onder meer (dertigleden)debatten gehouden over het migratiebeleid, kinderbijslagfraude, de oudjaarsviering in Gouda en over het huurbeleid en de gevolgen van huurverhogingen
  • Diende in 2014 een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Teeven vanwege het toenemende aantal asielzoekers. De motie kreeg alleen steun van de PVV-fractie.
  • Diende in 2014 samen met zijn fractiegenoot Machiel de Graaf een initiatiefwetsvoorstel in over terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (34.044)

wetenswaardigheden

woonplaats
's-Gravenhage

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.