S.M.J.G. (Sharon) Gesthuizen

foto S.M.J.G. (Sharon) Gesthuizenvergrootglas Sharon Gesthuizen (1976) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Zij was eigenaar van een productiebedrijf voor foto, video en internet, fractiemedewerkster van de SP in de Tweede Kamer en gemeenteraadslid in Haarlem. Mevrouw Gesthuizen houdt zich met name bezig met economische zaken, asiel- en immigratiebeleid en justitie.

SP
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Sharon Maria Jacoba Gerarda (Sharon)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 23 januari 1976

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf juni 2004

hoofdfuncties en beroepen

 • eigenaar "Sciamachie Video- en Fotowerken" te Haarlem (productiebedrijf voor video, fotografie en internet), van 1 mei 2004 tot 1 april 2006
 • persoonlijk medewerker SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant, van 1 mei 2006 tot 30 november 2006
 • lid gemeenteraad van Haarlem, van 13 april 2006 tot 7 december 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), van 1 juli 2002 tot 1 juli 2003
 • lid bewonerscommissie Elan

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie samenleving (gemeenteraad van Haarlem)
 • lid Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 12 november 2009
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 2009 tot november 2010

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Millingen aan de Rijn

voortgezet onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium te Nijmegen, van 1988 tot 1994

hoger beroepsonderwijs
 • vrije kunst, Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, van 1998 tot 2002

academische studie
 • Engelse taal en letterkunde (propedeuse), Katholieke Universiteit Nijmegen, tot 1998

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2006 samen met Bas van der Vlies (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van de zondagsopenstelling van winkels op grond van de toerismebepaling. Het voorstel werd in 2009 verworpen. Een geamendeerd regeringsvoorstel met minder vergaande strekking werd wel aangenomen. (30.914)
 • Bracht in 2009 een initiatiefnota uit over oprichting van een nieuwe Nationale Investeringsbank (32.050)
 • Nam in 2011 het initiatief voor het door de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie houden van een hoorzitting over activiteiten van Shell in Nigeria
 • Diende in 2011 samen met Pauline Smeets (PvdA), Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA) en Ineke van Gent (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33.018)
 • Diende in 2012 een motie van afkeuring in tegen het beleid van staatssecretaris Teeven bij de ontruiming van tentenkampen waarin illegalen verbleven. De motie kreeg alleen steun van SP en PvdD.
 • Diende in 2013 samen met Linda Voortman (GL) en Marianne Thieme (PvdD) een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Teeven, vanwege diens asielbeleid. Dit naar aanleiding van de zelfmoord door de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov in een detentiecentrum voor uitgezette asielzoekers. Bij de behandeling van de asielaanvrage waren diverse fouten gemaakt.
 • Diende in 2013 samen met Foort van Oosten (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van acquisitiefraude en tot strafbaarstelling daarvan (33.712)
 • Bracht in 2014 samen met Linda Voortman (GL) een initiatiefnota uit over uitbreiding van het kinderpardon (33.953)
 • Diende in 2014 de initiatiefnota 'Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)' uit (33.958)
 • Bracht in 2014 samen met Bram van Ojik (GL) en Joël Voordewind (CU) een initiatiefnota uit over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34.006)
 • Bracht in 2014 samen met Arnold Merkies een initiatiefnota uit over een centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen (34.095)
 • Bracht in 2015 samen met Mei Li Vos (PvdA) de initiatiefnota 'Arbeidsovereenkomsten Postmarkt' uit (34.136)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Tijdens een Tweede Kamerdebat op 17 februari 2010 over het cao-akkoord bij TNT beschuldigde zij staatssecretaris Heemskerk te liegen, omdat die niet kon aantonen dat de postmarkt krimpt door het toenemend gebruik van digitale post. Dit leidde tot een incident, omdat zij deze beschuldiging niet wilde laten volgen door een motie van wantrouwen en evenmin de woorden wenste terug te nemen.
 • Bezocht in december 2010 Nigeria om de gevolgen voor de bevolking van de oliewinning in de Nigerdelta te onderzoeken
 • Werd op 21 maart 2012 aangehouden tijdens een demonstratie op het Plein in Den Haag van postbodes, omdat zij de openbare orde zou hebben verstoord. Zij werd bijna zes uur vastgehouden, nadat zij een schikkingsvoorstel (betaling van 210 euro) had afgewezen.

uit de privésfeer
 • Gaf tijdens haar studententijd Engelse les aan jongeren van de Nijmeegse leef- en werkschool Eigenwijs
 • Haar vader was constructiebankwerker, haar moeder was schoonmaakster

woonplaats
's-Gravenhage

e-mailadres
s.gesthuizen@tweedekamer.nl

hobby's
 • kunst
 • dans
 • pianospel
 • atletiek

familie/gezin

kinderen
1 dochter

beroep grootvader (vaderskant)
metaalbewerker

beroep grootvader (moederskant)
molenaar

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.