Mr. M. (Mariko) Peters

foto Mr. M. (Mariko) Petersvergrootglas Mariko Peters (1969) was van 30 november 2006 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. In 2008 en 2011 werd zij tijdelijk vervangen vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof. Mevrouw Peters was aanvankelijk advocaat en daarna ambtenaar van Buitenlandse Zaken. Als zodanig werd zij onder meer uitgezonden naar Afghanistan om de minister van Buitenlandse Zaken van dat land te adviseren. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met buitenlandse zaken, justitie, openbaar bestuur en media en cultuur.

GroenLinks
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Mariko (Mariko)

personalia

geboorteplaats en -datum
Berkeley (California, VS), 22 april 1969

partij/stroming

partij(en)
GroenLinks, vanaf 2001

hoofdfuncties en beroepen

 • onderzoeksassistent, rechtenfaculteit Tsukuba Universiteit (Japan) (zomer 1992)
 • studentenassistent, Onderzoeksinstituut "Recht & Beleid" te Leiden, van 1993 tot 1994
 • advocaat, advocatenkantoor "De Brauw Blackstone Westbroek" te Amsterdam en 's-Gravenhage, van 1996 tot 2000
 • mensenrechtenjurist te Sarajevo, OVSE-missie in Bosnië-Herzegovina, van 2000 tot 2001
 • beleidsmedewerker ministerie van Buitenlandse Zaken, van 2002 tot 2004
 • eerste ambassadesecretaris, later plaatsvervangend chef de poste, Nederlandse ambassade te Kaboel (Afghanistan), van 2004 tot 2006
 • adviseur minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan, gedetacheerd door Buitenlandse Zaken, tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 31 augustus 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 december 2008 tot 23 november 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 maart 2011 tot 20 september 2012
 • senior beleidsmedewerker directie stabiliteit en humanitaire hulp, ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 20 maart 2013

opleiding

academische studie
 • rechten, Rijksuniversiteit Leiden, tot 1995
 • Japanse literatuur en rechten, Kyoto Universiteit en International Christian University, van 1990 tot 1992
 • rechten, Columbia University School of Law (LL.M.), 1996

overige opleidingen
 • EU-opleiding, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", 2001
 • praktijkopleiding Europees mededingingsrecht, "Grotius Academie", 2002

activiteiten

als parlementariër
 • In 2007 medeondertekenaar van een samen met Harry van Bommel (SP), Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD) en Raymond de Roon (PVV) ingediend initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Diende in 2010 samen met Angelien Eijsink (PvdA), Remi Poppe (SP) en Alexander Pechtold (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen (32.414)
 • Diende in 2012 een initiatiefwetsvoorstel in over vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur. Doel is het transparanter maken van overheden en semi-overheden, onder meer door informatie actiever ter beschikking te stellen. (33.328)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Bezocht in maart 2007 met haar fractiegenote Femke Halsema de Palestijnse gebieden om zich op de hoogte te stellen van de humanitaire situatie aldaar
 • Organiseerde in augustus 2007 in Damascus een ontmoeting tussen Nederlandse parlementariërs en een Hamas-woordvoerder. Naast zijzelf namen Harry van Bommel (SP) en Martijn van Dam (PvdA) daaraan deel.
 • Bezocht in februari 2008 Pakistan om over de politieke situatie rond de parlementsverkiezingen en de veiligheidssituatie in de grensgebieden met Afghanistan te spreken
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 31 augustus en 21 december 2008 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Isabelle Diks
 • Nam voorjaar 2009 het initiatief tot ontvangst in de Tweede Kamer van de Dala Lama, de Tibetaanse geestelijke leider
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 23 november 2010 en 11 maart 2011 tijdelijk vervangen door Rik Grashoff en vanaf 12 januari 2012 door Niels van den Berge
 • Kwam in augustus 2011 in opspraak na publicaties in HP/De Tijd over mogelijke bevoordeling door haar bij een subsidieaanvraag in de tijd dat zij werkzaam was als diplomaat in Afghanistan. De subsidieaanvraag bij het Prins Clausfonds was van haar toenmalige minnaar en huidige partner. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde een feitenonderzoek in, waaruit bleek dat zij bij de aanvrage integer had gehandeld. Wel had zij volgens de gedragscode van het ministerie haar relatie tot de subsidieaanvrager moeten melden.

uit de privésfeer
Heeft een Nederlandse vader en een Japanse moeder

woonplaats
's-Gravenhage

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Leidse studentenvereniging "Minerva" (tijdens studie)

familie/gezin

kinderen
3 zonen (onder wie een tweeling)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.