A.J.M. (Ton) Heerts

foto A.J.M. (Ton) Heertsvergrootglas Uit Twente afkomstige vakbondsman en beroepsmilitair die drieënhalf jaar Tweede Kamerlid was voor de PvdA. Begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee en trad daarna in dienst van de vakbond. Was voor CNV-bestuurder, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair Personeel en bestuurder (vicevoorzitter) van de vakcentrale FNV. In de Kamer aanvankelijk hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met sociale zaken en financiën. Na het vertrek van Aleid Wolfsen werd hij justitiewoordvoerder. Sinds 2011 is hij directeur van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranen. In juni 2012 werd hij voorzitter van de FNV en van 'de VakBeweging'.

PvdA
in de periode 2006-2010: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Antonius Joseph Maria (Ton)

personalia

geboorteplaats en -datum
Tubbergen, 12 december 1966

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf juni 2006

hoofdfuncties en beroepen

 • lid opsporingseenheid Koninklijke Marechaussee, van juli 1986 tot juli 1989 (hield zich bezig met strafrechtelijke onderzoeken)
 • leidinggevende Operationele Eenheid in Wezep, Koninklijke Marechaussee, van juni 1991 tot 1997
 • lid algemeen bestuur CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1993 tot 2000
 • voorzitter AFMP (Algemene Federatie van Militair Personeel), van juni 2000 tot januari 2003
 • secretaris federatiebestuur FNV (portefeuille: arbeidsmarkt, sociale zekerheid, gezondheidszorg, uitkeringsgerechtigden en ouderen, en kwaliteit van de arbeid), van 1 juni 2003 tot 2005
 • vicevoorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van mei 2005 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • directeur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (V-fonds), vanaf 1 februari 2011
 • interim-voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), vanaf 23 juni 2012
 • voorzitter stuurgroep "de VakBeweging", vanaf 23 juni 2012

partijpolitieke functies

vorige
 • lid commissie PvdA-verkiezingsprogramma 2010, van januari 2010 tot april 2010

nevenfuncties

huidige
 • secretaris bestuur Stichting "Blik op Werk"
 • voorzitter voetbalvereniging "ASV Apeldoornse Boys", vanaf juli 2009
 • voorzitter Stichting " Vrienden van de KAP" (vrijwillige hulpdienst en mantelzorg)
 • lid Raad van Commissarissen F.C. Twente'65, vanaf mei 2015

vorige
 • algemeen secretaris-penningmeester Marechausseevereniging "Marver", 1993
 • voorzitter Marechausseevereniging "Marver", 1994
 • algemeen secretaris Federatie Vredes- en Veiligheidspersoneel, CNV, van 1994 tot 2000
 • secretaris Stichting Facilitair Centrum CNV-organisaties
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • lid Raad van Toezicht Stichting BNMO-Serviceorganisatie
 • lid Raad van Toezicht Stichting "De Basis"
 • lid Raad van Advies GGZ Nederland

afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te Tubbergen

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o. te Almelo, van 1978 tot 1985

hoger beroepsonderwijs
 • officiersopleiding, Opleidingscentrum officieren speciale diensten/Opleidingscentrum voor Officieren te Breda, van 1989 tot 1991

overige opleidingen
 • beroepsopleiding Koninklijke Marechaussee, van 1985 tot 1986
 • kaderschool CNV, van 1993 tot 1994

activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2008 van Aleid Wolfsen de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)
 • Voerde in 2009, als vervanger van zijn fractiegenoot Paul Tang, het woord bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag
 • In 2009 stemden hij en Paul Kalma als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Kant om wetsvoorstellen over de AOW-leeftijd pas na nieuwe verkiezingen te behandelen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens zijn periode bij de Koninklijke Marechaussee onder andere verantwoordelijk voor de beveiliging van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven
 • Was als CNV-bestuurder nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe Politiewet en de herstructurering van de Nederlandse Politie; alsmede de taakuitbreiding van de Koninklijke Marechaussee in Schiphol
 • In 1999 stapte hij met de gehele Marechausseevereniging van het CNV over de FNV
 • Volgens 'Elsevier' was hij de bron voor een artikel in 'De Volkskrant' in 2007 over betrokkenheid van Nederlandse militairen bij martelingen in Irak

uit de privésfeer
Fan van F.C. Twente'65

woonplaats
Apeldoorn

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Elsje Jorritsma en Claudia Kammer, "Ambities van een rechtse PvdA'er. De PvdA verwacht veel van oud-marechaussee en oud-vakbondsman Ton Heerts", NRC Handelsblad, 8 januari 2007
 • Ria Cats, "Krachtige Ton Heerts is er niet voor watjes", Het Financieele Dagblad, 21 juni 2012

familie/gezin

kinderen
1 zoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.