Drs. J.S. (Joël) Voordewind

foto Drs. J.S. (Joël) Voordewindvergrootglas Joël Voordewind (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Hij was hoofd voorlichting van zijn partij en werkte eerder bij het ministerie van Defensie en bij ontwikkelingssamenwerkingorganisaties. De heer Voordewind woont in Amsterdam. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken, immigratie en asiel, ontwikkelingssamenwerking, primair en voortgezet onderwijs, MBO, jeugd en welzijn en sport. Tevens is hij fractiesecretaris en vicefractievoorzitter en lid van het Presidium.

ChristenUnie
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Joël Stephanus (Joël)

personalia

geboorteplaats en -datum
Sleen (Dr.), 9 juli 1965

levensbeschouwing
evangelisch (lid Volle Evangelie Gemeenten)

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 1994
 • ChristenUnie

hoofdfuncties en beroepen

 • assistent velddirecteur "Tearfund" (hulporganisatie) in Irak, 1991 (tijdens de Golfoorlog)
 • medewerker PvdA-Tweede Kamerlid J.W. Kersten, van 1991 tot 1994
 • noodhulpcoördinator en adjunct-directeur, internationale christelijke hulpverleningsorganisatie "Stichting Dorcas Hulp Nederland", van 1994 tot 1999
 • beleidsmedewerker volksgezondheid, welzijn en sport, en buitenlandse zaken/ontwikkelingssamenwerking, fractie ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1999 tot 2001
 • medewerker Partijbureau en landelijk campagneleider ChristenUnie, van 2001 tot 2002
 • hoofd achterban, Partijbureau ChristenUnie, van 2002 tot 2003
 • hoofd communicatie, ChristenUnie-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2003 tot 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

partijpolitieke functies

overzicht
 • vicefractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 28 april 2011
 • fractiesecretaris ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 13 september 2012

vorige
 • voorzitter ChristenUnie, afdeling Amsterdam, van 2000 tot november 2006
 • duo-Statenlid Provinciale Staten van Noord-Holland, 2003
 • vicefractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 2007 tot 10 mei 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam, 2002
 • lijsttrekker ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam, 2006

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Volle Evangelie gemeente te Amsterdam, vanaf 29 november 2010
 • voorganger Volle Evangelie gemeente te Amsterdam, vanaf 1 januari 2013

vorige
 • kringleider bij de Vineyardbeweging
 • voorzitter internationale christelijke hulpverleningsorganisatie "Stichting Dorcas Hulp Nederland"

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009
 • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 december 2009 tot mei 2010
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 20 september 2012

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Happitaria Amsterdam
 • lid Comité van Aanbeveling Medair Nederland, vanaf oktober 2008
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting The Family Factory, vanaf juli 2009
 • lid Comité van Aanbeveling van Christ's Hope Nederland, vanaf juli 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Nationale Jeugdzorg Prijzen, vanaf juli 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Comité, voor de erkenning van de Armeense genocide, vanaf februari 2015

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o.

hoger beroepsonderwijs
 • School voor de Journalistiek (propedeuse), van 1990 tot 1991

academische studie
 • politicologie: internationale politieke betrekkingen, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1985 tot 1990 (bijvakken: internationale economische betrekkingen, internationaal recht, Amerikaans Politiek Systeem)

stages e.d.
 • stage als voorlichter, ministerie van Defensie, 1989

activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2009 de verdediging over van een in 2006 door Tineke Huizinga-Heringa ingediend initiatiefwetsvoorstel in over strafbaarstelling van ontkenning van volkenmoord (zoals de holocaust)
 • Diende in 2011 samen met Hans Spekman (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33.068)
 • Diende in 2012 samen met Kees van der Staaij (SGP), Lea Bouwmeester (PvdA) en Sabine Uitslag (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over verhoging van de leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet en over verankering van preventie en handhaving. Dit voorstel werd in 2013 wet. (33.341)
 • Bracht in 2014 samen met Sharon Gesthuizen (SP) en Bram van Ojik (GL) een initiatiefnota uit over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34.006)
 • Diende in 2015 samen met Loes Ypma (PvdA) een iniatiefwetsvoorstel in om de bekostiging van het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de wet te verankeren (34.246)

wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
j.voordewind@tweedekamer.nl

publicaties/bronnen

publicaties
 • "China, godsdienstvrijheid in de knel"
 • "Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd" (2012)

literatuur/documentatie
Marno de Boer, "Een activist die zelf op onderzoek uitgaat", Trouw, 8 augustus 2015

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.