Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins

foto Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruinsvergrootglas Bruno Bruins (1963) is sinds 1 januari 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Hij was van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was de heer Bruins onder meer werkzaam bij enkele vervoersbedrijven en voor de VVD in de periode 2000-2006 wethouder van Den Haag. Tevens was hij voorzitter van veiligverkeersorganisatie 3VO. Van 23 februari tot 1 november 2007 was hij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en in 2008-2011 directeur van vervoersbedrijf Connexxion.

VVD
in de periode 2006-2007: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Bruno Johannes (Bruno)

personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 10 juli 1963

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • adjunct-directiesecretaris, vervoersbedrijf N.V. Westnederland, van 1990 tot 1992
 • adviseur van de wethouder van verkeer van 's-Gravenhage, van 1992 tot 1993
 • hoofd strategie, vervoersbedrijf HTM (Haagse Tramweg Maatschappij), van 1993 tot 1996
 • hoofd personeelszaken, vervoersbedrijf HTM (Haagse Tramweg Maatschappij), van 1996 tot 2000
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 24 maart 1994 tot augustus 2002
 • wethouder (van verkeer, binnenstad en beschermde stadsgezichten, tevens stadsdeelwethouder voor Centrum) van 's-Gravenhage, van augustus 2000 tot april 2006 (vanaf 2004 tevens loco-burgemeester)
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007
 • waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg, van 22 februari 2007 tot 1 november 2007
 • "Randstad Gezant', ministerie van Verkeer en Waterstaat, van 14 november 2007 tot 1 september 2008 (ondersteuning minister bij het Programma Randstad Urgent)
 • interimdirecteur opleidingscentrum ROI, van december 2007 tot 1 september 2008
 • lid Raad van Bestuur (chief customer relations officer) Connexxion Holding N.V., van 1 september 2008 tot 1 augustus 2011
 • voorzitter Raad van Bestuur UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), vanaf 1 januari 2012

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; 2. hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs); 3. wetenschappelijk onderwijs; 4. beroepskolom; 5. studiefinancieringsbeleid en 6. internationale aspecten van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid commissie VVD-verkiezingsprogramma 2017, vanaf september 2015

vorige
 • lid bestuur en vicefractievoorzitter VVD gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1994 tot 1998
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1998 tot 2000

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Taskforce wachtlijsten buitenschoolse opvang, vanaf augustus 2007
 • lid Raad van Toezicht Den Haag Marketing en Events, vanaf oktober 2007
 • voorzitter Taskforce Diversiteit Schoolbesturen, vanaf juli 2008
 • lid klankbordgroep Langetermijn Spooragenda, vanaf juni 2013
 • lid externe Audit Committee, ministerie van Veiligheid en Justitie, vanaf 1 augustus 2013

vorige
 • lid Platform 'Anders betalen voor mobiliteit' (Commissie-Nouwen), van 2004 tot 2005
 • lid dagelijks bestuur (belast met verkeer) Stadsgewest Haaglanden
 • voorzitter verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, van 1 januari 2006 tot juli 2006
 • lid VNG-commissie Toekomst Lokaal bestuur (commissie-Bovens), 2006
 • lid Programma Adviesraad SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)
 • voorzitter Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeersgegevens, tot juni 2013
 • eigenaar éénmanszaak "Card in Motion"
 • informateur collegebesprekingen, gemeente Leidschendam-Voorburg, maart 2010
 • informateur collegeonderhandelingen Zuid-Holland, van 4 maart 2011 tot 29 maart 2011
 • informateur collegebesprekingen, gemeente Wassenaar, januari 2013
 • informateur collegevorming, gemeente Wassenaar, maart 2014 (na bestuurscrisis)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum, tot 1981

academische studie
 • rechten, Rijksuniversiteit Groningen, van 1981 tot 1988
 • bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van 1988 tot 1990

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek over de rechtspositie van studenten en raden van toezicht. (30.832)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in augustus 2000 Henk Meijer op als wethouder toen die tot burgemeester van Zwolle was benoemd.

woonplaats
Scheveningen

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Groninger Studentencorps "Vindicat atque Polit"
 • lid Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte"

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "Man met soul, maar zonder onderwijservaring", Staatscourant, 22 juni 2006
 • Leo Mudde, "Het wil maar niet lukken van het pluche af te komen", VNG Magazine, 9 maart 2007

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 zonen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.