Drs. B. (Bas) Belder

Foto Drs. B. (Bas) Belder Bas Belder (1946) is sinds 20 juli 1999 lid van het Europees Parlement. Namens de SGP maakt hij sinds 2014 deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. De heer Belder werkte eerder in het onderwijs en hij was buitenland-redacteur van het Reformatorisch Dagblad. In het Europees Parlement houdt de heer Belder zich met name bezig met buitenlands beleid en is lid (en was lange tijd voorzitter) van de delegatie voor de betrekkingen met Israël.

SGP
in de periode 1999-heden: lid Europees Parlement

voornaam (roepnaam)

Bastiaan (Bas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ridderkerk, 25 oktober 1946

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd: orthodox

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

Fractie Europees Parlement
 • Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit, van juli 1999 tot juli 2004 
 • Fractie Onafhankelijkheid en Democratie, van juli 2004 tot juli 2009 
 • Fractie Europa van Vrijheid en Democratie, van juli 2009 tot 1 juli 2014 
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers, vanaf 1 juli 2014 

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar geschiedenis, Christelijke Scholengemeenschap "Johannes Calvijn" te Rotterdam, van 1969 tot 1 augustus 1984 
 • redacteur buitenland/commentator (later redacteur Midden- en Oost-Europa) "Reformatorisch Dagblad", van 1 augustus 1984 tot 1999 
 • lid Europees Parlement, vanaf 20 juli 1999 

Europese (parlements)commissies e.d.

 • lid commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid (later buitenlandse zaken), vanaf juli 1999 
 • plaatsvervangend lid commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, van juli 1999 tot juli 2004 
 • plaatsvervangend lid (van 1999 tot 2004 ondervoorzitter) delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten, vanaf juli 1999 
 • lid tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem, van 6 juli 2000 tot 5 september 2001 
 • lid parlementaire paritaire vergadering ACS-EU, van oktober 2000 tot januari 2002 
 • lid delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea, van februari 2002 tot juli 2004 
 • plaatsvervangend lid gemengde parlementaire commissie EU-Roemenië, van februari 2002 tot juli 2004 
 • lid (tot 2007 plaatsvervangend) commissie constitutionele zaken, van september 2002 tot juli 2009 
 • plaatsvervangend lid commissie internationale handel, van juli 2004 tot juni 2011 
 • plaatsvervangend lid subcommissie veiligheid en defensie, van juli 2004 tot september 2004 
 • plaatsvervangend lid commissie regionale ontwikkeling, van juli 2004 tot juli 2009 
 • lid (van 2004 tot 2009 ondervoorzitter en van 2009 tot 2014 voorzitter) delegatie voor de betrekkingen met Israël, vanaf september 2004 
 • lid gemengde parlementaire commissie EU-Bulgarije, van september 2004 tot december 2006 
 • lid delegatie voor de betrekkingen voor de betrekkingen met India, van maart 2007 tot juli 2009 
 • plaatsvervangend lid parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland, van maart 2007 tot juli 2009 
 • plaatsvervangend lid begrotingscommissie, van juli 2009 tot juni 2014 
 • lid delegatie voor de betrekkingen voor de betrekkingen met Iran, van september 2009 tot februari 2012 
 • lid parlementaire vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, vanaf september 2009 
 • plaatsvervangend lid subcommissie mensenrechten, van januari 2012 tot juni 2014 
 • plaatsvervangend lid commissie economische en monetaire zaken, van januari 2013 tot juni 2014 
 • lid delegatie voor de betrekkingen voor de betrekkingen met Japan, van januari 2013 tot juni 2014 
 • plaatsvervangend lid commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, vanaf juli 2014 

nevenfuncties

vorige
 • scriba Nederlandse Hervormde Buitengewone Wijkgemeente te Apeldoorn 

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • M.O.-geschiedenis, Nutsacademie te Rotterdam 

academische studie
 • geschiedenis: Oost-Europese en Chinese geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht 

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in maart 2000 een verslag in over de voortgang van de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en anti-semitisme in de tien kandidaat-lidstaten van de EU. 
 • Diende in juni 2002 een verslag in over eEuropa 2002, Toegankelijkheid van de websites van de overheid en de inhoud daarvan (niet-wetgevende raadplegingsprocedure). 
 • Diende in juni 2003 een verslag in over de verlening van macro-financiële bijstand aan derde landen (initiatief-procedure). 
 • Diende in oktober 2003 een verslag in over aanvullende financiële bijstand aan Servië en Montenegro (wetgevende raadplegingsprocedure). 
 • Diende in maart 2004 een verslag in met een ontwerpaanbeveling betreffende de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland (initiatief-procedure). Bepleitte onder meer een spoedige ondertekening van de grensovereenkomst tussen Rusland en Estland en Letland; aandacht voor grensoverschrijdende criminaliteit; preventie van illegale immigratie; een dialoog met de Europese Unie over Tsjetsjenië; en aandacht voor de ontvoerde Nederlandse hulpverlener Arjan Erkel. 
 • Was namens het EP waarnemer bij de algemene verkiezingen in de Palestijnse gebieden van 25 januari 2006. 
 • Diende in juli 2006 een verslag in over de betrekkingen tussen China en de EU (initiatiefprocedure). In 2012 bracht hij een tweede rapport over het onderwerp uit. 
 • Bracht in 2011 een verslag uit over de betrekkingen met Iran. 
 • Houdt zich, ondanks dat hij niet in de commissie zit die erover handelt, bezig met ethische kwesties in verband met kaderprogramma voor onderzoek. 

wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Werd in 1999 met voorkeurstemmen gekozen in het Europees Parlement 

e-mailadres
bastiaan.belder@europarl.europa.eu

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "Europarlementariër Belder: EU mag China eisen stellen" in: Reformatorisch Dagblad, 23 november 2005 
 • Marc Janssens, "Europarlementariër Belder heeft hoop voor China" in: Nederlands Dagblad, 6 november 2006 
 • "'Stel eisen aan vrijheid India'. Bas Belder: Europarlement mobiliseren voor Indiase christenen" in: Nederlands Dagblad, 23-2-2007 
 • interview over het rapport EU-China: "Geen lippendienst aan de Chinezen" in: NRC Handelsblad, 7 september 2006 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 kinderen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.