Ch.P. (Tof) Thissen

foto Ch.P. (Tof) Thissenvergrootglas Uit de PSP afkomstige GroenLinks-senator en bestuurder. Had vanaf 2004 ruim tien jaar zitting in de Eerste Kamer, waarin hij acht jaar fractievoorzitter was. Daarvoor was hij wethouder van Roermond en ruim zeven jaar voorzitter van Divosa, de landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg. In 2009-2015 was hij directeur van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten en vanaf 1 juni 2015 is hij directeur divisie werkbedrijf UWV. Spreekvaardig, gedreven, energiek en betrokken senator, die over uiteenlopende onderwerpen sprak.

GroenLinks
in de periode 2004-2015: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornamen (roepnaam)

Christoffel Paul (Tof)

personalia

geboorteplaats en -datum
Roermond, 19 mei 1957

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 1976 tot 1977
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1977 tot 1991
 • GroenLinks, vanaf 1989

hoofdfuncties en beroepen

 • mondiaal vormingswerk, COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) Limburg, van 1 juli 1977 tot 1 augustus 1987
 • leraar levensbeschouwelijke vorming, voortgezet onderwijs, van 1 augustus 1982 tot 1 augustus 1984
 • lid gemeenteraad van Roermond, van 29 april 1986 tot 1 februari 2002
 • leraar maatschappijleer, middelbaar beroepsonderwijs, van 1 augustus 1987 tot 1 augustus 1992
 • coördinator werk-leerproject "Opmaat" te Roermond, van 1 augustus 1992 tot 1 september 1994
 • benoemd directeur Kringloopcentrum Roermond, 8 maart 1994 (niet vervuld vanwege wethouderschap)
 • wethouder (van welzijn (1994-1998), organisatie (1996-2000), wijkbeheer, sociale zaken, onderwijs, cultuur en jeugdzaken (1994-2002) ) van Roermond, van april 1994 tot 1 februari 2002
 • voorzitter Divosa (landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg), van 1 februari 2002 tot 12 juni 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 2004 tot 9 juni 2015
 • fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 9 juni 2015
 • directeur KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), van 1 oktober 2009 tot 1 juni 2015
 • directeur divisie Werkbedrijf, UWV, vanaf 1 juni 2015

partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter sociale kring, vanaf 2003

vorige
 • voorzitter PSP afdeling Roermond, van 1982 tot 1986
 • lid bestuur GroenLinks Limburg, van 1989 tot 1994
 • lid partijraad GroenLinks, van 1989 tot 1992
 • fractievoorzitter Roermond Links (vanaf 1990 GroenLinks), gemeenteraad van Roermond, van april 1986 tot april 1994
 • lid kandidaatstellingscommissie GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 1998, 2002, 2003

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker GroenLinks Eerste Kamerverkiezingen 2007 en 2011

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Swalm en Roer (basisonderwijs Midden-Limburg Oost), vanaf januari 2008
 • voorzitter NGSZ (Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid), vanaf maart 2010
 • voorzitter Raad van Toezicht Envida Zorghuis (Maastricht en Mergelland), vanaf 1 juli 2014

vorige
 • provinciaal coördinator vredeswerk Limburg, van 1979 tot 1985
 • lid landelijke werkgroep begeleiding lokale vredesgroepen, IKV (Interkerkelijk Vredesberaad), van 1979 tot 1985
 • lid bestuur Algemene Openbare Bibliotheek te Roermond, van 1986 tot 1994
 • lid bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Roermond, van 1987 tot 1991
 • voorzitter Anti-Discriminatieburo Roermond, van 1988 tot 1991
 • penningmeester Stichting Roermond Festival, van 1989 tot 1994
 • voorzitter Stedelijk Cultureel Jongerencentrum "De Azijnfabriek" te Roermond, van 1991 tot 1994
 • (vice)voorzitter Stichting Werkgelegenheid Midden-Limburg (uitvoeringsorganisatie Banenpools en JWG), van 1994 tot 1997
 • (plaatsvervangend) lid bestuur RBA (Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening) Noord- en Midden-Limburg, van 1994 tot 2001
 • lid Vertrouwenspact, Limburg Provinciaal Overleg Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, van 1996 tot februari 2002
 • voorzitter Stichting Baanmobiel, van 1997 tot 2001
 • voorzitter Landelijke Adviesraad "Heel de Buurt", project VROM, VWS, NIZW, LCO en Forum, van mei 1998 tot april 2002
 • (adviserend) lid commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1998 tot 1 oktober 2009
 • (adviserend) lid vaste delegatie bestuurlijk overleg VNG-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1998 tot 1 oktober 2009
 • lid Raad van Toezicht Sociaal-Pedagogisch Werk Midden-Limburg, van 1999 tot 1 januari 2005
 • lid VNG-projectcommissie lokaal economisch beleid, van 2000 tot 2002
 • plaatsvervangend lid RWI (Raad voor Werk en Inkomen), van 2006 tot 2006
 • voorzitter Taskforce Vermaatschappelijking, GGZ, van oktober 2000 tot februari 2002
 • lid landelijke Commissie-Groenman inzake het vrijwillingersbeleid, 2001
 • voorzitter Westrom, regionale uitvoeringsorganisatie WSW/WIWI/REA in Midden-Limburg, van januari 2001 tot februari 2002
 • lid Raad van Commissarissen SGBO, advies- en onderzoeksbureau, VNG, van mei 2001 tot 16 november 2004
 • voorzitter SIU B.V., digitale regio Noord- en Midden-Limburg, van 2002 tot januari 2005
 • voorzitter jury "Harrie Tillieprijs" (cultuurpijs van de gemeente Roermond), van 2002 tot 2009
 • lid Commissie "Het Werkend Perspectief", van 2003 tot 2007
 • lid Taskforce Handicap & Samenleving, van 2004 tot 2008
 • lid bestuur European Social Network, van januari 2004 tot oktober 2009
 • lid bestuur NGSZ (Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid), van november 2004 tot maart 2010
 • voorzitter "Algemeen Ketenoverleg" (overleg CWT, UWV, gemeenten), van 2005 tot 1 oktober 2009
 • lid RWI (Raad voor Werk en Inkomen), van 2006 tot 2008
 • voorzitter VWL Samenwerkend Limburg, van februari 2007 tot januari 2009
 • lid RWI (Raad voor Werk en Inkomen), van 2007 tot 1 juni 2008
 • lid Team voor knelpunten op de arbeidsmarkt, van 13 mei 2009 tot juli 2010
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Dariuz", van oktober 2009 tot 2012
 • formateur collegeonderhandeling in Utrecht, van maart 2010 tot april 2010
 • voorzitter Provinciaal Ontregelteam Jeugdzorg Limburg, van mei 2010 tot 2011

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Roermond

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, van 1969 tot 1976

academische studie
 • theologie (kandidaatsexamen), HTP (Hogere School voor Theologie en Pastoraat) te Heerlen, van 1977 tot 1982
 • theologie: ethiek van de economie (niet voltooid), Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1987 tot 1990

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • In 2012 stemden hij en Marijke Vos als enigen van hun fractie vóór het (verworpen) initiatiefwetsvoorstel-Thieme over een verbod op onverdoofd ritueel slachten

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2012 een serieuze kandidaat voor het burgemeesterschap van Nijmegen, maar werd niet benoemd

woonplaats
Roermond

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 2 juni 2015

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd samenwonend

kinderen
2 zoons

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.