Dr. P.L.M. (Paul) Jungbluth

foto Dr. P.L.M. (Paul) Jungbluthvergrootglas Onderwijsdeskundige in de GroenLinks-fractie, waarvan hij anderhalf jaar deel uitmaakte. Was daarvoor senior onderzoeker bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen van de Universiteit Nijmegen en publiceerde veel over onderwijskunde. Hield zich in de Kamer behalve met onderwijs ook bezig met economische zaken. Gaf eind 2006 de voorkeur aan een terugkeer naar de praktijk van onderwijs, onderzoek en bestuur. Meende dat zijn ambities en ideeën op onderwijsgebied in het Kamerwerk onvoldoende tot hun recht kwamen.

GroenLinks
in de periode 2005-2006: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Paul Léon Marie (Paul)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vaals, 24 november 1949

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 1974 tot 1991 (verliet de PvdA na de WAO-crisis)
 • GroenLinks, vanaf 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • werkzaam in toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen), o.a. als hoofd van de afdeling Onderwijskansen en als projectleider van de landelijke PRIMA-cohortonderzoeken in het basisonderwijs (SVO, later NWO), vanaf 1971
 • senior onderzoeker ITS, Katholieke Universiteit Nijmegen (vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen), tot juni 2005
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 juni 2005 tot 30 november 2006
 • projectleider 'hoog-opgeleide allochtonen zonder baan', 2007
 • senior onderzoeker Centrum Onderwijskansen 'Sjoans', Universiteit Maastricht/Hogeschool Zuid, vanaf januari 2008

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht onderwijsinstelling "Focus", vanaf 2006

vorige
 • lid bestuur (werknemersvertegenwoordiger) Stichting ITS (in de jaren tachtig)
 • lid bestuur school in het voortgezet onderwijs te Cuijk (onder andere Merlet/OOMO) (in de jaren negentig)
 • fellowship bij NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study) in the Humanities and Social Sciences van de KNAW, van 1997 tot 1998
 • beoordelaar bij NWO en bij Vlaamse en Zwitserse programma's voor onderwijs- en minderheden¡onderzoek (nog in 2005)
 • gastdocent in onder andere Nijmegen en Leiden; duurzame reeks lezingen in het land (nog in 2005)
 • adviseur bij minderhedenbeleid en bij lokaal achterstandsbeleid (nog in 2005)
 • lid Onderdeelscommissie ITS (nog in 2005)

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Vaals

voortgezet onderwijs
 • h.b.s., R.K. "Bernardus College" te Heerlen, van 1962 tot 1967

academische studie
 • sociologie: methoden en technieken van onderzoek, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1967 tot 1974 (bijvakken: onderwijssociologie en algemene pedagogiek en didactiek)

promotie
 • pedagogische wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, 25 februari 1982

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2005 samen met Mariette Hamer (PvdA), Fenna Vergeer-Mudde (SP) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Sinds 2007 doet hij onderzoek naar bevordering van de schoolprestaties van leerlingen door gegevens te verzamelen over hun achtergrond, de inzet in het onderwijsproces en de ontwikkelingen van leerlingen van de vroege kinderjaren tot het einde van de middelbare school

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is docente
 • Zijn vader was fabrieksarbeider

woonplaats
Einighausen (Lb.)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Van traditionele meisjespedagogiek tot roldoorbrekend onderwijs" (1978)
 • "Docenten over onderwijs aan meisjes: 'positieve diskriminatie met een dubbele bodem" (dissertatie, 1982)
 • "Verborgen differentiatie: leerlingbeeld en onderwijsaanbod op de basisschool" (1985)
 • "Leerlingprestaties, leerkrachtpercepties en etniciteit" (1991)
 • "Verzuiling, segregatie en schoolprestaties: secundaire analyses op het PRIMA cohort basisonderwijs" (1997)
 • "De sociaal-emotionele ontwikkeling van kansarme leerlingen in het basisonderwijs: aanvullende PRIMA-cohort-analyse in het kader van de evaluatie van het OVB" (1997)
 • medeauteur van diverse studies op het gebied van onderwijssociologie

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Sittard, 22 maart 2002

kinderen
3 kinderen (drieling)

beroep grootvader (vaderskant)
wever

beroep grootvader (moederskant)
wever

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.