H.F.M. (Gonny) van Oudenallen

foto H.F.M. (Gonny) van Oudenallenvergrootglas Amsterdamse, die in de korte tijd dat zij in de Kamer zat veel aandacht trok. Is eigenares van een reclamestudio in Amsterdam en zat voor de lokale partij Mokum Mobiel in de gemeenteraad. In 2003 was zij nummer acht op de LPF-kandidatenlijst, maar viel zij buiten de boot omdat Nawijn met voorkeurstemmen werd gekozen. Kwam in juli 2006 alsnog in de Kamer. Vanwege een lokale affaire rond declaraties wilde de LPF-fractie haar niet in haar midden opnemen en werd zij onafhankelijk lid. Viel op door haar onbevangen en onconventionele optreden, maar ook omdat zij minister Hoogervorst niet herkende tijdens het vragenuur.

fractie-Van Oudenallen (ex-LPF)
in de periode 2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Hillegonda Francisca Maria (Gonny)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 januari 1957

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

opmerkingen over de naam en/of titel
 • Op de kandidatenlijst in 2003 vermeld als H.F.M. Koster
 • Haar achternaam werd in januari 2004 gewijzigd van 'Koster' in 'Van Oudenallen' (de familienaam van haar moeder)

partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1990 tot 1993
 • Mokum Mobiel'99 (later Mokum Mobiel, Partij van de Burger), van 1993 tot 2006 (lokale partij in Amsterdam)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van 2003 tot 2006
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf december 2006

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie lid-Van Oudenallen, van 7 juli 2006 tot 30 november 2006

hoofdfuncties en beroepen

 • stewardess bij KLM en Martinair
 • producer en presentator diverse lokale radio- en tv-programma's (Surinaamse Omroep in Amsterdam)
 • eigenaar reclamestudio 'Dreams Come True' te Amsterdam, vanaf 1987
 • reclamemaker, ondernemer, binnenhuisarchitectuuradviseur
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van april 1998 tot 16 maart 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juli 2006 tot 30 november 2006
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Oudenallen (eenvrouwsfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juli 2006 tot 30 november 2006

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur VVD afdeling Amsterdam-binnenstad, van 1990 tot 1992
 • lid bestuur Mokum Mobiel
 • voorzitter Stichting Fractieondersteuning Mokum Mobiel'99

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker Mokum Mobiel, Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 1998, 2002 en 2006

nevenfuncties

huidige
 • directeur Vijzelstraatmuseum te Amsterdam, vanaf december 2008 (vitrines van ABN Amro in de Vijzelstraat waar exposities zijn)
 • lid bestuur Stichting Soldiers return
 • voorzitter Comité Buurten in de Openlucht Nieuwmarkt
 • lid bestuur Stichting Zij-krik (ondersteuning kunstprojecten)
 • lid Commissie Koers, Kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae
 • lid Kunst- en Cultuurtafel, Koninklijke Industrieele Groote Club
 • eindredacteur A(msterdam) Nieuws

vorige
 • buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Amsterdam
 • lid algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
 • lid bestuur Stichting "Art is all"
 • voorzitter Verkeersgroep Jordaan

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie financiën, personeel & organisatie, sport en havenaangelegenheden (gemeenteraad van Amsterdam), van 2001 tot 2002
 • vicevoorzitter rekeningencommissie (gemeenteraad van Amsterdam), van 2002 tot 2006

opleiding

voortgezet onderwijs
 • lyceum
 • m.a.v.o.
 • avondopleiding v.w.o. (niet voltooid)
 • deel staatsexamen VWO (diverse certificaten)
 • colloquium doctum, 2010

academische studie
 • rechten (propedeuse), Universiteit van Amsterdam, vanaf 2010

overige opleidingen
 • opleiding voor secretaresse
 • opleiding voor dokterassistente
 • opleiding voor stewardess
 • cursussen op het gebied van radio- en videotechniek
 • inleiding in de politicologie, Open Universiteit (deeltijdstudie)
 • cursus autoracen

activiteiten

als parlementariër
 • Een door haar ingediend (en aangenomen) amendement op het belastingplan 2007 leidde tot een verhoging van een aantal van de in de Successiewet 1956 opgenomen vrijstellingen van successierecht voor verkrijgingen uit een nalatenschap door (achter)kleinkinderen en (over)grootouders
 • Maakte zich sterk voor de versnelde komst van een tweede zeesluis bij IJmuiden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter Verkeersgroep Jordaan
 • Medeoprichter Comité Bewoners/Bedrijven Willen Parkeren
 • Zat in de gemeenteraad van Amsterdam voor een partij die zich vooral richt op een ander parkeerbeleid en die opkomt voor de belangen van automobilisten. Was medeoprichter van Mokum Mobiel'99.
 • Op de zitting van de Kiesraad waarop de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2003 werd vastgesteld, tekende zij protest aan, omdat zij op de kandidatenlijst onder de naam 'Koster' was vermeld, terwijl zij bekend was onder de alias 'Van Oudenallen'. De Kiesraad had zelfstandig de formeel niet toegestane alias van de door het hoofdstembureau vastgestelde kandidatenlijst geschrapt. Het protest werd pas geuit, nadat de voorzitter van de Kiesraad herhaalde malen de mogelijkheid daartoe had geboden en inmiddels aan een volgend agendapunt was begonnen. Het werd daarom niet ontvankelijk verklaard. De voorzitter verwees haar naar de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Tweede Kamer.
 • Het door haar bij de Commissie voor de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer ingediend bezwaar werd eveneens afgewezen, maar de Commissie sprak wel uit dat de Kiesraad een procedurele fout had gemaakt door de alias 'Van Oudenallen' te schrappen van de kandidatenlijst. Volgens de commissie was echter niet aangetoond dat daardoor nadeel was ontstaan voor de LPF.
 • In 2005 kwam zij in opspraak, nadat zij er - na een onderzoek door de gemeentelijke accountantsdienst - van was beschuldigd gemeentelijke subsidies voor fractieondersteuning (21.200 euro) te hebben gebruikt voor haar eigen bedrijf 'Studio Dreams Come True'. Ook andere uitgaven van haar partij konden niet (tijdig) worden verantwoord. Van Oudenallen zelf stelt dat dit alles het gevolg was van administratieve fouten en interne diefstal van boeken door een boze ex-werknemer. Een blunder was volgend haar ook dat het bestuur meende dat zij andere werkzaamheden en onkosten via haar reclamestudio voor de fractie (6 man sterk) mocht doen, buiten haar raadswerk om. De ten onrechte geïnde bedragen zijn terugbetaald. Bij deze affaire waren overigens ook andere fracties betrokken.

anekdotes en citaten
 • Heeft een opvallende rode haardos. Eén van haar eerste parlementaire activiteiten was het stellen van schriftelijke vragen over het gevaar van het veelvuldig gebruik van haarkleurmiddelen voor de volksgezondheid.

woonplaats
Amsterdam

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Stichting Promotie Maritieme Tradities

hobby's
 • lezen (detectives en historische werken)
 • klassieke automobielen
 • sport, waaronder autosport (cursus coureur op Zandvoort)
 • antiek en curiosa (mede-eigenaar winkeltje (sinds 1991))
 • schaken

publicaties/bronnen

publicaties
mede-auteur en eindverantwoordelijke voor boek over Enrico di Tommaso, Tivoliaan in Amsterdam (samen met Evert Rodrigo en Frans Duister, 2011)

literatuur/documentatie
Mark van der Werf, "'Ik roep gewoon tien keer iets, dan is het toch één keer raak'. Niet lullen maar poetsen in de Kamer", AD, 7 oktober 2006

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.