Dr. Y.J. (Eddy) van Hijum

foto Dr. Y.J. (Eddy) van Hijumvergrootglas Eddy van Hijum (1972) was van 2 september 2003 tot 12 november 2014 Tweede Kamerlid voor het CDA. Sinds 2014 is hij gedeputeerde van Overijssel. In 2015 was hij CDA-lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in Overijssel. Hij was eerder werkzaam als adviseur op het gebied van bestuurlijke organisatie bij PriceWaterhouse Coopers en KPMG en onderzoeker op het gebied van waterbeheer. Tevens was hij gemeenteraadslid (voorzitter van de CDA-raadsfractie) in Zwolle. De heer Van Hijum was in de Tweede Kamer woordvoerder verkeer, sociale zaken en in 2012-2014 financieel woordvoerder In 2010-2012 was hij fractiesecretaris en lid van het Kamerpresidium.


CDA
in de periode 2003-2014: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Yde Johan (Eddy)

personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 17 april 1972

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • werkzaam bij "Infram" B.V., projecten voor de provincie Overijssel op het gebied van waterhuishouding, van 1995 tot 1997
 • onderzoeker Universiteit Twente (promotie-onderzoek naar de bestuurlijke organisatie en de bekosting van de watersector in Nederland), van 1997 tot 2001 (tevens docent en stagebegeleider)
 • senior consultant en manager, "PriceWaterhouse Coopers" en "KPMG", advisering van gemeenten, provincies, waterschappen e.d. op het gebied van bestuurlijke structuur, samenwerking, organisatieontwikkeling, management en bedrijfsvoering, van 2001 tot 2003
 • lid gemeenteraad van Zwolle, van 14 april 1998 tot 1 september 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 2003 tot 12 november 2014
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie, toerisme en recreatie, energie, personeel en organisatie) van Overijssel, van 12 november 2014 tot 20 mei 2015
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 26 maart 2015 tot 20 mei 2015
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie, financiën, deelnemingen en Techbase Twente) van Overijssel, vanaf 20 mei 2015

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid redactie CDV (Christen-Democratische Verkenningen)

vorige
 • diverse functies in het CDJA (landelijk, provinciaal en plaatselijk), van 1990 tot 1998
 • lid algemeen bestuur CDA afdeling Zwolle, van 1996 tot 1998
 • lid adviescommissie 'Leidraad lokaal verkiezingsprogramma CDA 2002-2006', van 2001 tot 2002
 • lid redactie tijdschrift "Bestuursforum" van de CDA-bestuurdersvereniging, van 2001 tot 2009
 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Zwolle, van 2002 tot 2003
 • voorzitter Stichtingsbestuur fractiebureau CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 2010
 • lid redactie "Bestuursforum", maandblad voor christen-democratische gemeente- en provinciepolitiek
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van maart 2007 tot 3 november 2010
 • fractiesecretaris CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 november 2010 tot 25 september 2012

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA Provinciale-Statenverkiezingen in Overijssel, 2015

nevenfuncties

huidige
 • lid algemeen bestuur Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
 • lid algemeen en dagenlijks bestuur gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
 • lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Bedrijventerrein Twente e.o.
 • voorzitter bestuurlijk kernteam Nationaal Landschap IJsseldelta
 • voorzitter Bestuurlijk Eindbeheerdersoverleg "Ruimte voor de River IJsseldelta
 • vicevoorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep IJsseldelta
 • voorzitter Stuurgroep Innovatie-Driehoek
 • lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
 • lid Economie Board regio Zwolle
 • lid Twente Board
 • algemeen gematigde namens G.S. in energiemaatschappijen en Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland

vorige
 • diverse functies bij het studentenpastoraat Enschede, van 1990 tot 1994
 • lid bestuur Friese Studentenvereniging 'Tjerk Hiddes', van 1992 tot 1994
 • secretaris redactie, later hoofdredacteur bestuurskundig tijdschrift "InterDisciplinair", van 1992 tot 1994
 • lid Rekenkamer gemeente Zwolle, van 1998 tot 2003
 • lid redactie sociaal-wetenschappelijk magazine "Facta", van 2001 tot 2003
 • lid algemeen bestuur "Arcon" (organisatie voor mensen met een functiebeperking) te Hengelo (Ov.)
 • lid Raad van Toezicht Zorgcombinatie Zwolle
 • informateur collegevorming gemeente Olst-Wijhe, maart 2014

afgeleide functies, presidia etc.
lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 september 2012

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Vrouwenopvang Overijssel te Zwolle
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Colline Theaterproducties
 • lid Comité van Aanbeveling STAN (Sail Training Association Netherlands)
 • ambassadeur Stichting Europa Kinderhulp
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "Vrienden van KIDS" Zwolle

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum, Chr. "Bogerman College" te Sneek, van 1984 tot 1990

academische studie
 • bestuurskunde, Universiteit Twente te Enschede, van 1990 tot 1995

promotie
 • bestuurswetenschappen, Universiteit Twente te Enschede, 7 juni 2001

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2003-2006 woordvoerder verkeer (openbaar vervoer) en in 2010-2012 woordvoerder sociale zekerheid, inkomensbeleid, ontslagrecht, arbeidsparticipatiebeleid en kinderopvang.
 • Voerde in 2012, 2013 en 2014 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Diende in 2010 samen met Fatma Koser Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (32.550)
 • Diende in 2011 samen met Ineke van Gent (GL) een initiatiefwetsvoorstel in om de mogelijkheden voor flexibel werken uit te breiden (32.889)
 • Bracht in 2013 samen met Agnes Mulder een initiatiefnota uit voor ruimte voor kredietunies. Hierdoor moeten de mogelijkheden voor kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf worden vergroot. (33.704)
 • Diende in 2014 samen met Agnes Mulder een initiatiefwetsvoorstel in over kredietunies (33.949)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Woonde van zijn 8e tot 18e jaar in Friesland

woonplaats
Laag Zuthem (Ov.)

ridderorden
Ridder in de Oranje-Nassau, 11 november 2014

hobby's
 • muziek (gitaar)
 • sport (hardlopen)
 • reizen (bergwandelen)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Kostelijk water: een studie naar de organisatie en bekostiging van het Nederlandse waterbeheer" (dissertatie 2001)
 • diverse publicaties in tijdschriften ('Bestuursforum', 'Intermediair', 'Facta', 'Openbaar Bestuur')
 • diverse publicaties over waterbeheer

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 dochters

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.