Mr.Drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies

foto Mr.Drs. J.W.E. (Liesbeth) Spiesvergrootglas Liesbeth Spies (1966) was van 16 december 2011 tot 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte I. In 2002-2010 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA en in 2010-2011 waarnemend partijvoorzitter. In april 2011 werd mevrouw Spies lid van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Voor zij Kamerlid werd, was zij hoofd van het bureau coördinatie milieu en ruimtelijke ordening en programmamanager voor uitvoering beleidsplan milieu en water bij de provincie Zuid-Holland. Als Kamerlid hield mevrouw Spies zich vooral bezig met het milieubeleid en duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, werk en bijstand, met zaken rond het koninklijk huis en met de werkwijze van de Kamer. Verder was zij enige tijd vicefractievoorzitter. Sinds december 2014 is zij burgemeester van Alphen aan den Rijn.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

voornamen (roepnaam)

Jantje Wilhelmina Elisabeth (Liesbeth)

personalia

geboorteplaats en -datum
Alphen aan den Rijn, 6 april 1966

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • (senior-)adviseur en projectleider "Research voor Beleid" B.V. te Leiden, van 1990 tot 1994
 • secretaris en waarnemend hoofd projectbureau, IPO (Interprovinciaal Overleg), van 1994 tot 1998
 • hoofd bureau coördinatie milieu en ruimtelijke ordening en programmanager voor uitvoering beleidsplan milieu en water, provincie Zuid-Holland, van 1998 tot maart 2002
 • hoofd afdeling handhaving, Provincie Zuid-Holland, van maart 2002 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010
 • interimvoorzitter CDA, van 1 november 2010 tot 2 april 2011
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 17 maart 2011 tot 27 april 2011
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimte en wonen, economische zaken en Deltapoort) van Zuid-Holland, van 27 april 2011 tot 16 december 2011
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 december 2011 tot 5 november 2012
 • eigenaar "Liesbeth Spies Advies", van februari 2013 tot december 2014
 • waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht, van 8 juli 2014 tot 15 december 2014
 • burgemeester van Alphen aan den Rijn, vanaf 15 december 2014

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter Alphense CDJA-kern
 • voorzitter programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn, 2002
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 2002 tot maart 2007
 • contactpersoon vanuit de fractie voor Steenkamp-instituut en bestuurdersvereniging en landsdeel 'West'
 • equipeleider Zuid-Hollandse CDA-Kamerleden
 • vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 10 mei 2010
 • fractievoorzitter CDA Provinciale Staten van Zuid-Holland, van maart 2011 tot april 2011

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland, 2011

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur geschillencommissie, vanaf januari 2013
 • lid Raad van ADvies "Fakton", vanaf januari 2013
 • lid Raad van Commissarissen "Alliander" (netwerkbedrijf), vanaf april 2013
 • lid Raad van Commissarissen "Omroep West", vanaf 1 juli 2013
 • ambassadeur gemeentelijke samenwerking, vanaf 27 augustus 2013
 • voorzitter commissie van toezicht financiën politieke partijen, vanaf 27 maart 2014
 • voorzitter VVN (Veilig Verkeer Nederland), vanaf juni 2014

vorige
 • ouderling Nederlandse Hervormde Kerk
 • lid diverse kerkelijke commissies
 • voorzitter Stichting protestants-christelijk primair onderwijs te Alphen aan den Rijn
 • lid "Zoudenbarlichforum", adviesraad bestuur Stichting Natuur en Milieu
 • voorzitter NSA (Nederlandse Sport Alliantie), van 2008 tot december 2011 (ondersteuning van sportbonden en -verenigingen)
 • voorzitter Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop, van 2010 tot december 2011
 • voorzitter bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof, 2014
 • voorzitter evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, van september 2014 tot 11 oktober 2015

afgeleide functies, presidia etc.
lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

opleiding

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1984 tot januari 1990
 • economie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1984 tot januari 1990

activiteiten

als parlementariër
 • Werd in juni 2007 mede-indiener van een eerder door haar fractiegenoten Jan ten Hoopen en Jos Hessels ingediend initiatiefwetsvoorstel over levering van warmte aan verbruikers

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2012 samen met minister Schultz van Haegen een beleidsbrief uit over de voortgang rond thema's uit de visie bestuur en bestuurlijke inrichting. Daarin wordt teruggekomen op het eerdere voornemen om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen.
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in over het instellen van een algemeen verbod op het in het openbaar dragen van gelaatsbedekkende kleding (burkaverbod). Dit wetsvoorstel werd in 2015 ingetrokken en vervangen door een nieuw voorstel. (33.165)
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in over aanscherping van de voorwaarden voor het verkrijgen en verlenen van het Nederlanderschap. Er komt bij naturalisatie een verbod op dubbele nationaliteit, tenzij afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is. (33.201)
 • In 2012 verwierp de Tweede Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp
 • Diende in 2012 een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing in tot vermindering van het aantal Tweede en Eerste Kamerleden (33.345)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2012 wetten tot stand waarbij de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe werden samengevoegd tot een nieuwe gemeente Schagen, en de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Molenwaard.
 • Bracht in 2012 een wet tot stand waardoor de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee werden samengevoegd tot de gemeente Goeree-Overflakkee
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 531) van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers tot stand, waardoor per 1 september 2012 de maximumduur voor de wachtgeldregeling voor politici gelijk wordt gesteld aan de maximum duur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) (33.298)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Uitte in juli 2011 in een interview met weekblad "Story" ernstige kritiek op het voornemen om het aantal parlementsleden te verminderen. Als minister was zij in 2012 medeverantwoordelijk voor indiening van een daartoe strekkend wetsvoorstel.
 • Was in mei 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar kreeg bij een verkiezing door de leden slechts 3,7 procent van de stemmen

uit de privésfeer
Haar vader was bedrijfsleider in de verfindustrie; haar moeder was huisvrouw

woonplaats
Alphen aan den Rijn

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid CDJA (Christen-Democratisch Jeugd Appèl), vanaf 1984
 • preses dispuut "Res Publica"

hobby's
 • wandelen, fietsen
 • lezen
 • koken

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Leon Willems, "Liesbeth Spies: een degelijke kandidaat-lijsttrekker, vermomd als minister", Het Financieele Dagblad, 24 december 2011

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Alphen aan den Rijn, 26 oktober 1990

kinderen
2 dochters

beroep grootvader (vaderskant)
bedrijfsleider in de baksteenindustrie

beroep grootvader (moederskant)
bakker

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.