Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier

foto Drs. K.G. (Kathleen) Ferriervergrootglas Kathleen Ferrier (1957) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was daarvoor secretaris van SKIN, de organisatie van migrantenkerken in Nederland. Eerder was zij werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking (onder andere in Latijns Amerika). Mevrouw Ferrier is een dochter van oud-president Johan Ferrier van Suriname. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij was ondervoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Kathleen Gertrud (Kathleen)

personalia

geboorteplaats en -datum
Paramaribo (Suriname), 8 maart 1957

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1999

hoofdfuncties en beroepen

 • student-assistent ontwikkelingssamenwerking, Rijksuniversiteit Leiden, van 1979 tot 1981 
 • stewardess KLM, van 1981 tot 1984 
 • deskundige ontwikkelingssamenwerking in Chili, van 1984 tot 1991 
 • lid uitvoerend team 'Fundaçao Samuel' te Sao Paulo (Braz.), van 1991 tot 1994 
 • secretaris Latijns Amerika, Gereformeerde Kerken in Nederland, van 1996 tot 1999 
 • algemeen secretaris SKIN (Samen Kerk in Nederland), een onafhankelijke vereniging van migrantenkerken, van 1994 tot mei 2002 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 
 • docent Spaanse taal en cultuur, Hong Kong Baptitst University, vanaf 2014 

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid ZMV-groep van het CDA (Zwarte Migranten- en Vluchtelingenvrouwen) 

vorige
 • vicevoorzitter programteam CDA, van september 2000 tot oktober 2001 

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter jury 'Projectvoorstellen van Migranten', Cordaid/Oikos, vanaf 2000 
 • lid bestuur NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), vanaf 2003 
 • lid Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee, vanaf september 2004 
 • lid CAROO (Commissie Advies Raad voor Onderwijs en Onderzoek), Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken "Clingendael", vanaf 2006 
 • lid Raad van Advies Protestants Theologische Universiteit, vanaf 1 mei 2007 
 • lid algemeen bestuur "Stichting Beukbergen", Vormingscentrum diensten van protestantse geestelijke verzorging van de krijgsmacht, vanaf 2008 
 • lid bestuur Stichting Geuzenverzet 1940-1945, vanaf 2009 
 • speciaal vertegenwoordiger voor migratie, Parlementaire Assemblee van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), vanaf 20 oktober 2009 
 • voorzitter jury VSB-Poëzieprijs 2012 
 • lid bestuur Marga Klompé Stichting 
 • lid Raad van Toezicht NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging) 
 • lid Raad van Advies ISS (International Institute of Social Studies), vanaf september 2012 

vorige
 • lid bestuur Centrum voor politiek, religie en zingeving 
 • lid algemeen bestuur Stichting "De Christelijke Pers in Nederland" 
 • lid stuurgroep opgericht vanuit "Multiple Choise" (vraagstukken rondom "Religie en Democratie") 
 • lid Bibit-commissie zending en werelddiakonaat Gereformeerde Kerken, van 1994 tot 1999 
 • lid commissie Buitenland, Stichting Kinderpostzegels, vanaf 1998 
 • lid beleidssectie Latijns-Amerika, SOW-kerken, vanaf oktober 1998 (nog in 2007) 
 • lid Raad van Toezicht Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking, van 1999 tot 2002 
 • lid redactie "Wereld en zending", vanaf 1999 
 • lid deskundigengroep eerste jaarthema 'Centrum voor politiek, religie en zingeving', van 7 februari 2000 tot november 2000 
 • lid Platform Religie en Democratie, vanaf mei 2002 (nog in 2005) 
 • voorzitter projectgroep Migrantenweek, Raad van Kerken 
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging), van 2006 tot 2010 
 • voorzitter Habitat Platform Suriname 
 • lid bestuur Bijbels Museum 
 • lid adviesraad en raad van aanbeveling Andries Bello-leerstoel, Universiteit Leiden (nog in 2005) 
 • lid jury "Moderne Helden" (nog in 2005) 
 • lid jury "Het gulden Gilde" (nog in 2006) 
 • lid Raadskamer MDO van de Protestantse Kerk in Nederland 
 • voorzitter curatorium Afrika Studie Centrum, van 2010 tot 2012 

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 10 april 2007 
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 11 november 2010 
 • ondervoorzitter Meerpartijen Initiatief HIV/AIDS 

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling GidsNetwerk 
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting ABaCus 
 • lid Comité van Aanbeveling Dress for Succes, vanaf 2005 
 • lid Raad van Aanbeveling "Andres Bello Leerstoel", Universiteit Leiden, vanaf 2005 
 • lid Comité van Aanbeveling Van Harte Resto, vanaf 2007 
 • lid Comité van Aanbeveling Martin Luther King-lezing, vanaf 2009 
 • lid Comité van Aanbeveling Students for Free Enterprise, Erasmus Universiteit, vanaf 2009 
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting World Peace is Possible, vanaf 2010 
 • lid Comité van Aanbeveling IBISS (maatschappelijk werk in Brazilië), vanaf 2010 
 • lid Comité van Aanbeveling organisatie van Armeense Christenen 

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te 's-Gravenhage 
 • Openbare lagere school te Paramaribo 

voortgezet onderwijs
 • atheneum, Openbare "Vrije Hogere Burgerschool" te Paramaribo, van 1969 tot 1973 
 • atheneum, Prot.Chr. "Visser 't Hooft Lyceum" te Leiden, van 1973 tot 1976 

academische studie
 • Spaanse taal- en letterkunde, Portugees en ontwikkelingssamenwerking: moderne Spaans-Amerikaanse literatuur, Rijksuniversiteit Leiden, van 1976 tot 1984 

overige opleidingen
 • cursus 'Primary Health Care', 1985 
 • cursus 'Vrouwen en ontwikkeling', 1992 

wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in 2010 met Ab Klink en Ad Koppejan in de CDA-Tweede Kamerfractie tegen samenwerking met de PVV. Op het buitengewone partijcongres op 2 oktober 2010 riep zij op tegen een resolutie te stemmen waarmee het groene licht werd gegeven voor voortzetting van de formatie. Op 5 oktober schaarde zij zich in de fractie echter wel achter het regeerakkoord, al behield zij de vrijheid om bij concrete voorstellen tegen te stemmen. 

uit de privésfeer
 • Werd door haar ouders vernoemd naar de beroemde Engelse zangeres Kathleen Ferrier, maar kan volgens eigen zeggen zelf niet zingen 
 • Haar ouders waren beide aanvankelijk werkzaam als leraar 
 • Zij is gehuwd met een predikant 

woonplaats
Hong Kong

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 september 2012

buitenlandse onderscheidingen
Aguila Azteca (Azteekse Adelaar), Mexico, 26 oktober 2011

overige onderscheidingen en prijzen
 • Award for Godly Impact, februari 2002 
 • Award for Achievement as Motivator for Unity, 29 juni 2002 
 • Eerste ELE-prijs, juni 2010 

hobby's
 • lezen 
 • tekenen, schilderen 
 • muziek luisteren 

publicaties/bronnen

publicaties
 • diverse columns, artikelen en bijdragen in tijdschriften, bundels en (hand)boeken 
 • "Migrantenkerken. Om vertrouwen en aanvaarding"(Kampen, 2002) 
 • "Armoede, de angel in onze rijkdom" (2006) 

literatuur/documentatie
 • Jan Meeus, "Bevlogen christen, dwars CDA'er. Dissidenten Ferrier en Koppejan kunnen coalitie frusteren", NRC Handelsblad, 28 september 2010" 
 • Cyntha van Gorp en Teun Lagas, "'Het is geen enorme lijdensweg'", Trouw, 30 december 2011 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Santiago de Chili, 10 oktober 1984

echtgeno(o)t(e)/partner
Drs. Tj. de Boer, Tjeerd

kinderen
2 zoons

vader
Dr. J.H.E. Ferrier, Johan Henri Eliza (Johan)

moeder
E.C. Vas, Edme Celia

beroep grootvader (vaderskant)
boekhouder en procuratiehouder

beroep grootvader (moederskant)
hoofdconducteur spoorwegen

familierelaties
Dochter van J.H.E. Ferrier, laatste Gouverneur en eerste president van Suriname

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.