Mw. G.A. (Gerdi) Verbeet

foto Mw. G.A. (Gerdi) Verbeetvergrootglas

Amsterdamse sociaaldemocrate uit een onderwijsgezin. Was zelf ook enige tijd lerares, maar koos uiteindelijk voor een politiek-ambtelijke carrière. Zo organiseerde zij campagnes voor de overheid gericht op vergroting van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs. Later was zij politiek adviseur van staatssecretaris Netelenbos en van PvdA-fractievoorzitter Melkert. In 2001 werd zij lid van de Tweede Kamer waar zij zich onder meer bezighield met ouderenbeleid en sportbeleid. Tijdens haar in december 2006 aangevangen Kamervoorzitterschap zette zij zich in voor het verkleinen van de kloof tussen Kamer en kiezers, waarbij haar onderwijservaring goed te pas kwam. Een zekere coulance tegenover Kamerleden die de grenzen van het betamelijke opzochten, leidde soms tot kritiek. Haar ontspannen en representatieve houding zorgden er evenwel voor dat waardering de overhand kreeg.

PvdA
in de periode 2001-2012: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer


voornamen (roepnaam)

Gerardina Alida (Gerdi)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 april 1951

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1975

hoofdfuncties en beroepen

 • docent/examinator Stichting Opleiding Sociale Arbeid te Haarlem, van 1980 tot 1990
 • lerares Nederlands, "Berlage Lyceum" te Amsterdam, van 1981 tot 1984
 • docent/ontwikkelaar intensieve taalcursus, "Erasmus College" te Haarlem, van 1983 tot 1984
 • coördinator Contactcentrum Onderwijs-Arbeid, provincie Utrecht, van 1984 tot 1987
 • stafmedewerker koepelorganisatie van regionale organen leerlingwezen te Houten, van 1987 tot 1991
 • projectleider Tijdelijke Regeling Voorschakeling Leerlingwezen voor allochtonen te Scheveningen, van 1991 tot 1992
 • projectmanager emancipatie en vrouwenvakscholing in het beroepsonderwijs, bve-projectcoördinatie te Scheveningen, van 1992 tot 1994
 • politiek adviseur van staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 1994 tot augustus 1998
 • politiek adviseur A. Melkert, fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van augustus 1998 tot december 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 2001 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 20 september 2012
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2006 tot 20 september 2012

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2009 als enige van haar fractie vóór een motie-Rutte over het alsnog uitvoeren van een motie over bij de Britse regering aankaarten van de weigering om de heer Wilders tot het Verenigd Koninkrijk toe te laten

wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter" (2012)
 • "Voorzitter! De kunst van voorzitten zonder hamer" (met Alexander Rinnooy Kan, 2014)

literatuur/documentatie
 • Frank Vermeulen, "'Ik ben het democratisch tekort", Zaterdag &cetera, NRC Handelsblad, 15 en 16 december 2007
 • Karolien Knols, "'Het vertrouwen in de politiek moet terug.' Het voormalig 'relatief onbekende' Kamerlid Gerdi Verbeet (58) doet er alles aan een ideale Kamervoorzitter te zijn.", Volkskrant Magazine, 2 januari 2010
 • Jurre Plantinga, "Verbeet liet taal van de straat toe", Trouw, 20 september 2012

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.