Mw. G.A. (Gerdi) Verbeet

foto Mw. G.A. (Gerdi) Verbeetvergrootglas Amsterdamse sociaaldemocrate uit een onderwijsgezin. Was zelf ook enige tijd lerares, maar koos uiteindelijk voor een politiek-ambtelijke carrière. Zo organiseerde zij campagnes voor de overheid gericht op vergroting van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs. Later was zij politiek adviseur van staatssecretaris Netelenbos en van PvdA-fractievoorzitter Melkert. In 2001 werd zij lid van de Tweede Kamer waar zij zich onder meer bezighield met ouderenbeleid en sportbeleid. Tijdens haar in december 2006 aangevangen Kamervoorzitterschap zette zij zich in voor het verkleinen van de kloof tussen Kamer en kiezers, waarbij haar onderwijservaring goed te pas kwam. Een zekere coulance tegenover Kamerleden die de grenzen van het betamelijke opzochten, leidde soms tot kritiek. Haar ontspannen en representatieve houding zorgden er evenwel voor dat waardering de overhand kreeg.

PvdA
in de periode 2001-2012: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Gerardina Alida (Gerdi)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 april 1951

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1975

hoofdfuncties en beroepen

 • docent/examinator Stichting Opleiding Sociale Arbeid te Haarlem, van 1980 tot 1990
 • lerares Nederlands, "Berlage Lyceum" te Amsterdam, van 1981 tot 1984
 • docent/ontwikkelaar intensieve taalcursus, "Erasmus College" te Haarlem, van 1983 tot 1984
 • coördinator Contactcentrum Onderwijs-Arbeid, provincie Utrecht, van 1984 tot 1987
 • stafmedewerker koepelorganisatie van regionale organen leerlingwezen te Houten, van 1987 tot 1991
 • projectleider Tijdelijke Regeling Voorschakeling Leerlingwezen voor allochtonen te Scheveningen, van 1991 tot 1992
 • projectmanager emancipatie en vrouwenvakscholing in het beroepsonderwijs, bve-projectcoördinatie te Scheveningen, van 1992 tot 1994
 • politiek adviseur van staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 1994 tot augustus 1998
 • politiek adviseur A. Melkert, fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van augustus 1998 tot december 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 2001 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 20 september 2012
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2006 tot 20 september 2012

partijpolitieke functies

vorige
 • penningmeester PvdA-afdeling, van 1988 tot 1991
 • voorzitter PvdA-afdeling, van 1991 tot 1994

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter jury J.C. Bloempoëzieprijs
 • lid bestuur VSB Poëzieprijs
 • secretaris Nederlandse Bachvereniging, vanaf oktober 2012
 • voorzitter Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, vanaf 1 november 2012
 • lid Raad van Toezicht dierenpark "Artis" te Amsterdam, vanaf 29 november 2012
 • voorzitter NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), vanaf 1 januari 2013
 • voorzitter bestuur Rathenau Instituut, vanaf april 2013
 • lid Raad van Commisarissen Siemens Nederland, vanaf 1 december 2014

vorige
 • voorzitter oudercommissie
 • voorzitter bewonersvereniging
 • lid bestuur Blijfhuis te Zaanstad
 • lid Raad van Advies Masterfoods B.V.
 • voorzitter Taskforce 50+ Sport en Bewegen
 • lid Raad van Advies Nederlandse Kredietbank te Amsterdam
 • lid bestuur Stichting Vrouwen en Pensioenrecht
 • voorzitter curatorium Internationaal perscentrum "Nieuwspoort"
 • kwartiermaker topvrouwen.nl, 2015

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 6 december 2006
 • ondervoorzitter themacommissie Ouderenbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 2003 tot 30 november 2006
 • voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2006 tot 20 september 2012
 • voorzitter Commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2006 tot 20 september 2012
 • voorzitter Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Ronald McDonald Kindervallei (Maastricht)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Hester te Den Haag
 • lid Comité van Aanbeveling nationaal stimuleringsprogramma Zilveren Kracht
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "The Constant Nuytens Tournament"
 • lid Comité van Aanbeveling Prijs voor het Vrije Woord van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
 • lid Comité van Aanbeveling Senior Games 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "De Belevenis"
 • lid Comité van Aanbeveling Kees Lunshoflezing
 • lid Comité van Aanbeveling Vereniging Koepel Wmo-raden
 • lid Commissie van Aanbeveling voor uitbreiding van het Vrouwenmonument
 • lid Comité van Aanbeveling Odensehuis
 • lid Comité van Aanbeveling Arbeidsmarktcongres 2010
 • lid Comité van Aanbeveling Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL)
 • lid Erecomité van het Nationaal Comité "Thank you Canada & Allied Forces"
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Vereniging van Cardiologen (NVVC)
 • lid Comité van Aanbeveling World Peace is Possible
 • lid Comité van Aanbeveling project Requiem voor Auschwitz
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Huis van Gedichten
 • lid Comité van Aanbeveling Drentse Veteranendag
 • lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Huis van Gedichten (onbetaald)l
 • lid Comité van Aanbeveling van het project Lines tot the Future/Zinnen op de toekomst van Alletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis
 • lid Comité van Aanbeveling Humanities Career Event
 • lid Comité van Aanbeveling The Hague-World Library Capital

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te Amsterdam

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Cartesius Lyceum" te Amsterdam, van 1963 tot 1970

hoger beroepsonderwijs
 • M.O.-Nederlandse Taal- en Letterkunde, van 1977 tot 1980 (akte M.O.-a)
 • M.O.-Nederlandse Taal- en Letterkunde (M.O.-b, niet voltooid), van 1980 tot 1982

academische studie
 • sociale geografie (niet voltooid), van 1970 tot 1974

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2009 als enige van haar fractie vóór een motie-Rutte over het alsnog uitvoeren van een motie over bij de Britse regering aankaarten van de weigering om de heer Wilders tot het Verenigd Koninkrijk toe te laten

wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in 2006 bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter in de derde ronde Maria van der Hoeven (CDA). Zij kreeg 78 stemmen, mevrouw Van der Hoeven 66 stemmen. Derde kandidaat was Henk Kamp (VVD).
 • Werd in 2010 herkozen als Tweede Kamervoorzitter door Charlie Aptroot (VVD) te verslaan. Zij kreeg 94 stemmen, Aptroot 54.

uit de privésfeer
 • Haar vader was directeur van een MAVO-school; haar moeder lerares in het voortgezet onderwijs
 • Heeft een relatie met Wim Meijer, oud-Tweede Kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-Commissaris van de Koningin

woonplaats
Amsterdam

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 september 2012 (t.g.v. afscheid als Kamervoorztter)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

hobby's
lezen, film

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter" (2012)
 • "Voorzitter! De kunst van voorzitten zonder hamer" (met Alexander Rinnooy Kan, 2014)

literatuur/documentatie
 • Frank Vermeulen, "'Ik ben het democratisch tekort", Zaterdag &cetera, NRC Handelsblad, 15 en 16 december 2007
 • Karolien Knols, "'Het vertrouwen in de politiek moet terug.' Het voormalig 'relatief onbekende' Kamerlid Gerdi Verbeet (58) doet er alles aan een ideale Kamervoorzitter te zijn.", Volkskrant Magazine, 2 januari 2010
 • Jurre Plantinga, "Verbeet liet taal van de straat toe", Trouw, 20 september 2012

familie/gezin

kinderen
2 zoons (en 2 'geleaste' dochters)

beroep grootvader (vaderskant)
 • fijnmachine-bankwerker
 • PTT-beambte

beroep grootvader (moederskant)
molenaar/graanhandelaar

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.