Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff

foto Dr. E.J. (Eduard) Bomhoffvergrootglas Econoom die namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president was. Kwam uit een 'rood' Leids gezin en was als PvdA'er een kritisch columnist. Zette zich als hoogleraar in voor instelling van een economisch onderzoeksinstituut (Nyfer) dat de concurrentie moest aangaan met het Centraal Planburau. Erudiet, maar ook erg overtuigd van eigen gelijk, wat soms aanleiding was tot irritatie bij anderen. Toen zijn collega-minister Heinsbroek zijn positie als LPF-vicepremier leek aan te willen tasten, leidde dit tot spanningen, die uiteindelijk beider vertrek tot gevolg had. Keerde daarna terug naar de wetenschap.

LPF
in de periode 2002: minister, viceminister-president

voornamen (roepnaam)

Eduard Jan (Eduard)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 september 1944

levensbeschouwing
Oud-Katholiek (op latere leeftijd; beschouwt religie niet als politieke, maar als privézaak)

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (was 30 jaar PvdA-lid, tot eind mei 2002)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van mei 2002 tot augustus 2003

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar in Kenia (vervangende dienstplicht)
 • werkzaam bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds)
 • hoogleraar monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1981 tot 1994
 • directeur Rochester Erasmus Executive MBA-opleiding, van 1986 tot 1989 (initieerde deze opleiding)
 • hoogleraar financiële economie, Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1994 tot 22 juli 2002
 • directeur Instituut Nyfer (Nyenrode Forum for Economic Research), Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1995 tot 22 juli 2002 (oprichter)
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president, van 22 juli 2002 tot 16 oktober 2002
 • hoogleraar micro- en macro-economische ontwikkelingen, University of Bahrein, van september 2003 tot januari 2004
 • hoogleraar economie van Azië, Universiteit van Nottingham te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2010
 • hoofd Business School, Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2005
 • hoogleraar economie (Sunway Campus), Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), vanaf juli 2010

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter IVP-Instituut voor Pensioeneducatie, vanaf oktober 2012

vorige
 • lid Leidse Studentenraad, vanaf 1966 (lijsttrekker SVB bij de verkiezingen)
 • voorzitter Nationale Studentenraad, namens studentenvakbond SVB (tijdens studententijd)
 • adviseur "Kempen & Co."
 • lid Raad van Commissarissen Pensioenverzekeringsmaatschappij DSM
 • columnist NRC Handelsblad, van 1989 tot juli 2002 (tweewekelijkse column)
 • columnist ESB (Economisch-Statistische Berichten)
 • gasthoogleraar in Singapore, Berlijn, Kiel, Moskou en Leuven
 • adviseur Bank of Japan
 • adviseur IMF (Internationaal Monetair Fonds)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • "Stedelijk Gymnasium" te Leiden, van 1957 tot 1962

academische studie
 • wiskunde, Rijksuniversiteit Leiden, tot 14 januari 1970 (studeerde af op priemgetallen)

promotie
 • economische wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, december 1979

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Centrale doelstelling van zijn beleid was een einde maken aan de diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de gezondheidszorg. Ziekenfondsen en verzekeraars moesten een zwaardere verantwoordelijkheid krijgen in een nieuw kostenstelsel. De overheid moest vooral toezien op kwaliteit en prestaties. Er zou gestreefd worden naar decentralisatie, deregulering, maatschappelijk ondernemerschap en marktwerking.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 samen met minister Donner een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 519) inzake de voorlopige maatregel. Ter bescherming van de volksgezondheid kan, voorafgaande aan en tijdens de strafvervolging, aan een verdachte van een overtreding een bevel worden gegeven bepaalde medische handelingen niet meer uit te voeren. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend en in 2002 in de Tweede Kamer verdedigd door de ministers Borst en Korthals. (27.669)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Beschuldigde in 1976 het CPB onrealistische voorspellingen te doen, die vooral waren gebaseerd op politieke overwegingen en niet op wetenschappelijke inzichten
 • Was in december 1979 medeondertekenaar van een advertentie van wetenschappers en kunstenaars tegen nieuwe kernbewapening
 • Drong er in 1991 samen met Van der Louw en Maurice de Hond bij Wim Kok op aan de PvdA te vernieuwen. Werd hierna door de partijleiding beschuldigd van een 'couppoging'.
 • Stuurde Gerrit Zalm een felicitatiebrief, toen deze in 1994 minister van Financiën werd
 • Zijn instituut Nyfer oordeelde uitzonderlijk gunstig over de Betuwelijn, waar de LPF sterk tegen gekant was
 • Pleitte, als directeur van Nyfer en columnist van NRC Handelsblad, tegen het standpunt van de LPF in, voor grote uitgaven in de zorg
 • Weigerde als Nyfer-directeur in 2002 het LPF-verkiezingsprogramma door te rekenen, omdat hij het principieel onjuist vond om een verkiezingsprogramma in zijn totaliteit ter beoordeling aan een macro-economisch instituut voor te leggen
 • Kwam twee dagen na zijn aantreden in conflict met zijn collega Remkes, omdat hij directeur-generaal Van Lieshout zou hebben willen overplaatsen vanwege eerdere uitlatingen van deze topambtenaar over financiering van de zorg. Van Lieshout meende dat zonder extra geld de wachtlijstenproblematiek niet kon worden opgelost. Vicepremier Remkes (VVD) meldde dat het om ontslag ging. Bomhoff ontkende dit.
 • Wekte de irritatie van zijn collega Heinsbroek op door in het bewindsliedenoverleg van de LPF andere bewindslieden die naar zijn mening te lang spraken met een bureaubelletje tot afronden te manen

uit de privésfeer
 • Zijn ouders verhuisden in 1957 naar Leiden
 • Schoolde zich in Kenia om tot econoom door boeken over econometrie te lezen
 • Was op het Leidse gymnasium een klasgenoot van Maarten van Traa
 • Werd door MBA-studenten verkozen tot beste docent
 • Had bij hem thuis, ook tijdens zijn ministerschap, geen televisie
 • Zijn vader was priester en later hoogleraar literatuurwetenschappen in Leiden
 • Zijn moeder was medewerkster van prof.dr. W. Banning, medeoprichter van de PvdA

anekdotes en citaten
 • Noemde het vergulde lepeltje waarmee hij in de ministerraad zijn koffie roerde, één van de weinige 'hoogtepunten' van zijn ministerschap
 • In een enige tijd na zijn aftreden gegeven interview noemde hij zijn voormalige collega Heinsbroek een lawaaipapagaai

woonplaats
Kuala Lumpur

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid SVB (Studenten Vakbond), omstreeks 1968 (had radicale ideeën over democratisering van de universiteit, maar ging niet in alles mee)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Inflation, the quantity theory and rational expectations" (dissertatie, 1979)
 • "De kunst van het bezuinigen" (1982)
 • "Monetary Uncertainty" (1983)
 • "Indexatie van de staatsschuld" (1983)
 • "Liever een gouden handdruk" (1991)
 • "Stability of velocity in major industrial countries" (1991)
 • "Privatization" (1991)
 • "Currency convertibility: when and how?: a contribution to the Bulgarian debate!" (1991)
 • "Between price reform and privatization: eastern Europe in transition" (1991)
 • "Monetary reform in Eastern Europe" (1992)
 • "Monetary policy and inflation" (1992)
 • "Four econometric fashions and the Kalman filter alternative: a simulation study" (1992)
 • "Interest-rate targeting: the state-space approach" (1994)
 • "Een Haagse lente" (1994)
 • "Financial forecasting for business and economics" (1994)
 • "Met de spade op de schouder: infrastructuur en economische groei" (Nyfer-studie, 1995)
 • "Jaarvisie'98" (Nyfer-studie, 1997)
 • "Van wonen naar samenleven: de rol van corporaties" (Nyfer-studie, 1999) (met L. van der Geest)
 • "Marktwerking in de pensioensfeer: een recept met bijwerkingen" (Nyfer-studie, 2000) (met R.G.J. den Hertog)
 • "Kijken over de grenzen"(essay, 2000)
 • "Zorg voor het ziekenhuis" (Nyfer-studie, 2002)
 • "Meer markt in de gezondheidszorg: mogelijkheden en beperkingen" (Nyfer-studie, 2002)
 • "Blinde ambitie" (2002)
 • co-auteur van studies op financieel-economisch gebied
 • diverse tijdschriftartikelen
 • onderzoeker voor Maleisië voor het World Values Survey. Publiceerde hierover in verschillende vooraanstaande tijdschriften.

literatuur/documentatie
 • N. van Bemmel en P. Giesen, "Weg met het corporatisme", De Volkskrant, 27 augustus 1994
 • "Deksels en dwars. E.J. Bomhoff (LPF), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vice-premier", Trouw, 17 juli 2002
 • Egbert Kalse, "Een dwarse denker met een missie", NRC Handelsblad, 22 juli 2002
 • T.J. Meeus en H. Staal, "Ik ben er bijna, dacht ik", Zaterdag Bijvoegsel NRC Handelsblad, 26/27 oktober 2002

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen

vader
Prof.Dr. J.G. Bomhoff, Jacobus Gerardus

moeder
R. van Rhijn (Riet)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.