Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff

foto Dr. E.J. (Eduard) Bomhoffvergrootglas Econoom die namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president was. Kwam uit een 'rood' Leids gezin en was als PvdA'er een kritisch columnist. Zette zich als hoogleraar in voor instelling van een economisch onderzoeksinstituut (Nyfer) dat de concurrentie moest aangaan met het Centraal Planburau. Erudiet, maar ook erg overtuigd van eigen gelijk, wat soms aanleiding was tot irritatie bij anderen. Toen zijn collega-minister Heinsbroek zijn positie als LPF-vicepremier leek aan te willen tasten, leidde dit tot spanningen, die uiteindelijk beider vertrek tot gevolg had. Keerde daarna terug naar de wetenschap.

LPF
in de periode 2002: minister, viceminister-president

voornamen (roepnaam)

Eduard Jan (Eduard)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 september 1944

levensbeschouwing
Oud-Katholiek (op latere leeftijd; beschouwt religie niet als politieke, maar als privézaak)

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (was 30 jaar PvdA-lid, tot eind mei 2002)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van mei 2002 tot augustus 2003

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar in Kenia (vervangende dienstplicht)
 • werkzaam bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds)
 • hoogleraar monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1981 tot 1994
 • directeur Rochester Erasmus Executive MBA-opleiding, van 1986 tot 1989 (initieerde deze opleiding)
 • hoogleraar financiële economie, Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1994 tot 22 juli 2002
 • directeur Instituut Nyfer (Nyenrode Forum for Economic Research), Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1995 tot 22 juli 2002 (oprichter)
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president, van 22 juli 2002 tot 16 oktober 2002
 • hoogleraar micro- en macro-economische ontwikkelingen, University of Bahrein, van september 2003 tot januari 2004
 • hoogleraar economie van Azië, Universiteit van Nottingham te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2010
 • hoofd Business School, Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2005
 • hoogleraar economie (Sunway Campus), Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), vanaf juli 2010

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Centrale doelstelling van zijn beleid was een einde maken aan de diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de gezondheidszorg. Ziekenfondsen en verzekeraars moesten een zwaardere verantwoordelijkheid krijgen in een nieuw kostenstelsel. De overheid moest vooral toezien op kwaliteit en prestaties. Er zou gestreefd worden naar decentralisatie, deregulering, maatschappelijk ondernemerschap en marktwerking.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 samen met minister Donner een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 519) inzake de voorlopige maatregel. Ter bescherming van de volksgezondheid kan, voorafgaande aan en tijdens de strafvervolging, aan een verdachte van een overtreding een bevel worden gegeven bepaalde medische handelingen niet meer uit te voeren. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend en in 2002 in de Tweede Kamer verdedigd door de ministers Borst en Korthals. (27.669)

wetenswaardigheden

woonplaats
Kuala Lumpur

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.