Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld

foto Drs. S.H. (Sophie) in 't Veldvergrootglas Sophie in 't Veld (1963) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Mevrouw In 't Veld is historica en was sinds 1994 werkzaam in Brussel, eerst als medewerker van een Europarlementariër en vanaf 1996 als secretaris van de Europese Liberaal-Democratische fractie bij het Comité van de Regio's. In 2004, 2009 en 2014 was zij lijsttrekker van D66 bij de Europese verkiezingen. Mevrouw In't Veld houdt zich in het Europees Parlement bezig met burgerlijke vrijheden en mensenrechten.

D66
in de periode 2004-heden: lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Sophie Helena (Sophie)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vollenhove, 13 september 1963

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 1966), vanaf 1988

fractie Europees Parlement
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

hoofdfuncties en beroepen

 • freelance vertaler (technisch, juridisch, vrije tijd), van 1990 tot 1993
 • beleidsmedewerker (trainee) afdeling Economische Zaken, gemeente Gouda, van 1993 tot 1994
 • medewerker D66-Europarlementariër J.L.A. Boogerd-Quaak, van 1994 tot 1996
 • ambtelijk fractiesecretaris ELDR-fractie Comité van de Regio's (EU-Adviesorgaan), van 1996 tot juni 2004
 • lid Europees Parlement, vanaf 20 juli 2004

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in februari 2005 een verslag in over staatssteun aan openbare dienstverleners (initiatiefprocedure). Het rapport bepleit onder meer om 'kleine' aanbieders (omzet tot 50 mln euro) vrij te stellen van de meldingsplicht voor staatssteun, maar wenst dat de meldingsplicht gehandhaafd blijft voor ziekenhuizen en woningcorporaties om concurrentieverstoring te voorkomen.
 • Diende in juli 2005 een verslag in over de overeenkomst tussen de EU en Canada inzake de uitwisseling van passagiersgegevens (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in september 2005 een ontwerpresolutie in over olieprijzen en energieafhankelijkheid, waarin gepleit wordt voor energie-efficiëntie, biomassa en biobrandstoffen.
 • Diende in juli 2006 een verslag in over de overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten inzake de uitwisseling van passagiersgegevens (Passenger Name Records) voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (initiatiefprocedure). In 2012 liet In't Veld haar naam verwijderen van een rapport over de in dat jaar aangenomen vernieuwde PNR-overeenkomst met de VS.
 • Stelde in januari 2008 vragen aan Europees Commissaris Spidla over discriminatie van vrouwen en homo's in ambten die beschouwd worden als werk. In 't Veld doelde hierbij specifiek op het beleid van de SGP en ChristenUnie.
 • Diende in oktober 2008 een verslag in met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (initiatiefverslag)
 • Was in 2009 mede-indiener van een (verworpen) resolutie waarin beperking van de persvrijheid in Italië door de regering-Berlusconi werd veroordeeld
 • Zette zich in voor vergroting van het aantal vrouwen in het management van bedrijven. Het Europees Parlement nam daarover in 2012 een door het geïniteerde resolutie aan.
 • Won in 2014 een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie tegen de Raad; zij eiste dat de Raad een document over het SWIFT-verdrag over de uitwisseling van bankgegevens met de V.S. openbaar maakte. Het Hof vond dat de Raad beter moest beargumenteren hoe het openbaar maken van een document de publieke zaak schaadt.
 • Presenteerde in januari 2015 namens haar fractie een voorstel om jaarlijks de EU-lidstaten langs een 'meelat' te leggen wat betreft fundamentele rechten en rechtsstaat

wetenswaardigheden

woonplaats
Brussel

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 22 augustus 2013.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.