Dr. J. (Sjeng) Kremers

foto Dr. J. (Sjeng) Kremersvergrootglas Energieke zelfverzekerde mijnwerkerszoon met een veelzijdige succesvolle loopbaan die hem aan de toppen van de maatschappij bracht. Hoogleraar psychologie, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gouverneur van Limburg en manager van een grote beleggingsinstelling. Vervulde vele commissariaten en nevenfuncties. Spraakmakend bourgondisch bestuurder, die zich in Limburg, naar eigen zeggen, als Commissaris van de Koningin na twaalf jaar overbodig had gemaakt, maar er bijna evenveel vijanden als bewonderaars achterliet. Werkte 80 uur per week, maar bleef er opgewekt bij. Was in 1981 als informateur betrokken bij de vorming van het tweede kabinet-Van Agt.

in de periode 1977-1990: Commissaris van de Koning(in)

voornaam (roepnaam)

Johan (Sjeng)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwenhagen (Lb.), 10 mei 1933

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk ambtenaar, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1958 tot 1960
 • wetenschappelijk onderzoeker Psychologisch Laboratorium, University of California te Berkeley (VS), van november 1960 tot september 1961
 • adjunct-directeur Psychologisch Laboratorium, Katholieke Universiteit Nijmegen, van september 1961 tot 1 september 1963
 • lector psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1963 tot 1 september 1965
 • hoogleraar psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1965 tot 1 augustus 1977 (tot 1973 tevens directeur Psychologisch Laboratorium)
 • lid dagelijks bestuur Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1969 tot november 1972
 • voorzitter (voorlopige) WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 20 november 1972 tot 1 augustus 1977
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 1 augustus 1977 tot 16 mei 1990 (benoemd bij K.B. van 10 juni 1977)
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Robeco (Rotterdams Beleggings Consortium), van mei 1990 tot december 1997

partijpolitieke functies

vorige
 • lid partijraad KVP
 • voorzitter Commissie van Uitgangspunten (voor het beginselprogramma van het CDA)
 • adviserend lid programmacommissie CDA-verkiezingsprogramma 1977 ('Niet bij brood alleen'), van 20 juni 1975 tot 23 maart 1976

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, vanaf maart 2001
 • voorzitter Stichting Merita, Utrecht
 • voorzitter Stichting Administratiekantoor KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector), Utrecht
 • voorzitter Hein Wellensfonds, Maastricht
 • voorzitter International Advisory Group, Universiteit Maastricht

vorige
 • secretaris Katholieke Limburgse Jong Studenten Bond, vanaf 1953
 • voorzitter bestuur Stichting CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling), vanaf september 1968 (nog in 1982)
 • voorzitter Raad voor Wetenschapsbeoefening, Nederlands Instituut voor Psychologen
 • lid bestuur Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs
 • voorzitter NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad), van november 1971 tot 1 juni 1972
 • voorzitter interdepartementale werkgroep voorbereiding van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, van januari 1972 tot september 1972
 • voorzitter bestuur Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1972 tot 1984
 • voorzitter Landelijk Pastoraal Overleg
 • kabinetsformateur, van 4 augustus 1981 tot 19 augustus 1981 (met E. van Thijn)
 • lid Raad van Commissarissen PLEM (Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij)
 • voorzitter Raad van Commissarissen PLEM (Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij)
 • voorzitter Stichting Gelderse Leergangen
 • lid bestuur Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs
 • lid bestuur Centre for Educational Research and Innovation OESO te Parijs
 • lid bestuur Stichting Praemium Erasmianum
 • vicevoorzitter bestuur Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht
 • lid Raad van Commissarissen Westland Utrecht Hypotheekbank n.v.
 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij DELA Koöperatieve Vereniging U.A.
 • lid Raad van Commissarissen Robeco-groep
 • voorzitter Raad van Commissarissen AXA Nederland N.V.
 • adviseur regering van de Fiji-eilanden, vanaf 1989
 • lid bestuur Europees Centrum voor de Ontwikkeling van Politiek Management (ECDPM) te Maastricht (oprichter)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland
 • lid Raad van Commissarissen oliemaatschappij FINA Nederland B.V.
 • lid Raad van Commissarissen Rodamco N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Rolinco N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Rorento N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Roparco N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Roterodamum N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Sigma Coatings B.V.
 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij van Levensverzekering "Haagleven" N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" B.V.
 • lid Bijzondere Commissie voor de Ruimtelijke Ordening van de Benelux
 • lid Raad van Advies Stichting Vredespolitiek
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Schiphol
 • lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V. te Rosmalen
 • voorzitter Raad van Commissarissen DBV Verzekeringen
 • voorzitter Stichting Innovatie Flowers & Food, Zoetermeer
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Limburg (later Universiteit Maastricht), van 1 mei 1997 tot 2006
 • voorzitter Raad van Toezicht transNationale Universiteit Limburg, van 1999 tot 2006
 • lid bestuur Optas,Rotterdam
 • lid Raad van Toezicht "Sint Antonius-ziekenhuis" en "Mesos Medisch Centrum", Nieuwegein en Utrecht

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, R.K. "Sint Bernardinus College" te Heerlen, tot 1951

academische studie
 • psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1951 tot 28 februari 1957 (cum laude)

promotie
 • letteren en wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Nijmegen, 6 juli 1960 (cum laude)

stages e.d.
 • stage bij de Staatsmijnen, 1955

activiteiten

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 augustus 1981 samen met E. van Thijn (PvdA) de opdracht op basis van het op 3 augustus door de drie informateurs (Van Thijn, De Koning en Lubbers) uitgebrachte eindverslag een kabinet vormen, dat mocht vertrouwen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging. Onderhandelingen tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 leidden tot overeenstemming over de personele bezetting. De Koning zou zijn partijgenoot Braks vervangen op Landbouw, terwijl C.P. van Dijk op Ontwikkelingssamenwerking kwam. Van Mierlo accepteerde Defensie. PvdA en D66 stemden in met het onderhandelingsresultaat over het financieel-economische beleid. De CDA-fractie deed dat op 17 augustus in meerderheid niet (twaalf leden stemmen vóór). Een deel van de fractieleden (zestien) stemde tegen, vanwege het dreigement van fractievoorzitter Van Agt om op te stappen. Hierop besloten de formateurs hun opdracht niet te aanvaarden.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was mede-ondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Herman Wijffels, Hanja Maij-Weggen, Frans Andriessen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.

uit de privésfeer
 • In Nijmegen werd hij ontgroend door onder anderen Van Agt en Van der Stee
 • In zijn jeugd speelde hij bugel in de dorpsfanfare (Sint Caecilia)
 • Hij heeft een afkeer van fysieke inspanning en dus ook van sport
 • Zijn vader werkte 37 jaar ondergronds als mijnwerker (meesterhouwer)in de mijn Laura in Eygelshoven

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, juli 1971

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Der Sjeng" (koosnaam in Limburg)

woonplaats
Bilthoven

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1977
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1986
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, mei 1990

buitenlandse onderscheidingen
 • Grosses Verdienstkreutz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 • Grootofficier in de Orde van Leopold II (België)
 • Commandeur de l'Ordre du Merite (Frankrijk)
 • Commandeur de l'Ordre du Merite du Grand-Duche de Luxembourg
 • Commandeur de l'Ordre de Pie du Saint-Siege (Vaticaan)

hobby's
 • belletrie
 • klassieke muziek

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, wapen der artillerie

publicaties/bronnen

publicaties
"Scientific psychology and naive psychology" (dissertatie, 1960)

literatuur/documentatie
Vrij Nederland, 26 augustus 1989

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Eygelshoven, 1957

echtgeno(o)t(e)/partner
J.W. Bisscheroux, Josephine (Finy)

kinderen
2 dochters en 1 zoon

vader
J.F. Kremers, Joseph Ferdinand

moeder
A.H. Hanssen, Anna Hubertina

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.