H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.

foto H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.vergrootglas Prinses Beatrix was tot zij op 30 april 2013 abdiceerde ten gunste van haar zoon Willem-Alexander koningin. Als zodanig trad zij op 30 april 1980 aan. Prinses Beatrix is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij studeerde rechten in Leiden en heeft speciale belangstelling voor het gehandicaptenbeleid en voor cultuur. In 1966 huwde zij met Claus von Amsberg, die in 2002 overleed. Zij kregen drie zonen, van wie de middelste, prins Friso, in 2013 is gestorven. Door haar met grote plichtsbetrachting, waardigheid en betrokkenheid uitgeoefende koningschap verwierf zij veel aanzien en waardering. In 1996 ontving zij de Karlsprijs en in 2005 kreeg zij een eredoctoraat aan de Leidse Universiteit.

in de periode 1956-heden: lid Raad van State (van rechtswege), staatshoofd, voormalig staatshoofd

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • H.K.H. prinses Beatrix, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld (prinses Beatrix), van 31 januari 1938 tot 30 april 1980
 • H.M. Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz. (koningin Beatrix), van 30 april 1980 tot 30 april 2013

aliassen/spellingsvarianten
prinses Beatrix

geboorteplaats en -datum
Soestdijk, 31 januari 1938

levensbeschouwing
Protestants

hoofdfuncties en beroepen

 • vermoedelijk troonopvolgster, van 4 september 1948 tot 30 april 1980
 • lid Raad van State van rechtswege, van 31 januari 1956 tot 30 april 1980 (geïnstalleerd 7 februari 1956; nam regelmatig deel aan de vergaderingen van de volle raad)
 • koningin der Nederlanden, van 30 april 1980 tot 30 april 2013 (werd op 30 april 1980 tevens ingehuldigd)

nevenfuncties

huidige
 • internationaal trustee Wereldnatuurfonds

vorige
 • burgemeester van miniatuurstad Madurodam, van 2 juli 1952 tot 30 april 1980
 • president Europese Werkgroep (leidde o.a. steun aan door aardbeving getroffen dorp Dousadj (Perzië))
 • voorzitter Comité "Nationale Herdenking 1813-1963", van 21 februari 1963 tot december 1963
 • lid Raad van Beheer van het Kroondomein, tot 30 april 1980
 • lid Raad van Advies "Stichting zilveren Jeugdcentra"
 • deelnemer vergaderingen Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk
 • deelnemer vergaderingen van de Academische Raad
 • president Comité "Het Jaar van het Kind 1979"
 • Grootmeester Militaire Willemsorde
 • Grootmeester Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Grootmeester Orde van Oranje-Nassau
 • Grootmeester (Huis-)orde van de Gouden Leeuw van Nassau (samen met de Groothertog van Luxemburg)
 • voorzitter Raad van State, van 30 april 1980 tot 30 april 2013

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • beschermvrouwe Floriade Den Haag-Zoetermeer 1992
 • beschermvrouwe van diverse instellingen, waaronder het Friesch Genootschap voor Oudheid- en Taalkunde, Leids Universitair Fonds, Universitair Asiel Fonds, Zuidhollands Landbouwmaatschappij, Karel Doormanfonds, Rembrandtvereniging, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Oorlogsgravenstichting, Koninklijke Nederlandse Bond van oud-onderofficieren en Vereniging "Die Haghe"
 • beschermvrouwe Nationaal fonds voor de bestrijding van kinderverlamming
 • beschermvrouwe Prinses Beatrix Fonds
 • erevoorzitter Unicef Nederland

opleiding

kleuteronderwijs
kleuteronderwijs te Ottawa (Canada)

lager onderwijs
 • kindergemeenschap "De Werkplaats" te Bilthoven, van september 1945 tot 1950

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, bijzonder-neutraal "Het Baarnsch Lyceum" te Baarn, van 1950 tot 2 juni 1956

academische studie
 • Nederlands recht: vrije studierichting, Rijksuniversiteit Leiden, van 1956 tot 7 juli 1961
 • studie theoretische en toegepaste sociologie
 • colleges inleiding rechtswetenschappen, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht
 • colleges cultuurwetenschap van Suriname en de Nederlandse Antillen
 • studie Statuut van het Koninkrijk
 • studie internationale staatkunde

eredoctoraten
 • eredoctoraat vanwege de inhoud die zij geeft aan het vrijheidsbegrip, Universiteit Leiden, 8 februari 2005

wetenswaardigheden

algemeen
 • Vergezelde vanwege ziekte van prins Bernhard in mei/juni 1960 haar moeder op een staatsbezoek aan België
 • Woonde op 25 november 1963 met o.a. haar vader namens de regering de begrafenis van president Kennedy bij
 • De Tweede Kamer keurde op 10 november 1965 met 135 tegen 6 stemmen haar huwelijk met Claus von Amsberg goed
 • De Eerste Kamer keurde op 7 december 1965 met 65 tegen 5 stemmen haar huwelijk met Claus von Amsberg goed
 • Bracht in 1980 een bezoek aan de Nederlandse Antillen
 • Bracht in 1981 staatsbezoeken aan Luxemburg en België
 • Benoemde op 30 mei 1981 J. de Koning en R.F.M. Lubbers tot informateurs
 • Benoemde op 10 juli 1981 E. van Thijn tot mede-informateur
 • Benoemde op 4 augustus 1981 E. van Thijn en J. Kremers tot informateur
 • Benoemde op 20 augustus 1981 W.F. de Gaay Fortman tot informateur
 • Benoemde op 2 september 1981 A.A.M. van Agt tot formateur
 • Beëdigde op 11 september 1981 de nieuwe bewindslieden van het tweede kabinet-Van Agt
 • Benoemde op 17 oktober C. de Galan en V. Halberstadt tot informateur
 • Bracht in 1982 staatsbezoeken aan de Bondsrepubliek Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
 • Benoemde op 14 mei 1982 P.A.J.M. Steenkamp tot informateur
 • Benoemde op 25 mei 1982 A.A.M. van Agt tot formateur
 • Beëdigde op 29 mei 1982 de nieuwe bewindslieden van het derde kabinet-Van Agt
 • Benoemde op 10 september 1982 J.A. van Kemenade tot informateur
 • Benoemde op 1 oktober 1982 W. Scholten tot informateur
 • Benoemde op 30 oktober 1982 R.F.M. Lubbers tot formateur
 • Beëdigde op 4 november 1982 de nieuwe bewindslieden van het eerste kabinet-Lubbers
 • Bracht in 1984 een staatsbezoek aan Denemarken
 • Bracht in 1985 staatsbezoeken aan Italië en Spanje. Tijdens het staatsbezoek aan Italië werd ook een bezoek aan de paus gebracht.
 • Bracht in 1986 staatsbezoeken aan India en Noorwegen
 • Benoemde op 23 mei 1986 J. de Koning tot informateur
 • Benoemde op 11 juli 1986 R.F.M. Lubbers tot formateur
 • Beëdigde op 14 juli 1986 de nieuwe bewindslieden van het tweede kabinet-Lubbers
 • Werd in augustus 1987 tijdens een verblijf in Italië getroffen door hersenvliesontsteking en werd enige tijd opgenomen in het ziekenhuis
 • Bracht in 1987 staatsbezoeken aan Venezuela en Zweden
 • Bracht in 1987 een bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba
 • Bracht in 1988 staatsbezoeken aan Australië en Canada
 • Benoemde op 8 september 1989 J. de Koning tot informateur
 • Benoemde op 13 september 1989 R.F.M. Lubbers tot informateur
 • Benoemde op 27 oktober 1989 R.F.M. Lubbers tot formateur
 • Beëdigde op 7 november 1989 de nieuwe bewindslieden van het derde kabinet-Lubbers
 • Bracht in 1990 staatsbezoeken aan Ierland en Portugal
 • Bracht in 1991 staatsbezoeken aan Frankrijk en Japan
 • Bracht in 1991 een officieel bezoek aan Duitsland
 • Bracht in 1992 een staatsbezoek aan Nieuw Zeeland
 • Bracht in 1992 een officeel bezoek aan Schotland
 • Bracht in oktober 1992 een bezoek aan de Bijlmer na het neerstorten van een Boeing 747 op twee flatgebouwen
 • Bracht in 1993 een staatsbezoek aan Zwitserland
 • Bracht op 23 december 1993 een bezoek aan door watersnood getroffen gebieden in Limburg
 • Bracht in 1994 staatsbezoeken aan Tsjechië en IJsland
 • Benoemde op 6 mei 1994 H.D. Tjeenk Willink tot informateur
 • Benoemde op 14 mei 1994 K.G. de Vries, G.M.V. van Aardenne en J.J. Vis tot informateurs
 • Benoemde op 29 juni 1994 H.D. Tjeenk Willink tot informateur
 • Benoemde op 7 juli 1994 W. Kok tot informateur
 • Benoemde op 29 juli 1994 W. Kok tot formateur
 • Beëdigde op 22 aug 1994 de nieuwe bewindslieden van het eerste kabinet-Kok
 • Bracht in 1994 een officeel bezoek aan Oostenrijk en een staatsbezoek aan Jordanië
 • Bracht 1 februari 1995 een bezoek aan door watersnood getroffen gebieden in Limburg en Gelderland
 • Bracht in 1995 staatsbezoeken aan Israël, Finland en Indonesië
 • Woonde in 1995 de begrafenis van de vermoorde Israëlische premier Rabin bij
 • Bracht in 1996 staatsbezoeken aan Hongarije en Zuid-Afrika
 • Bracht in 1997 staatsbezoeken aan Griekenland, Polen en Egypte
 • Benoemde op 7 mei 1998 K.G. de Vries tot informateur
 • Benoemde op 14 mei 1998 E. Borst-Eilers, W. Kok en G. Zalm tot informateurs
 • Benoemde op 20 juli 1998 W. Kok tot formateur
 • Beëdigde op 3 augustus 1998 de nieuwe bewindslieden van het tweede kabinet-Kok
 • Woonde in 1999 de begrafenis van koning Hoessein van Jordanië bij
 • Benoemde op 11 mei 1999 H.D. Tjeenk Willink tot informateur
 • Bracht in 1999 staatsbezoeken aan de Volksrepubliek China en aan Bulgarije
 • Bracht op 14 mei 2000 een bezoek aan het door een vuurwerkramp getroffen Enschede
 • Bracht in 2001 samen met de prins van Oranje een staatsbezoek aan Rusland
 • Bracht in 2001 een staatsbezoek aan Roemenië
 • Benoemde op 16 mei 2002 J.P.H. Donner tot informateur
 • Benoemde op 4 juli 2002 J.P. Balkenende tot formateur
 • Beëdigde op 22 juli 2002 de nieuwe bewindslieden van het eerste kabinet-Balkenende
 • Benoemde op 24 januari 2003 J.P.H. Donner tot informateur
 • Benoemde op 5 februari 2003 J.P.H. Donner en F. Leijnse tot informateurs
 • Bracht in 2003 samen met de prins van Oranje en diens echtgenote, prinses Máxima, een staatsbezoek aan Chili en Brazilië
 • Benoemde op 15 april 2003 R.J. Hoekstra en F. Korthals Altes tot informateurs
 • Benoemde op 20 mei 2003 J.P. Balkenende tot formateur
 • Beëdigde op 27 mei 2003 de (nieuwe) bewindslieden van het tweede kabinet-Balkenende
 • Opende in maart 2004 de nieuwe, door Rem Koolhaas ontworpen, Nederlandse ambassade in Berlijn
 • Bracht in 2004 samen met de prins van Oranje een staatsbezoek aan Thailand
 • Bracht in 2006, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Argentinië
 • Bracht in 2006 een staatsbezoek aan Letland
 • Bracht in 2006, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan België
 • Benoemde op 1 juli 2006 R.F.M. Lubbers tot informateur
 • Benoemde op 5 juli 2006 J.P. Balkenende tot formateur
 • Beëdigde op 6 juli 2006 de twee nieuwe ministers en nieuwe staatssecretaris van het derde kabinet-Balkenende
 • Bracht in november 2006 een officeel bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba
 • Benoemde op 25 november 2006 R.J. Hoekstra tot informateur
 • Benoemde op 20 december 2006 H.H.F. Wijffels tot informateur
 • Benoemde op 9 februari 2007 J.P. Balkenende tot formateur
 • Beëdigde op 22 februari 2007 de (nieuwe) bewindslieden van het vierde kabinet-Balkenende
 • Bracht in 2007, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Turkije
 • Bracht in 2007 een staatsbezoek aan Slowakije
 • Bracht in 2007, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan India
 • Bracht in 2008 een staatsbezoek aan Litouwen
 • Op 30 april 2009 trachtte een auto in Apeldoorn tijdens de viering van koninginnedag in te rijden op de bus met koninklijke gasten. Daarbij vielen onder het publiek zeven doden. Zij hield kort nadien via de televisie een toespraak op televisie.
 • Bracht in 2009, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Mexico
 • Bracht in 2010 een staatsbezoek aan Noorwegen
 • Beëdigde op 23 februari 2010 twee nieuwe ministers van het vierde kabinet-Balkenende
 • Benoemde op 12 juni 2010 U. Rosenthal tot informateur
 • Benoemde op 26 juni 2010 H.D. Tjeenk Willink tot informateur
 • Benoemde op 5 juli 2010 U. Rosenthal en J. Wallage tot informateurs
 • Benoemde op 22 juli 2010 R.F.M. Lubbers tot informateur
 • Benoemde op 4 augustus 2010 I.W. Opstelten tot informateur
 • Benoemde op 7 september 2010 H.D. Tjeenk Willink tot informateur
 • Benoemde op 13 september 2010 I.W. Opstelten tot informateur
 • Benoemde op 7 oktober 2010 M. Rutte tot formateur
 • Beëdigde op 14 oktober 2010 de (nieuwe) bewindslieden van het kabinet-Rutte I
 • Bracht in 2011, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Qatar. Vanwege onrust in dat land werd een staatsbezoek aan Oman omgezet in een privébezoek aan de sultan.
 • Bracht in 2011, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Duitsland
 • Bracht in 2011, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een officieel bezoek aan het Caraïbische deel van het Koninkrijk
 • Bracht in 2012, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman
 • Bracht in 2012 een staatsbezoek aan Luxemburg
 • Bracht in 2012 een officieel bezoek aan Turkije, in het kader van 400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen
 • Beëdigde op 5 november 2012 de (nieuwe) bewindslieden van het kabinet-Rutte II
 • Bracht in 2013, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Brunei en Singapore

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Soestdijk, paleis Soestdijk, van 31 januari 1938 tot 10 mei 1940
 • Londen (G.Br.), omstreeks mei 1940
 • Ottawa (Canada), Landsdowne Avenue, van mei 1940 tot december 1942
 • Ottawa, Acacia Avenue, van december 1942 tot 2 augustus 1945
 • Soestdijk, van augustus 1945 tot 1963
 • Lage Vuursche, Kasteel Drakenstein, van 1963 tot augustus 1981
 • Tavernelle (Italië) (zomerverblijf)
 • Lage Vuursche, Kasteel Drakenstein (buitenhuis)
 • 's-Gravenhage, Huis Ten Bosch, vanaf 13 augustus 1981
 • Lage Vuursche, Kasteel Drakenstein, vanaf 1 februari 2014

woonplaats
Lage Vuursche

ridderorden
Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 1956

buitenlandse onderscheidingen
diverse buitenlandse onderscheidingen

overige onderscheidingen en prijzen
 • Grootmeester Huisorde van Oranje
 • Ridder Grootkruis Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
 • Erecommandeur Johanniter Orde in Nederland
 • inhuldigings- en huwelijksmedailles
 • Internationale Karlsprijs te Aken, 16 mei 1996

relevante buitenlandse reizen
 • reis naar Suriname, 1958
 • reis naar Nabije en Verre Oosten, november 1962
 • reis naar Japan, Verenigde Staten en Canada, 1963
 • reis naar Perzië en Thailand, 1963
 • reis naar Mexico, april 1964
 • reis naar Suriname en de Nederlandse Antillen, van 19 februari 1965 tot 10 maart 1965
 • reis naar Ethiopië, 1969
 • reis naar Tunesië, Ivoorkust en Kameroen, januari 1973
 • reis naar Sovjet-Unie, 1973
 • reis naar Israël, 1976
 • reis naar Volksrepubliek China, mei 1978
 • reis naar Jordanië, november 1978
 • reis naar Verenigde Staten, van 16 juni 1986 tot 28 juni 1986

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid VVSL (Vereniging van Vrouwelijke Studenten in Leiden)

hobby's
 • beeldhouwen en boetseren
 • bezoek culturele voorstellingen, met name ballet, toneel en schilderkunst
 • filmen
 • zeilen (kreeg in 1956 de Lemster aak "De Groene Draeck")
 • skiën (o.a. tijdens wintersportvacanties in Lech (Oostenrijk))
 • paardrijden

publicaties/bronnen

redevoeringen
 • rede bij troonsaanvaarding, 30 april 1980
 • inhuldigingsrede in Nieuwe Kerk te Amsterdam, 30 april 1980
 • rede bij herdenking 40 jaar bevrijding, 5 mei 1980
 • rede Staten van de Nederlandse Antillen, 29 oktober 1980
 • rede Europese Raad te Maastricht, 23 maart 1981
 • rede bij herdenking instelling Raad van State, 1 oktober 1981
 • rede gezamenlijke zitting Congres en Huis van Afgevaardigden Verenigde Staten, 21 april 1982
 • rede bij opening gebouw Raad van State, 14 juni 1983
 • rede Europese Parlement te Straatsburg, 16 februari 1984
 • rede bij installatie Prins van Oranje in Raad van State, 3 juli 1985
 • rede Europese Raad te Maastricht, 9 december 1991
 • W. Breedveld, "Het Staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van Koningin Beatrix en Prins Claus" (1994)
 • rede in de Knesset te Jeruzalem, 4 april 1995
 • rede in de Ridderzaal ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding, 5 mei 1995
 • tafelrede t.g.v. staatsbezoek aan Indonesië, 27 augustus 1995
 • rede bij de aanvaarding van de Karel de Grote-Prijs in Aken, 16 mei 1996
 • rede in de vergadering van de Raad van Europa, 25 juni 2002
 • rede Europees Parlement te Straatsburg, 26 oktober 2004
 • rede ter aanvaarding van het aan haar door de Universiteit Leiden verleende eredoctoraat, 8 februari 2005
 • televisierede bij afscheid als koningin, 29 april 2013
 • C. van Baalen e.a. (red.), "Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken" (2005)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
weduwe (gehuwd te Amsterdam op 10 maart 1966; echtgenoot overleden 6 oktober 2002)

kinderen
3 zoons (haar tweede zoon, prins Friso, overleed op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd)

vader
Z.K.H. prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, prins der Nederlanden, prins van Lippe-Biesterfeld (prins Bernhard)

moeder
H.M. koningin Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe-Biesterfeld etc.

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.