G. (Gert) van den Berg

foto G. (Gert) van den Bergvergrootglas Toegewijd Eerste Kamerlid van de SGP en als zodanig zestien jaar woordvoerder op uiteenlopende beleidsterreinen. Hij voerde bijvoorbeeld het woord over volksgezondheid, verkeer, economische zaken en sociale zaken. Vervulde directiefuncties op het terrein van de volksgezondheid en was burgemeester van Sint Philipsland (1973-1981) en van Genemuiden (1981-1987). Bescheiden en minzame senator, die een principiële inbreng combineerde met een constructieve opstelling.

SGP
in de periode 1995-2011: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Gerrit (Gert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 15 oktober 1935

levensbeschouwing
Gereformeerd (lid Gereformeerde Gemeenten)

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

hoofdfuncties en beroepen

 • werkzaam in een drogisterij
 • werkzaam in drogisterij te Veenendaal (drogisterij van zijn echtgenote)
 • hoofd inkoop farmacologisch laboratorium, Universiteit van Amsterdam, van 16 december 1962 tot december 1970
 • lid gemeenteraad van Veenendaal, van 6 september 1966 tot 1 mei 1973
 • wethouder van Veenendaal, van 1 september 1970 tot 1 mei 1973
 • burgemeester van Sint Philipsland, van 1 mei 1973 tot 1 januari 1981
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 5 juni 1974 tot 1 januari 1981
 • burgemeester van Genemuiden, van 1 januari 1981 tot 1 oktober 1986
 • directeur NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging), van 1 oktober 1986 tot 16 oktober 2000
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 28 april 1987 tot 20 maart 2003
 • interim-directeur LPCF (Landelijk orgaan patiënten/consumentenorganisatie), van 1991 tot 1992
 • interim-directeur NPCF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie), van 1998 tot 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 7 juni 2011

partijpolitieke functies

vorige
 • secretaris-penningmeester ds. Kersten/ds. Zandt-stichting
 • voorzitter SGP studievereniging
 • secretaris SGP kiesvereniging Veenendaal
 • voorzitter jongerenorganisatie SGP, afdeling Veenendaal
 • lid bestuur LVSGS (Landelijk Verband van Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen), van 1964 tot 1972
 • voorzitter LVSGS (Landelijk Verband van Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen), van 1972 tot 1986
 • fractievoorzitter SGP Provinciale Staten van Zeeland
 • voorzitter vereniging voor SGP-bestuurders, omstreeks 1976
 • lid bestuur Studiecentrum SGP, van 1976 tot 1988
 • fractievoorzitter SGP Provinciale Staten van Utrecht

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Veenendaalse Woning Stichting, vanaf 1989
 • voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Zuidoost-Utrecht, vanaf 1992
 • lid bestuur "Cliënt en Kwaliteit"
 • lid Raad van Toezicht "Opella" (zorgorganisatie)
 • vicevoorzitter (ouderling) Kerkeraad, Gereformeerde Gemeente te Veenendaal
 • directeur/bestuurder Woningcorporatie (deeltijd)
 • voorzitter programmacommissie palliatieve zorg, ZonMw
 • lid programmacommissie vraagsturing, ZonMw
 • arbiter bij geschillen in onderwijsorganisaties en bedrijfsleven
 • lid klachtencommissies maatschappelijke organisaties

vorige
 • voorzitter technische en administratieve staf Universiteit van Amsterdam
 • lid kerkeraad Gereformeerde Gemeenten te Veenendaal
 • penningmeester Julianaziekenhuis te Veenendaal
 • lid bestuur werkliedenverbond "Patrimonium" te Veenendaal
 • secretaris regionale schoolartsendienst in Zeeland
 • voorzitter LOCV (Landelijk Orgaan Christelijk Vormingswerk) (aanvankelijk vice-voorzitter)
 • lid dagelijks bestuur centrale post ambulancevervoer Noord-Brabant-West
 • voorzitter bestuur Christelijke m.a.v.o.-school Tholen-Sint-Philipsland
 • bestuursfuncties in landelijke en regionale organisaties binnen onderwijs en gezondheidszorg
 • secretaris NPCF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie)
 • voorzitter SVRO (Stichting Verzorgingshuizen Regio oost), Gereformeerde Gemeenten
 • voorzitter Veenendaalse Woning Stichting
 • lid Raad van Toezicht Curadomi, landelijke organisatie thuiszorg
 • voorzitter MDGO-school "Dabar" te Zwolle
 • lid dagelijks bestuur "Pieter Zandt Scholen" te Kampen
 • lid Taskforce handicap en samenleving, van 2004 tot 2008
 • lid Raad van Bestuur ad interim SVRO (Stichting Verzorgingshuizen Regio Oost), Gereformeerde Gemeenten (deeltijd), van 2006 tot 2008

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • apothekersopleiding

overige opleidingen
 • ondernemers- en inkoopopleidingen
 • management- en bestuursopleidingen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1966 met voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid van Veenendaal gekozen
 • Had als burgemeester van Genemuiden behalve openbare orde en veiligheid ook de portefeuilles handel en industrie, welzijn, milieu en volksgezondheid

uit de privésfeer
Zijn vader was vertegenwoordiger bij een drukkerij

woonplaats
Veenendaal

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 31 mei 2011

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
"Gerrit van den Berg; portret van een SGP-Dorpsburgemeester", in: Provinciale Zeeuwse Courant, 24 jan. 1976

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 kinderen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.