Mr. J.M.A.M. (Jan) de Wit

foto Mr. J.M.A.M. (Jan) de Witvergrootglas Jan de Wit (1945) was 19 mei 1998 tot 2 april Tweede Kamerlid voor de SP. Daarvoor, in 1995-1998, was hij lid (en fractievoorzitter) van de SP-fractie in de Eerste Kamer. De heer De Wit was advocaat en fractiemedewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Hij woont in Heerlen. In de Tweede Kamer hield de heer De Wit zich onder meer bezig met justitie en sociale zaken. Hij maakte deel uit van het presidium van de Tweede Kamer en was voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer De Wit was voorzitter van de onderzoeks- en enquêtecommissies financieel stelsel.

SP
in de periode 1995-2014: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornamen (roepnaam)

Johannes Marijnus Antonius Maria (Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zevenbergen (N.Br.), 10 mei 1945

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf oktober 1972

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat en procureur, advocatenkantoor te Eindhoven, van 1 december 1969 tot 1 juni 1971 
 • medewerker Vormingsinstituut, van 1 juni 1971 tot 1 september 1973 
 • advocaat en procureur, advocatenkantoor te Maastricht, van 1 september 1973 tot maart 1978 
 • advocaat (zelfstandig) te Heerlen, van maart 1978 tot 1 maart 2003 
 • lid gemeenteraad van Heerlen, van 1 januari 1982 tot 1 februari 1995 
 • beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 juni 1994 tot 7 mei 1998 
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 19 mei 1998 
 • fractievoorzitter (éénmansfractie) SP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 19 mei 1998 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 2 april 2014 

partijpolitieke functies

overzicht
 • secretaris Stichting Ondersteuning, SP-fractie gemeenteraad van Heerlen, omstreeks april 2006 

vorige
 • lid bestuur SP afdeling Heerlen, van 1972 tot 1 februari 1996 
 • lid partijbestuur SP, van 1988 tot 1992 
 • lid bestuur Stichting Beheer SP en Stichting Personeel SP, tot oktober 1997 
 • voorzitter Stichting Studiecentrum SP, tot oktober 1997 
 • voorzitter Stichting Wetenschappelijk Bureau SP, tot oktober 1997 

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Actiecomité Ereschuld Mijnwerkers, vanaf 1 april 1993 
 • lid bestuur Stichting CarboON te Heerlen 
 • lid bestuur Stichting "Glück Auf/Parkstad Limburg" te Heerlen 

vorige
 • lid Raad van Toezicht (resp. bestuur) Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika, van 1997 tot 2000 
 • voorzitter Stichting Vrienden van de Rein Bettink Collectie te Heerlen, van april 2004 tot 2012 

afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 mei 1998 tot 23 mei 2002 
 • lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 februari 2002 tot 16 april 2004 
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 mei 2002 tot 30 november 2006 (derde ondervoorzitter) 
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 april 2007 tot 2 juli 2009 
 • lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008 
 • voorzitter tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 2009 tot oktober 2010 
 • voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 2010 tot februari 2013 

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Zevenbergen 

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, R.K. "Sint Norbertus College" te Roosendaal, van 1957 tot 1963 

academische studie
 • Nederlands recht: publiekrecht, Katholieke Hogeschool te Tilburg, van 1963 tot 1969 

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 15 december 1998 staatssecretaris Cohen over de witte-illegalenregeling 
 • Interpelleerde op 28 april 1999 en 16 februari 2000 minister Borst over (schadeloosstelling van) ex-dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog 
 • Interpelleerde op 11 december 2003 minister Verdonk over de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers 
 • Maakte zich met succes sterk voor het verdwijnen van omstreden belspelletjes op de commerciële tv-zenders 
 • Deed onderzoek naar zgn. astro-televisie op commerciële tv-zenders, waarbij via (betaalde) telefoonnummers een astrologisch consult kunnen aanvragen 
 • Diende in 2009 samen met Boris van der Ham (D66) en Fred Teeven (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verbod op godslastering. In 2012 trok Teeven zich terug als medeondertekenaar. Het wetsvoorstel is in 2013 aanvaard. 

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was hoofd van een lagere school 
 • Zijn echtgenote was wethouder en locoburgemeester van Heerlen 

woonplaats
Heerlen

e-mailadres
J.deWit@tweedekamer.nl

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Ruud van Heese en Cees van der Laan, "Jan de Wit: 'Ik heb altijd de kant gekozen van de gewone man of vrouw'", interview in Trouw, 29 maart 2008 
 • Douwe Douwes en Kim van Keken, "Een echte mijnheer op de barricaden", De Volkskrant, 2 juni 2009 
 • Jeroen Wester, "Toegewijd aan de kleine man en de publieke zaak", NRC Handelsblad, 18 januari 2010 
 • Maartje Bakker, "'Je moet er zijn als mensen een beroep op je doen'", de Volkskrant, 1 april 2014 
 • "Moreel anker met pensioen", partijblad Tribune, april 2014 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Heerlen, 11 november 1971

echtgeno(o)t(e)/partner
M.F.A. Romans, (Riet)

kinderen
1 zoon en 2 dochters

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.