Drs. G.M. (Gijs) de Vries

foto Drs. G.M. (Gijs) de Vriesvergrootglas Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. Verwierf daar het nodige gezag en werd voorzitter van de liberale fractie. Was twee keer lijsttrekker van de VVD bij de Europese Verkiezingen. Als staatssecretaris voor rampenbestrijding en Antilliaanse zaken in het tweede kabinet-Kok was hij minder in beeld. Na een korte periode in de Tweede Kamer werd hij lid van de Europese conventie en daarna Europees coördinator terrorismebestrijding. In 2008-2011 lid van de Algemene Rekenkamer en in 2011-2014 van de Europese Rekenkamer. Stapte in 2010 over naar D66.

VVD
in de periode 1984-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement, lid Europese Rekenkamer, EU-coördinator terrorismebestrijding

voornamen (roepnaam)

Gijsbert Marius (Gijs)

personalia

geboorteplaats en -datum
New York (VS), 22 februari 1956

partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1974 tot oktober 2010
 • D66 (Democraten 1966), vanaf oktober 2010

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1981 tot 1984
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 12 oktober 1981 tot 13 december 1984
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken, rampenbestrijding en streektalen), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 8 oktober 2002
 • regeringsvertegenwoordiger op de Europese Conventie voor de vaststelling van een Europese Grondwet, van 4 oktober 2002 tot juli 2003
 • ambassadeur in bijzondere dienst, vanaf 1 maart 2004
 • EU-coördinator voor terrorismebestrijding, van 25 maart 2004 tot maart 2007
 • parttime wetenschappelijk medewerker/veiligheidsdeskundige, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", vanaf 2007
 • lid Algemene Rekenkamer, van 1 oktober 2008 tot 1 januari 2011 (beëdiging 8 oktober)
 • lid Europese Rekenkamer, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014

partijpolitieke functies

vorige
 • secretaris-generaal LYMEC (Liberal and radical Youth Movemement of the European Community), van 1976 tot 1978
 • voorzitter JOVD (Jongerenorganisatie "Vrijheid en Democratie"), van 12 maart 1978 tot 29 maart 1980
 • voorzitter LYMEC, van 1978 tot 1980
 • secretaris commisie buitenlandse zaken, VVD
 • fractieassisent VVD gemeenteraad van Leiden, tot oktober 1981
 • vicefractievoorzitter VVD gemeenteraad van Leiden
 • voorzitter commissie voor Europese Zaken VVD, van 1983 tot 1984
 • ondervoorzitter liberale fractie Europees Parlement, van 1989 tot juli 1994
 • fractievoorzitter Liberalen Europees Parlement, van juli 1994 tot augustus 1998

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker VVD Europese Verkiezingen 1989
 • lijsttrekker VVD Europese Verkiezingen 1994

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Nederlands Nationaal Comité van de Europese Culturele Stichting, vanaf 4 december 2003
 • lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens, vanaf april 2008

vorige
 • voorzitter Atlantische Commissie, van 20 maart 1991 tot augustus 1997
 • plaatsvervangend rapporteur namens de Tweede Kamer in de Europese Conventie voor een nieuw Europees Verdrag, van 19 september 2002 tot oktober 2002
 • lid Comité van Deskundigen Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen (Raad van Europa), van november 2003 tot september 2004

afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 2002 tot 8 oktober 2002

opleiding

academische studie
 • politicologie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1978 tot 1984

postacademisch onderwijs
 • cursus Europees Universitair Instituut te Florence

activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Tweede Kamerlid het woord bij het debat over de Staat van de Europese Unie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1999 de Nota 'Toekomstige samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba' uit. Hierin wordt ingegaan op de doelstellingen van de samenwerkingsrelatie. Steun zal hoofdzakelijk worden gegeven via fondsen in de vorm van programmafinanciering. Voorwaarden voor het invoeren van een nieuw samenwerkingsbeleid zijn een gezond financieel-economisch beleid en kwaliteit van bestuur. Uiteindelijk moeten de Antillen en Aruba zelfredzaam zijn, waarbij zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. (26.605)
 • Bracht in 1999 de Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004 ('de veiligheidsketen gesmeed') uit. Er worden beleidsmaatregelen en wetgeving aangekondigd om de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten te verbeteren, zoals een nieuwe regionale gebiedsindeling van de brandweerregio's en vastlegging van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding en van een regionaal beheersplan rampenbestrijding. (26.956)
 • Kwam naar aanleiding van de cafébrand in Volendam met een standpunt over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie onderzoek cafébrand nieuwsjaarsnacht 2001 en de rijksinspecties. Daarbij wordt onder andere het opstellen van een actieprogramma brandveiligheid aangekondigd. (27.575)
 • Was verantwoordelijk voor de invoering van C2000, een landelijk dekkend digitaal systeem voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulancediensten en de koninklijke marechaussee (dossiers 25.124 & 28.725)
 • Was verantwoordelijk voor het project GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem), waarbij voorgesteld wordt de niet op elkaar afgestemde, verouderde meldkamersystemen van brandweer, politie en ambulance te vervangen door één gemeenschappelijk meldkamersysteem (dossier 28.970)

op het gebied van de EU
 • Hield zich in het Europees Parlement voor hij fractievoorzitter werd bezig met interne marktzaken en handelspolitiek
 • Diende in november 1992 een verslag in over de deelname van de Europese Gemeenschap aan de OECD-bepalingen inzake internationale investeringen van multinationale ondernemingen.
 • Presenteerde in juni 2004 een overzicht van maatregelen die op EU-niveau genomen worden ter bestrijding van terrorisme
 • Stelde van april tot juni 2006 een 'emotief lexicon' op voor de bespreking van radicalisering in EU-verband; het lexicon moet termen als 'islamitisch terrorisme' en 'djihad' vervangen door neutrale termen, om de gewone moslim niet vervreemden van EU-zaken SB Trouw, 14-4-2006
 • Speelde een leidende rol in de Europese campagne tot oprichting van het Internationaal Strafhof

bijdragen voor de Europese conventie voor de Europese Grondwet

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was bankdirecteur
 • Zijn grootmoeder was Duits

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Defensie, augustus 1994 (geweigerd)

woonplaats
's-Gravenhage

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 10 december 2002

buitenlandse onderscheidingen
Commandeur in de Orde van Verdienste van de Helleense Republiek, 1996

overige onderscheidingen en prijzen
onderscheiding Fondation du Mérite Européen te Luxemburg, 2009

hobby's
 • muziek
 • skiën
 • vogels kijken

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "G. de Vries (VVD); Rustig en zakelijk", NRC Handelsblad, 30 juli 1998
 • Marc Peeperkom, "Een bescheiden analyticus waar iedereen stil van wordt", De Volkskrant, 26 maart 2004
 • Ruud van Heese, "Een verstokte Europeaan", Trouw, 26 maart 2004
 • Egbert Kalse en Floris van Straaten, "Te licht voor Nederland, zwaar genoeg voor Europa", NRC Handelsblad, 29 maart 2004
 • Jan Werts en Luuk Sengers, "'Terroristen onderschatten onze veerkracht'", Intermediair, 28 juli 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 18 juni 1988

kinderen
2 kinderen

vader
E.R. de Vries, Eduard Rudolf

moeder
R. Falkenburg, Reina

beroep grootvader (vaderskant)
firmant "De Vries & Co.", import- en exporthandel

Europese (parlements)commissies e.d.

Geen actieve lidmaatschappen (26 in het verleden)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.