Drs. H.H. (Hayo) Apotheker

foto Drs. H.H. (Hayo) Apothekervergrootglas Groningse socioloog en planoloog die als wethouder van Loppersum en daarna als burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden grote waardering oogstte, hoewel hij zowel in eerstgenoemde als in laatstgenoemde ('rode') gemeenten aanvankelijk niet welkom was. Bekwaam onopgesmukt bestuurder, die als D66-minister van Landbouw in het tweede kabinet-Kok vastliep in de grillige Haagse politiek. Stapte na tien maanden op en werd daarna weer burgemeester (onder andere van Steenwijkerland). Is sinds 2011 burgemeester van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, na daar en in Sneek eerder waarnemer te zijn geweest.

D66
in de periode 1998-1999: minister

voornamen (roepnaam)

Harm Haijo (Hayo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Loppersum (Gr.), 5 juni 1950

levensbeschouwing
Hervormd

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 1966), vanaf 1974

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk onderzoeker stadsvernieuwing, Rijksuniversiteit Groningen, van 1974 tot 1977
 • lid gemeenteraad van Loppersum, van 3 september 1974 tot september 1977 (voor Gemeentebelangen Loppersum)
 • wethouder van Loppersum, van 1975 tot 1977
 • onderzoeker en adviseur, afdeling SGBO (Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek) van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1977 tot 1 oktober 1980
 • burgemeester van Muntendam, van 1 oktober 1980 tot 16 april 1988
 • burgemeester van Veendam, van 16 april 1988 tot 1 november 1993
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 november 1993 tot 3 augustus 1998
 • minister van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, van 3 augustus 1998 tot 7 juni 1999
 • waarnemend burgemeester van Steenwijk, van 1 februari 2000 tot 1 januari 2001 (in afwachting van herindeling)
 • burgemeester van Steenwijkerland, van 1 januari 2001 tot 15 februari 2010 (nieuwgevormde gemeente na herindeling van Steenwijk, IJsselham en Brederwiede)
 • waarnemend burgemeester van Sneek, van 15 februari 2010 tot 1 januari 2011 (in afwachting van herindeling)
 • waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012
 • burgemeester van Súdwest-Fryslân, vanaf 1 januari 2012

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Commissarissen "PPG Fibre Glass" Hoogezand, vanaf 2001
 • lid Raad van Commissarissen BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten), vanaf 16 mei 2002
 • voorzitter Stichting Prins Bernhardhoeve

vorige
 • lid dagelijks bestuur Noordelijke Stichting voorzieningen geestelijk gehandicapten, van 1982 tot 1990
 • voorzitter VNG, afdeling Groningen, van 1987 tot 1991
 • voorzitter Herinrichtingscommissie 'Oude Veenkoloniën', van 1988 tot 1993
 • lid commissie Bestuursorganisatie, VNG, van 1990 tot 1998
 • lid Raad van Commissarissen EGD-Holding, van 1990 tot 1993
 • lid bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters, van 1986 tot 1990
 • lid externe commissie Tweede Kamer inzake verkiezing/benoemingsprocedure burgemeester (Commissie-Van Thijn), van 27 januari 1992 tot mei 1993
 • lid Nederlandse delegatie, Comité van Regio's, van 1993 tot 1995
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Waterleidingmaatschappij Friesland, van 1993 tot 1998
 • lid bestuur Stichting administratiekantoor "Frisian Export Centre-beheer" B.V.
 • voorzitter bestuur European Agricultural Trade Center, van 1994 tot 1998
 • lid korpsbeheerdersberaad en korpsbeheerder, regionaal politiekorps Friesland, van 1994 tot 1998
 • voorzitter Recron (Nederlandse vereniging van recreatieondernemers), van 2000 tot 2009
 • lid bestuur Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheek Garantie), van 2000 tot 2010
 • voorzitter Raad van Commissarissen energiebedrijf RENDO, van 2001 tot 2010
 • voorzitter Recontructiecommissie Salland-Twente, van 2002 tot 2008
 • informateur collegevorming gemeente Groningen, van maart 2014 tot mei 2014

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b te Appingedam, tot 1967

academische studie
 • sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, tot 1974 (met verzwaard bijvak planologie)

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1998 het wetsvoorstel Reconstructiewet Concentratiegebieden in. Door een wijziging van inrichting van de concentratiegebieden varkenshouderij moest een positieve impuls worden gegeven aan zowel de agrarische structuur als aan de kwaliteit van natuur, bos, landschap, recreatie, water en milieu. De wet werd in 2002 door minister Brinkhorst in het Staatsblad gebracht.
 • Bracht in 1999 samen met staatssecretaris Faber het Beleidsprogramma 'Kracht en kwaliteit', de beleidsagenda voor het beleid op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij, uit. Speerpunten zijn: een heldere taakafbakening tussen rijk, bedrijfsleven en andere overheden, met goede mogelijkheden voor overleg; extra aandacht voor kwaliteit van de beleidsuitvoering, die moet zijn afgestemd op de praktijk van burgers, ondernemers en natuurorganisaties, en grotere betrokkenheid van deze partners van LNV bij de realisering en financiering. (26.446)
 • Onderhandelde in maart 1999 in de EU-Landbouwraad in Berlijn over de landbouwaspecten van Agenda 2000. Voor de Nederlandse wens voor een reële nulgroei van de landbouwuitgaven in de periode 2000-2006 was onvoldoende steun. Nederland liet bij het bereikte compromis een aantekening maken ten aanzien van de financiële aspecten.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Zijn benoeming door minister Wiegel tot burgemeester van Muntendam leidde in die door PvdA en CPN gedomineerde gemeente tot grote commotie
 • Beheerde als burgemeester van Muntendam tevens de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu en werkgelegenheid. Had als burgemeester van Veendam en Leeuwarden tevens de portefeuille economische zaken.
 • Nog voordat door de ministerraad een definitief besluit was genomen over de herstructurering van de varkenshouderij, trad hij af als minister. Hij meende onvoldoende steun te hebben in de ministerraad voor zijn voorstellen. Hij wilde boeren een grotere mate van vrijwilligheid toestaan bij de sanering van de varkenssector dan de overige bewindslieden. De sanering moest onder andere plaatsvinden door opkoop en afromming van varkensrechten na onderlinge verkoop.

woonplaats
Steenwijkerwold

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het planproces bij stadsvernieuwing" (VROM, 1978)
 • "Wethouders in Nederland" (VNG, 1980)

literatuur/documentatie
 • Hein Tunnissen, "Haijo Apotheker - Hier ligt mijn hart", Forum, weekblad VNO-NCW, 3 november 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

kinderen
1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.