Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

foto Ir. B.J. (Bas) van der Vliesvergrootglas Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim tien jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 fractievoorzitter en partijleider. Voerde in de Kamer het woord over uiteenlopende onderwerpen. Minzame, hardwerkende volksvertegenwoordiger die zich dienstbaar opstelde en geen eerzucht kende. Als nestor ontwikkelde hij zich, ondanks het tamelijk politieke isolement van zijn partij, tot het staatsrechtelijk en 'zedelijk' geweten van de Kamer. Waarschuwde geregeld tegen verruwing van de parlementaire mores.
SGP
in de periode 1981-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Bastiaan Johannis (Bas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 29 juni 1942

levensbeschouwing
Hersteld Hervormde Kerk

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1961

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar wiskunde, "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1967 tot 1981
 • plaatsvervangend rector "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1973 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 2 juni 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 juni 2010
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 10 mei 2010

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur LVSGS (Landelijk Verband van Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen), afdeling Delft, vanaf 1961
 • fractiesecretaris SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 22 mei 1986
 • lid bestuur Voorlichtings- en Vormingscentrum SGP, van 1983 tot 1995
 • politiek leider SGP, van 22 mei 1986 tot 27 maart 2010
 • voorzitter Stichting fractiebijstand SGP, van 1986 tot juni 2010
 • lid bestuur Studiecentrum SGP, van maart 1995 tot 1 januari 2005
 • lid bestuur Voorlichtings- en Vormingscentrum SGP, van 1 januari 2005 tot 2007

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 1986
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 1989
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 1994
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 1998
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 2002
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 2003
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 2006

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Stichting "Reformatorische Publicatie" te Driebergen, vanaf 1967
 • ouderling/lid kerkenraad Hervormde Gemeente te Maartensdijk, vanaf 1976
 • lid Generale Synode Hersteld Hervormde Kerk, vanaf 11 februari 2010

vorige
 • lid Raad van Bestuur "Erdee Holding" te Apeldoorn, van 1968 tot 20 juni 2008
 • lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap AVO/VWO en PABO "De Driestar" te Gouda, van 1972 tot 2004
 • lid bestuur Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel, van 1974 tot 1995
 • lid Raad van Toezicht, Stichting "Het Utrechts Landschap", van 1980 tot 1982
 • lid bestuur "Stamin" te Nieuwegein, van 1980 tot 1982
 • lid bestuur Vereniging voor voortgezet onderwijs op Reformatorische grondslag te Amersfoort, van 1983 tot 1995
 • lid Commissie van Beroep, Verbond van Scholen van Gereformeerde Belijdenis, van 1984 tot 2010
 • lid Breed Moderamen Provinciale Kerkvergadering, Nederlandse Hervormde Kerk, provincie Utrecht, van 2000 tot 1 juni 2004

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1986 tot 17 mei 1994
 • lid subcommissie visquoteringsregelingen uit de vaste commissie voor Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1986 tot juni 1987
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 17 juni 2010
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Sliedrecht, van 1948 tot 1949
 • Prot.Chr. lagere school te Middelharnis, van 1949 tot 1953
 • Prot.Chr. lagere school te Raamsdonksveer, van 1953 tot 1954

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o., te Raamsdonksveer, tot juli 1957 (eindexamen werd afgelegd te Breda)

hoger beroepsonderwijs
 • weg- en waterbouwkunde, Hogere Technische School te Dordrecht, van 1957 tot 1958
 • afdeling weg- en waterbouwkunde, Hogere Technische School te Utrecht, Vondellaan, van 1958 tot juni 1961

academische studie
 • weg- en waterbouwkunde, Technische Hogeschool te Delft, van 1961 tot 8 november 1968

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 17 december 1997 minister-president Kok en minister Borst over uitspraken van laatstgenoemde over het wetsvoorstel herstructurering varkenshouderij, waarbij het leek alsof zij afstand nam van het kabinetsbeleid en (impliciet) steun gaf aan wijzigingsvoorstellen van de D66-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 2001 samen met Anke van Blerck-Woerdman (VVD), Rob Oudkerk (PvdA) en Siem Buijs (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)
 • Interpelleerde op 3 juli 2002 minister Borst over de door haar afgegeven vergunning aan de zgn. 'abortusboot' van de organisatie 'Womens on Waves' om overtijdbehandelingen aan te bieden op zee (28.460)
 • Diende in december 2006 samen met Sharon Gesthuizen (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van de zondagsopenstelling van winkels op grond van de toerismebepaling. Een geamendeerd regeringsvoorstel met minder vergaande strekking werd wel aangenomen. (30.914)
 • Gaf de aanzet tot een in 2009 aangenomen regeling om mantelzorgers een uitkering te geven als waardering voor hun werk

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 al op de kandidatenlijst van de SGP

uit de privésfeer
Zijn vader was leraar (MULO-school)

woonplaats
Maartensdijk (Utr.)

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1994
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 16 juni 2010

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
preses CSFR (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato), van 1965 tot 1966

hobby's
filatelie, tuinieren, lezen (theologie, parlementaire geschiedenis)

publicaties/bronnen

publicaties
"Elke dag van de partij" (2009)

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Steffie Kouters, "Wij gaan opgewekt door het leven", Volkskrant Magazine, 26 november 2005
 • M. van der Kaaij, "Wars van elke ijdelheid", Trouw, 9 juni 2006
 • "Ik hou van gedegenheid", Het Financieele Dagblad, bijlage FDPersoonlijk, 10 juni 2006
 • "Meer roeping dan ambitie", Nederlands Dagblad, 10 juni 2006
 • Sandra Heerma van Vos en Coen van Zwol, "Bas van der Vlies heeft alles aan God te danken", NRC Handelsblad, 7 januari 2008
 • Lex Oomkes en Karen Zandbergen, "Na 29 jaar trouwe dienst", Trouw, 18 juni 2010

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Lisse, 21 november 1968

kinderen
5 kinderen

vader
G.B. van der Vlies, Giel Bastiaan

moeder
P.Ch. Loeve, Plonia Christina

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.