T. (Tara) Oedayraj Singh Varma

Foto T. (Tara) Oedayraj Singh Varma Spraakmakend en niet geheel onomstreden Tweede Kamerlid voor GroenLinks van Surinaams-hindoestaanse afkomst. Kreeg vooral bekendheid door haar opmerkelijke vertrek uit de politiek, waarbij zij had meegedeeld ongeneeslijk ziek te zijn, hetgeen later bleek onjuist te zijn. Beschikte als raadslid in Amsterdam en als leidster van een informatiepunt voor migranten over een eigen achterban. Als Tweede Kamerlid niet zo opvallend, al was zij wel lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer. Voelde zich zeer betrokken bij de slachtoffers van die ramp en legde later een verband tussen haar gefingeerde ziekte en de psychische druk die dat tot gevolg had gehad.

GroenLinks
in de periode 1994-2001: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Tarapatie (Tara)

personalia

geboorteplaats en -datum
Springland (Brits-Guyana), 29 augustus 1948

levensbeschouwing
Hindoestaans (niet belijdend)

partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), tot 15 juni 1991
 • GroenLinks, vanaf 1 juli 1989

hoofdfuncties en beroepen

 • duo-lid gemeenteraad van Amsterdam, van 7 september 1982 tot 29 april 1986 (voor de CPN)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 29 april 1986 tot 12 april 1994 (voor Links Akkoord)
 • voorzitter Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 30 mei 2001
 • hoofdredacteur opinieblad "Volkskrant Suriname", vanaf 2005
 • medewerker Surinaamse broodjeszaak

nevenfuncties

vorige
 • penningmeester Grenada Kommitee
 • lid bestuur Stichting Vrienden van Damsko
 • lid organisatie landelijke 8 maart-viering (voor kamerlidmaatschap)
 • columniste vrouwenweekblad "Furore" (voor kamerlidmaatschap)
 • lid werkgroep kiesrecht voor migranten NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders)
 • lid panel VARA-radioprogramma "Punch"
 • lid bestuur en vrijwilligster informatiepunt voor migranten (oprichtster)
 • voorzitter Service organisatie migranten media "SOM-Media"
 • lid bestuur Zwarte en Migrantenvrouwencentrum "Zami"
 • lid bestuur Vrijwilligers Centrale Amsterdam
 • lid bestuur Rode Draad (Hoerenbond)
 • voorzitter Surinaamse Vrouwenraad

afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 oktober 1998 tot juni 1999

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • onderwijzersopleiding, Surinaamse Kweekschool (geen diploma)
 • opleiding Surinaamse Rechtschool (geen diploma)

overige opleidingen
 • cursussen vreemdelingenrecht
 • cursussen kaderschool GroenLinks

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met binnenlandse zaken, welzijn en volksgezondheid

wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 1994 in opspraak door enkele financiële affaires rond inzamenlingsacties. Een commissie onder leiding van oud-minister De Graaff-Nauta stelde vast dat er geen sprake was van het verduisteren van gelden. Wel vond de commissie dat mevrouw Singh Varma nalatig was opgetreden in haar functie als penningmeester van het Grenada-Kommitee.
 • Kreeg in 1996 volgens eigen zeggen regelmatig te maken met (telefonische) intimidaties vanuit extreem-rechtse hoek en werd op 21 mei 1996 voor haar huis gemolesteerd
 • Was vanwege een ernstige (naar eigen zeggen 'terminale') ziekte vanaf oktober 2000 afwezig en nam uiteindelijk ontslag als Kamerlid. Enige maanden na haar vertrek kwamen er in de media berichten dat de ziekte een andere aard had dan eerder door haar was gesuggereerd. Bij deze onjuiste berichtgeving zouden zowel psychische als financiële problemen mogelijk een rol hebben gespeeld. Een door haar gesteunde Indiase organisatie, the Ninash Foundation, verklaarde namelijk dat gedane financiële toezeggingen niet waren nagekomen.
 • Minister Van Boxtel schrapte in augustus 2001 de naam van de aan haar verbonden tweejaarlijkse prijs voor instellingen of personen die zich inzetten voor verbetering van de positie van vrouwelijke migranten.
 • Zij verklaarde in augustus 2001 zelf dat zij niet aan een terminale ziekte leed, maar dat haar gezondheidsklachten mede werden veroorzaakt door een post-traumatische depressie.

verkiezingen
 • Was in 1986 nummer 7 op de CPN-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd samenwonend

kinderen
1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.